animatedModal

3.19.   AR AR

Noll   är   en   lögn,   men   en   är   en   lögn.   Sanningen   är   ett   enda   system   av   nollor   och   sådana,   i   vars   rörelse   det   finns   ett   mål.

Variothoughts . Soloinc Logic

               

3.19.

Ноль   это   ложь,   но   и   единица   это   ложь.   Истина   это   единая   система   нулей   и   единиц,   в   движении   которой   присутствует   цель.

Разномыслие . Солоинк Логик

Taggar

Företag Sanning