animatedModal

"Демонология". Μάσκες τους δαίμονες.


Οι δαίμονες και οι άγγελοι ζουν ανάμεσά μας. Όχι, δεν έχουν φτερά, κυνόδοντες ή ουρές και δεν πίνουν το αίμα των αθώων νηπίων. Αλλά ζουν εδώ στη Γη, και είναι επικίνδυνοι. Είναι πολύ παρόμοια με τους απλούς ανθρώπους. Μάθετε τους μπορεί να είναι μόνο σε переполняющим την ψυχή τους άκρα, με τα χαρακτηριστικά μάσκες και αποχρώσεις συμπεριφοράς. Τους προδίδει αλαζονεία και περιφρόνηση για τη χαμηλή ή, αντίθετα, пресмыкание πριν από τις υψηλότερες. Τους φόβους τους και την αγάπη τους πολλά λένε για τον εαυτό τους. Οι σκλάβοι "χρυσά είδωλα" και οι ίδιοι "χρυσά είδωλα"... Όλοι αυτοί οι υπηρέτες του κακού κάνουν τη ζωή πολύ αφόρητη και μοιάζει με κόλαση. Το κακό θα πρέπει να αποφεύγεται, είναι λερώνει την ψυχή και μετατρέπει τη ζωή σε κόλαση, γεμίζοντας το πόνο.

Τέτοιες έννοιες, όπως οι δαίμονες, άγγελοι, ο θεός, κόλαση, παράδεισος, τις αμαρτίες, αρμονία κ. λπ. είναι όλα τα αφηρημένα σύμβολα και αλληγορίες, με αντανάκλαση στην πραγματική ζωή. Αυτές οι θρησκευτικές έννοιες δεν είναι κυριολεκτική, πραγματικά υπάρχουσες διαφάνειες φαινόμενα, όπως κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί. Δεν πρέπει να δούμε στη λέξη "δαίμονας" τέρας από μια ταινία τρόμου. Στην περίπτωσή μας έχει στο μυαλό του ένα συνηθισμένο άτομο προικισμένο με αυτά ή άλλα γνωρίσματα του χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες της κατάστασης της ψυχής. Θα σου μάθω εγώ, αγαπητέ μου φίλε, βλέπω το κακό, να του μάθω να το αποφύγουμε, που σίγουρα θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη και πολύ πιο ευχάριστη.

 


   

AR

   

Πρόλογος


1139.     AR AR

There  are  black  evil  and  white  evil… 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

3976.     AR AR

The  closer  to  hell,  the  louder  the  voices  of  the  sinners  sound. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Amateur (Dotsenco)

  1

               

2323.     AR AR

Many  sins  create  demons  but  the  first  among  them  is  pridefulness. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

7.80.     AR AR

People, in fact, its a demon, and only the presence of the power of the spirit and mind turn him into a decent man...  In the absence of mind and spirit, man is nothing more than a wild animal.

Μετάφραση: NeuronNet

               

7.83. What to look at in the first place.     AR AR

What  matters  most  in  a  man  is  how  well  he  controls  his  monster.

Μετάφραση: lushchenko Marina

               

1924.     AR AR

A  person  possessed  by  demons  can  be  detected  by  the  pain  that  pierces  this  person's  existence.  As  people  who  tempted  their  demons  are  happy  and  free  from  pain. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Martin Anderson

  1

               

1973.   AR AR

Truly you are dead, though you wear the mask of the living.

Μετάφραση: NeuronNet

               

2086. It's not people's fault. Blame the demons.   AR AR

You shouldn't blame people for all their sins. The little man is weak. Demons are the culprit. Demons are parasites that live in human souls, turn people into slaves.

Μετάφραση: NeuronNet

               

2081. [In brevi]     AR AR

When  they  serve  the  cause  of  evil  -  they  are  evil  themselves.  When  they  serve  the  cause  of  good  -  they  are  good. 
They  are  servants  to  something  stronger.  Don't  blame  them  and  show  empathy.  As  they're  already  living  in  eternal  pain  and  humiliation. 

Be  kind,  fair  and  honest  -  and  people  will  appreciate  you. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

2087.     AR AR

There  are  good  people  even  in  hell. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

2088.     AR AR

One  may  be  put  to  hell  mistakenly  but  never  undeservingly. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

2136.     AR AR

As  a  sinner,  you  should  know  that  you'll  be  tortured  and  even  death  won't  save  you. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

2429. A cry of joy.   AR AR

Screaming about other people's sins, most likely, screaming with joy. Yay! He finally found someone who looked like him.,
hell won't be so lonely.

Μετάφραση: NeuronNet

               

2438. The demon comfort.   AR AR

A demon that feeds on pain and tears. He kindles the flame of error and deception, and is heated in this smoldering pain, while his victim will not burn completely. The demon is a secret arsonist and a joyous extinguisher. With one hand he ignites the flames and the other theatrical it puts out. His task: to accustom the victim to pain, to make her voluntarily burn alive, dying long and painfully.

Μετάφραση: NeuronNet

               

3.223.     AR AR

Sin is dangerous.  Angels do not love sinners and flee.  Demons love sinners and eat them well boiled and roasted.

Μετάφραση: NeuronNet

                 

8.2085.2.     AR AR

If  you  feed  only  angels,  devils  will  go  wild… 
If  you  feed  only  devils,  angels  will  go  wild.

Μετάφραση: NeuronNet

               

3.685.     AR AR

Cowards, infidels.  The fear they inspire doubt, so killing faith.  When a man dies in faith, it is dying love, God... but born a demon, lies, etc.

Μετάφραση: NeuronNet

                 

2173.   AR AR

Bleak... people - God gave him joy.
- Why such atrocities? His sins must be terrible…

Μετάφραση: NeuronNet

               

8.2061.1. A sleeping beast.     AR AR

Frankly  speaking,  man  is  an  inborn  killer  and,  thanks  to  God,  circumstances  prevent  most  people  from  waking  their  inner  beasts  up.

Μετάφραση: NeuronNet

               

10.2143.     AR AR

Simply so to confront and try to defeat Vice this as block off the river, close springs.  You'll get nothing out of it but a flood and a swamp.  A Vice should work and move, otherwise is a recipe for disaster.

Μετάφραση: NeuronNet

           

10.4181.     AR AR

This world is ruled by idealists.  Idealists are the very demons of hell who call themselves angels.  This idealists have come up with hell and Paradise, with Paradise tried to take from itself, and all other dispatched in hell.

Μετάφραση: NeuronNet

           

10.6953. The witches ' hammer.     AR AR

I know you're a witch, and I can see your whole ugly, ugly self.  I see your eternity of pain and suffering.  I know all about you, witch, for I am a demon, the guardian of hell.  I could have saved you from terrible torment,...give me your soul, serve me, and I will grant you salvation.  Beg me to save you, and perhaps I will show you compassion.

Μετάφραση: NeuronNet

           

4300.     AR AR

Hell  concealed  by  camouflage  paradise,  attracts  more  tourists. 

Paradise  resembles  a  dangling  fly  paper. 
These  winged  souls  still  do  not  realize  where  they  got  into  and  why... 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Amateur (Dotsenco)

  1

               

2958.     AR AR

Really,  every  person  deserves  every  whip  on  the  back. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Martin Anderson

  1

               

2522.     AR AR

Vices  are  attracted  to  extremes. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

               

2064.   AR AR

The obligations, oaths, and promises made to the demon are insignificant, for the demon himself is nothing.

Μετάφραση: NeuronNet

               

2003.     AR AR

A  person  obsessed  with  sins  turns  into  nothing  really  fast. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Amateur (Dotsenco)

  1

               

1921.     AR AR

Any  person  can  be  both  good  and  evil. 
You  should  know  it. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Martin Anderson

  1

               

7.74. A rotten man.     AR AR

A  dejected  man  is  a  flawed  man.  The  following  are  the  manifestations  of  dejection:  laziness,  vileness,  nihilism,  somnolence,  apathy  and  so  on.

Μετάφραση: lushchenko Marina

               

4304.     AR AR

The  Devil  is  the  wrath  of  God.  God  created  the  Devil  to  punish  sinners. 

Μετάφραση: Muhortova Natalie

Art by Amateur (Dotsenco)

  1

               

5.190.     AR AR

The power of the righteous wrath of angels is the most monstrous power in this world, demons are like fire, afraid of the righteous wrath of angels.

Μετάφραση: NeuronNet

               

7.376.     AR AR

Sins are the cause of suffering, if you want to stop suffering, stop sinning. Avoid vices and temptations.

Μετάφραση: NeuronNet

               

7.473.     AR AR

You  say  you  have  no  flaws.  What  about  complacency?

Μετάφραση: NeuronNet

               

7.827. Everyone has his job.     AR AR

The  task  of  the  tempting  demon  is  to  deceive  you  and  your  task  is  not  to  respond  to  provocation.  Everything  is  very  simple:  it’s  just  business,  nothing  personal.

Μετάφραση: lushchenko Marina

               

4.3533.     AR AR

A demon is a coward slave, who managed to find those who are weaker than him and make us their slaves. Ex-slaves particularly brutal, so the demons as masters especially unbearable for his slaves.

Μετάφραση: NeuronNet

                   

4.3540.     AR AR

The demon is a dog, respectively, to handle the demons want like dogs and train accordingly as well.

Μετάφραση: NeuronNet

                   

4.3558.     AR AR

Except computer games demons kills alcohol, drugs, TV, lust and other sins and evils.

Μετάφραση: NeuronNet

                   

4.3678.     AR AR

An   angel   is   a   demon   who   has   decided   he   achieved   his   ideal.

Μετάφραση: lushchenko Marina

                   

5.2679.     AR AR

Do not envy the wealth of sinners, the demons of sin accumulate their wealth, taking it from sinners to give it to the righteous.

Μετάφραση: NeuronNet

               

5.2773.     AR AR

Idolatry is a great folly. Demons, snakes, angels, birds... both are mindless creatures that devour rats and insects. A decent monkey is much taller than either of these two.

Μετάφραση: NeuronNet

               

6.5585. You only have two wishes.     AR AR

Anyone who promises to fulfill your every wish like a gin is a gin. This crazy demon will burn you with his love, run away from him, otherwise you will condemn yourself to suffering. In your pride you flatter yourself that you can control the gin, but that is self-deception.

Μετάφραση: NeuronNet

               

6.5739. Well-meaning.     AR AR

Curiously, the demon thinks he's doing good. "I do so much good," the demon laments, " and I am hated in return.".. - crying poor.

Μετάφραση: NeuronNet

               

6.6008.     AR AR

The cult of the child is actually the cult of the devil, the worship of a false ideal. A child is simply a small and immature mind, like a darkness that has yet to grow and become light. The child requires care, love and help in growth, but not worship and creation of an idol. The worship of idols, engenders demons.

Μετάφραση: NeuronNet

               

6.6094.     AR AR

If a fool is deprived of vices and sins, he will become furious and turn into a demon.

Μετάφραση: NeuronNet

               

6.6290.     AR AR

Never feed a Vice, the more it eats, the more it grows. The greater the Vice, the more it eats. When you have nothing to feed your demons, they will eat you in a hungry rage.

Μετάφραση: NeuronNet

               

Η αρχή του βιβλίου


Δεν βρέθηκαν μηνύματα.