animatedModal

3.10.   AR AR

Vi   är   olika   för   att   vi   är   likadana.

Variothoughts . Soloinc Logic

             

3.10.

Мы   разные,   потому   что   мы   одинаковые.

Разномыслие . Солоинк Логик