animatedModal

אמזון מודרני


"אמזון מודרני."הגיבור והציידת.
 

המשימה הביולוגית של גברים היא להפרות כמה שיותר נשים. משימתה של האישה היא ההפך. היא זקוקה לאדם אחד, אבל הטוב ביותר מנקודת מבט ביולוגית. לא לזרוק אף אחד, שזה משך תשומת לב, אבל צריך למצוא את הטוב ביותר ושימוש ארסנל נשי כדי לקבל את זה תחת שליטה, לאהוב ולקבל את הזרע שלו. והמטרה העיקרית היא לא האדם עצמו, כלומר הצאצאים שלו, כלומר ילדים.

 


   

AR

   

לא נמצאו טקסטים.