animatedModal


   

AR

   

8.6137.     AR AR

От гледна точка на управлението на народното стопанство, икономиката и обществото към по-добро се открояват такива страни като Тайланд, Сингапур, Китай, Япония, Канада, Австралия, Венецуела, Арабските емирства, Саудитска Арабия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Холандия...
...може да е още САЩ в пример да, но там хаос все пак е повече, отколкото трябва...

Превежда: NeuronNet