animatedModal


   

AR

   

7.4580.     AR AR

Това са хора с аутизъм, не проявяващи интерес към другите хора.

Превежда: NeuronNet