animatedModal

Kniha víry. Povaha zázraku.


100 nejlepších filozofických myšlenek, které odhalují povahu víry a Boha. Bůh je Stvořitel zázraku. Aby Bůh vytvořil zázrak, je nutná Víra, naděje a láska. Láska a víra je to, co Bůh vytváří. Pokud potřebujete zázrak a chcete pochopit povahu a přínos víry, musíte si přečíst tuto knihu. Kniha nese общефилософский charakter a zkoumá otázky Víry mimo vazby na konkrétní náboženství. Nic zbytečného, jen správné.

 


Nebyly nalezeny žádné zprávy.