animatedModal

3.2.   AR AR

Collectible   book   "Tankedivergens"   började   säljas   i   mitten   av   2019.   Under   de   närmaste   åren   kommer   kostnaden   att   öka   med   7%   i   enlighet   med   inflationsprocesserna.   Vi   säljer   inte   mer   än   120   böcker   om   året.   Rabatter   och   kampanjer   är   inte   och   kommer   inte   att   vara.  

Variothoughts . Soloinc Logic

             

3.2.

Коллекционные   книги   «Разномыслия»   начали   продаваться   в   середине   2019   года.   Все   следующие   годы   будет   происходить   рост   стоимости   на   7%   в   соответствии   с   инфляционными   процессами.   В   год   мы   продаём   не   более   120   книг.   Скидок   и   акций   нет   и   не   будет.  

Разномыслие . Солоинк Логик