animatedModal

3.5. Vi är en.   AR AR

Grundidén   Syntalism   som   vi   är   en.   Vi   är   likadana   på   ett   bra   sätt.   Jag   är   du,   du   är   jag,   och   det   är   därför   vi   måste   behandla   varandra   som   oss   själva,   inte   försöka   undertrycka   oss   själva.   Lusten   att   dominera   sig   är   stolthet.  

Variothoughts . Soloinc Logic

               

3.5. Мы едины.

Основная   идея   синтализма   в   том,   что   мы   едины.   Мы   одинаковы   в   хорошем   смысле   этого   слова.   Я   это   ты,   ты   это   я   и   именно   поэтому   мы   должны   относиться   друг   к   другу   как   к   себе,   не   пытаясь   подавлять   самого   себя.   Желание   властвовать   над   самим   собой   есть   гордыня.  

Разномыслие . Солоинк Логик

Taggar

Stolthet Idé