animatedModal

Filozofie pro děti


Filozofie pro děti. Aforismy a dětské básně nazpaměť.

Filozofie je základem a rámem osobnosti dítěte. Filozofie je něco, co by se mělo učit nazpaměť. Na tom, jaký základ závisí a jaká bude budova osobnosti člověka, ať už to bude slum nebo mrakodrap. Kniha v sobě obsahuje ilustrované filozofické rýmovaný čtyřverší a aforismy, pro děti, které umožní dítěti položit základ toho, co je dobré a co špatné, jak žít, a že je třeba se vyhnout. Kniha je určena pro děti od 6 do 12 let.

Kniha vyplňuje mezeru v moderním vzdělávání. Dnes se filozofie neučí ve škole a způsobuje obrovské škody na osobnosti dítěte, oslabuje ho a činí ho nezpůsobilým k životu ve společnosti. Moudrost života děti se učí na internetu, na sociálních sítích, na ulici a prostřednictvím svých vrstevníků. To není dobré, kniha si klade za cíl změnit tuto situaci.

 


   

AR

   

Nebyly nalezeny žádné zprávy.