animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.1264. Snakes requires respect.   AR AR

The ancient Egyptian tale of the shipwreck tells of an old serpent who showed paternal care for a man in a difficult situation and showed humility, speed and respect for the serpent.

Превежда: NeuronNet

           

10.4398.   AR AR

Respect is mindfulness.  Inattention is disrespect.

Превежда: NeuronNet

           

10.8853.   AR AR

Idealists terribly do not like negativity, disrespect or inattention to their address, respectively, they love the positive terribly.

Превежда: NeuronNet

           

10.13674.   AR AR

What is morality?  Respect and love for the law.  What is the law?  Truth, justice, order, ...  love.

Превежда: NeuronNet

           

10.13676.   AR AR

Morality is honesty and decency, that is, respect for order and truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.13944.   AR AR

A man who lives inside his illusions is a proud man.  To show such disrespect is to offend him fatally.

Превежда: NeuronNet

           

10.18959.   AR AR

A strong man respects a strong man.  The weak also respect the strong, but they are afraid and sometimes bark out of fear.

Превежда: NeuronNet

           

10.18974.   AR AR

Most of all, idols like to undermine the self-esteem of their idolaters.  For as long as the slave lives in fear, he has a special reverence for the idol.

Превежда: NeuronNet

           

10.19122.   AR AR

A person who is dependent on pleasure is riddled with thoughts of self-injustice and self-pity.  Always such a person lacks love, always everyone hurts him.  On the other hand, such a person thinks himself beautiful.

Превежда: NeuronNet

           

10.21815. Law is love, beauty, and order.   AR AR

The law should not be feared, ignored, or denounced.  The law must be respected and attended to.

Превежда: NeuronNet

           

10.21806.   AR AR

Tolerance is mutual respect. 

Превежда: NeuronNet

           

10.21821.   AR AR

The meaning of fear is to attract attention and arouse respect in your address.  Fear is a reaction to inattention, disrespect, joylessness, lack of love, etc.

Превежда: NeuronNet

           

10.21852.   AR AR

To love your enemy is to respect him. Love is respect and care, as well as the absence of fear.

Превежда: NeuronNet

           

10.21963.   AR AR

The word " no»  "it's what defines the boundaries of things, giving them shape.  Someone who doesn't respect the word "no" is called pride.  If you can't say no, you're proud.  If you don't hear no, you're proud.  Both these proud men are burning in hell.

Превежда: NeuronNet

           

10.21998. Distortions and transfers.   AR AR

Превежда: NeuronNet

           

10.22035. Love of time.   AR AR

To keep your schedule, you should love what you do.  The fact is that love is respect for other people's borders.  The boundaries of entities are defined by time.  It is impolite when one entity violates the boundaries of another.

Превежда: NeuronNet

           

10.22046.   AR AR

Humility is respect for borders.  By giving up the struggle for borders, a person gains the ability to permeate through walls.

Превежда: NeuronNet

           

10.22074.   AR AR

Limitation is an act of humility, which means love.  Respect for borders is love.  Faith is the edge of love.  Thus, for those who respect borders, it is possible to move through them.

Превежда: NeuronNet

           

10.22171. Love of time.   AR AR

Punctuality is the love of God, for God is time.  To love time is to respect time and its boundaries.

Превежда: NeuronNet

           

10.22345.   AR AR

More than anything, people want respect.  Accordingly, people suffer most from a lack of respect.  Lack of self-respect is especially dangerous.

Превежда: NeuronNet

           

10.22361.   AR AR

Love is respect for rules and order.  Love is the alter Ego of the law.

Превежда: NeuronNet

           

10.22429.   AR AR

In the middle of a task, answer out of respect and greet out of fear.  At the end (between cases)  do everything with respect and joy.

Превежда: NeuronNet

           

10.22430.   AR AR

Even if you are busy, you should welcome the one from fear whose anger can cause harm.

Превежда: NeuronNet

           

10.22456.   AR AR

"Take what they give, let go of what goes away»  this is the principle of non-violence.

Превежда: NeuronNet

           

10.22480.   AR AR

Respect is non-violence.  Violence doesn't work with respect.  Respect is love.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


4.7. Порочен кръг на гордостта.   AR AR

Неуважение на човек към човек има липса на любов към ближния. Тези хора са заразени с прекомерна гордост, те презират взаимно. Да ги има, за които презират помежду си, грях гордостта, е достоен за презрение.

Превежда: NeuronNet

                   

8.28. Уважението е на първо място.   AR AR

Силни и честни, не винаги обичат, но винаги се съобразяват.

Превежда: NeuronNet

               

1119.   AR AR

Бъдете принципиальны на важните за вас въпроси, защото трябва да се спазват не само на другите. Уважение трябва да бъде на първо място себе си.

Превежда: NeuronNet

               

1193.   AR AR

Уважение на човек е поне да уважаваме правото си да имат собствено мнение.

Превежда: NeuronNet

               

1560.   AR AR

Най-добрата народна поговорка, обяснява същността на отношенията на мъжете и жените, е "Ръка ръка мие". Това означава, че живеят с една ръка е много неприятно. Много дейности се извършват на две ръце, тези ръце са на английски, в екип. Вие само си представете как да живеят неприятно, когато само с една ръка, ...дори и на ръце не помоешь.

Друго важно нещо. Трябва да се обърне внимание на такива моменти, като взаимно уважение, равенство, сходството. Разбира се, на дясната ръка прави повече, отколкото на лявата. Но едва ли на дясната ръка може успешно да правя нещо, без лявата. Важно е, че и двете ръце са здрави и, като цяло, са едни и същи. А представете си: една ръка ще бъде голяма, другата малка. Отново ситуацията, когато една страна не се зачита, или се отнася зле към другата ръка, - изглежда изключително неразбираем.

Превежда: NeuronNet

               

2244. Едно изключение.   AR AR

Наистина, жалко е само изискана форма на унижение.

- Има хора, които сами се нуждаят от съжаление.

Ние не обичаме хора, които се нуждаят. Вече за това са неприятни.

Културни хора културно иска, и ако им се дават, културно благодаря. Освен това, ако не им дават, те не представят от себе си оскорбленную невинност, опитвайки се да предизвика в околните угризения на съвестта.

Нормално човек се нуждае от уважение, а жалко и изложения го обиждат и да го унижават.

Но има едно изключение: тя се случва, ако –
"Ние не се молим на някой друг. Ние изискваме си".

Превежда: NeuronNet

               

2533.   AR AR

Това, което впало в греха на гордостта - достойно за презрение.
Това, което е достойно за презрение - недостоен страх.
Това, което е достойно за презрение - недостойно за уважение.

Превежда: NeuronNet

               

2651. Достоен за уважение.   AR AR

Няма никаква доблест в това, че човек не върши грях, поради страх или защото не могат.
Достоен за уважение човек, който не се страхува, който може и знае, но не прави това, защото знае, че всичко е за добро няма да доведе. Той смята, че ползата от греха е съмнително, че това е по-скоро илюзия, отколкото реалност. Риск, свързан с греха, не си струва тази полза, че тя може да донесе. Има много други начини да се направи красива, да не отивате в ада. Освен това, важен е не самият грях. Важен е баланса, който той може да се наруши.

Превежда: NeuronNet

               

3144. ВзаимоНеуважение   AR AR

Основният проблем на родителите и на децата е липсата на взаимоуважения. Родителите не се съобразяват с деца, а децата не могат да се уважават тези, които ги за хора, които не вярва.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Irina Tsurupina

  1

               

3.500.   AR AR

Тези хора могат да ти дам работа. Работата е най-голямата ценност на този свят. Ти трябва да обичам тези хора. - Какво е любовта? - Уважение, вяра, радост... страст.

Превежда: NeuronNet

                   

4.367.   AR AR

За да младостта знаеше, а старостта можеше, трябва да младостта и старостта се обединят. Любов и уважение свързва младост и старост. Стари любители на младостта, на младите да уважават старостта.

Превежда: NeuronNet

                   

4.576.   AR AR

Взаимоуважение, доверие и единство на целите ражда любов. Любовта е взаимодействие, поток на творческа енергия на мирозданието. Synergy това е чудо, това е, когато едно плюс едно е равно на три. Истинската любов е бизнес, създава добавяне на стойност по чудо от нищо.

Превежда: NeuronNet

                   

5.387.   AR AR

Самочувствие има вяра в себе си и са източник на вътрешна сила. Самочувствието идва от любовта към себе си. За което човек обича себе си? – За красотата, за силата, за победа, за подвиг, за всичко, с което да се гордеем. Да обичаш себе си, за честност, честност – това е равносилно на подвиг.

Превежда: NeuronNet

               

5.400.   AR AR

Самочувствие има свойство на разума. Умът се гордее със способността си да се придържа към своите принципи и идеи.

Превежда: NeuronNet

               

5.401.   AR AR

Принципи, ето какво лежи в основата на разумен човек, а като животни – роби инстинкти. Образование, морал и принципи са три крайъгълните камъни на самочувствие. Да се отдадат на животните грехам и на пророците, човек губи самочувствие и заедно с него и сила на духа.

Превежда: NeuronNet

               

5.438.   AR AR

Самочувствието идва от притежаване на сила. Знанието е сила, истината е, че има прекрасен източник на сила. Вътрешна и външна красота и съвършенство в огромен източник на сила.

Превежда: NeuronNet

               

5.466. Самочувствието е любовта към своя ум.   AR AR

Вода има и в небето, и под земята. Когато няма енергия отгоре, бери енергия отдолу. И дори дракон, за да стане вулкан, използвани вътрешни източници на енергия. Източници на вътрешна енергия – това е съвършенство на идеите на разума. Енергия, произтичаща от нищо, от най-горещи дълбините на подсъзнанието. Духът да получи достъп до тази енергия, той трябва да бъде съвършен, за да го вътрешно чудовище восхитилось им и паднал в любовта в него, и стана му служи, отдава цялата си огромна енергия не служите на себе си, на своите удоволствия и порокам... но величието на духа и на съвършенството на господаря си - на ума.

Превежда: NeuronNet

               

5.549.   AR AR

Премахване, ти си порождаешь се обиждай, твърде приближая, порождаешь грубост и неуважение.

Превежда: NeuronNet

               

5.557.   AR AR

Талантливи и надарени хора привлекай на своя страна и выражай им ритуално уважение, дори ако те са под теб.

Превежда: NeuronNet

               

5.656.   AR AR

Кажете на човека, че в него няма талант и това е много да навреди на него, защото талант – това е основата на самоуважение и любов към себе си. Талант – това е основата на гордост от самия себе си. На основата на таланта, построена на Егото на човека, неговата власт над себе си. Да се признае, че нямам талант, означава да призная, че на мен няма за какво да обичаш, и тя ражда страх, тя ражда се обиждай... раздразнение, фрустрация, агресия и злоба.

Превежда: NeuronNet