animatedModal

פילוסופיה לילדים


philosophy for children". פתגמים ושירי ילדים בעל פה.

פילוסופיה היא הבסיס והאישיות של הילד. פילוסופיה היא משהו שצריך ללמוד בעל פה. על מה תלוי היסוד ומה יהיה הבניין של הפרט, אם זה שכונת עוני או גורד שחקים. הספר מכיל quatrains חריזה פילוסופית, פתגמים לילדים שיאפשרו לילד להניח את היסודות של מה טוב ומה רע, איך לחיות ומה צריך להימנע. הספר מיועד לילדים מגיל 6 עד 12.

הספר ממלא פער בחינוך מודרני. היום לא מלמדים פילוסופיה בבית הספר וזה גורם נזק עצום לאישיותו של הילד, מחליש אותו ועושה אותו לא מתאים לחיים בחברה. חוכמת החיים שילדים לומדים באינטרנט, ברשתות החברתיות, ברחוב ובאמצעות עמיתיהם. זה לא כל כך טוב, הספר שואף לשנות את המצב הזה.

 


   

AR

   

לא נמצאו טקסטים.