animatedModal


   

AR

   

5.588.     AR AR

Същността на здравия разум – това е сливане на състоянието на единство, логически и интуитивен метод на познанието.

Превежда: NeuronNet

               

4.3018.     AR AR

Въображението е по-важен метод на познание, отколкото, например, наблюдение или изслушване.

Превежда: NeuronNet

                   

6.3011. Три вида познание.     AR AR

Методи на познанието - интуиция (надсистемная логика), системна логика и чувствени методи на познанието.

Превежда: NeuronNet

               

7.4883.     AR AR

Индукция е вероятностни метод за научаване на истината.

Превежда: NeuronNet

               

7.5891. Предефиниране.     AR AR

Третото ниво на познание – интуиция. Интуицията е резултат от натрупване на емпиричен и научен метод в главата на човек на знанието (истината). Интуицията е нещо като начин на мислене на ниво оперативна памет, кеш от 3-то ниво.

Превежда: NeuronNet

               

8.1718.     AR AR

Логически и чувствен методи на познание, обвързани помежду си Ин и Ян. Обединени, тези две родени на съзнание. Ти всичко можеш и всичко разбираш. Мисълта ражда чувство, чувство ражда мисълта.

Превежда: NeuronNet