animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.2025.     AR AR

Humility is a conviction in the wave nature of being.  Love and joy cannot be killed, but suffering and fear cannot be killed.

Превежда: NeuronNet

           

10.2191.     AR AR

The probabilities are not evenly distributed, but in waves.

Превежда: NeuronNet

           

10.3300.     AR AR

When you realize the nature of waves and uncertainty, fear will leave you.  Nature doesn't have bad weather, that's the essence of humility.

Превежда: NeuronNet

           

10.3376.     AR AR

Humility is the realization that God is the light and light is the wave.

Превежда: NeuronNet

           

10.5803. The wave nature of cause and effect.     AR AR

When two entities are close, they are like wave objects at a constant frequency begin to change, one, turning into a cause, the other-in effect, then Vice versa.

Превежда: NeuronNet

           

10.5898.     AR AR

Love is a wave function.  Love dies and is reborn, is reborn and dies.  Love requires patience and hope. 

Превежда: NeuronNet

           

10.15676.     AR AR

You should be confident not in success, but in your ability to fall and get up.  Movement occurs in waves.  We will do what we have time to do in this cycle, and everything else in the next one.

Превежда: NeuronNet

           

10.15794. Catch the moment (season).     AR AR

System regularities go in waves.  In the rainy season rain is followed by rain, luck of luck, the problem behind the problem.

Превежда: NeuronNet

           

10.17951. The wave system.     AR AR

Relax.  Do not be afraid when there is little, for this little grows to more.  Do not rejoice in the great, for the many are moving towards the small.

Превежда: NeuronNet

           

10.17999. The wave system.     AR AR

Today's reality turns into tomorrow's illusion and becomes yesterday's illusion.  Thus, the truth turns into a lie.  But tomorrow's illusion turns into reality.  In this way, the lie becomes the truth.  Thus, the wave of love moves in an ocean of illusions and hopes.

Превежда: NeuronNet

           

10.18406.     AR AR

What is overkill?  This is a wave function, with the opposite phase following the rise.

Превежда: NeuronNet

           

10.19690.     AR AR

Light is a wave process, but waves are a kind of illusion.  In fact, a wave is a particle that is constantly  destroyed and re-created.  This is the nature of light, this is the nature of love, time, and life in General.  Every moment our world is destroyed and created again.

Превежда: NeuronNet

           

10.19707.     AR AR

What you have divided into good and evil is all the same light.  Light is a wave, the fact that you see darkness in everything means that you live in a negative world.  However, a positive world is no better.  The real world is complete.

Превежда: NeuronNet

           

10.20542.     AR AR

Creation and destruction are a single process, because the amount of energy in the system is a constant.

Превежда: NeuronNet

           

10.20543.     AR AR

Let go of what goes away.  We live in a wave world, movement is life.  Holding  what goes away, you pull the bowstring, sooner or later you let go, and then what might have come back will never come back.

Превежда: NeuronNet

           

10.21498.     AR AR

The wave system hinders you in one cycle and helps you in the other.

Превежда: NeuronNet

           

10.21651.     AR AR

Love to ride, love to drive a sled.  If you love heaven and pleasure, then love hell, pain and suffering.  Don't run away from pain and fear.  What hurts, the more it hurts, the faster it will hurt and you will go back to heaven.

Превежда: NeuronNet

           

10.21660.     AR AR

Today's reality turns into an illusion tomorrow.  And today's illusions turn into reality tomorrow.  Thus, we can assert the identity of reality and illusion, truth and falsehood, love and hope.

Превежда: NeuronNet

           

10.22526.     AR AR

The wave system of human virtues and vices is such that virtues are always compensated by Vice.  First vices exalt a man, and then he loses fear and vices of pride cast him into the abyss.

Превежда: NeuronNet

           

10.22559. Bursts of energy when it doesn't work.     AR AR

The neurotic wave system is useful because in a positive wave it allows you to increase the spiritual forces of a person, and the negative half-wave should be ignored, using it to accumulate forces.

Превежда: NeuronNet

           

10.22596.     AR AR

The wave system allows you to use the lever of forces, at the moment of time increasing the available forces tenfold.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


246.   AR AR

Гласът на вълни:
всичко се случва само в съзнанието ни
или...
в нечие съзнание,
или...
а какво е " съзнание?
или...
а от там самото това съзнание?

Превежда: NeuronNet

               

470.     AR AR

Скитат по плажа...
до колене във вълните,
боси в мислите си.

На фона На небето се появяват букви...
"Бог те обича"
... и това е добре...

Превежда: NeuronNet

Изкуство Amateur (Datsenko)

  1

               

477.     AR AR

И се натрупва вълна
от тъмнината на прибоя,
и в грохоте искате да спите,
а аз,
дълбоко в тъмнината,
плуване в звездите,
да стане част от един огромен,
остава цяло ниско.
Тук, където във въздуха живее
оглушающая тишина,
струва ми се,
се намира точката на началото и края
свят,
по същество,
безкрайно огромна
и безкрайно малка,
едновременно.
А аз
седя в тъмното,
...потопен в тътен
мисли...
И целият свят се люлее около мен,
като капка роса на клон
син портокал.

Превежда: NeuronNet

               

9.21.     AR AR

Като се има предвид, че до 70% от информацията се предава чрез чувствата, на тебе не е задължително дори да се говори или чете (въпреки, че един друг не пречи). Ти можеш просто да престои или да ходите в близост до източник на информация, и главата ти е пълна с оригинални мисли и идеи. На Просветление и разбиране на преживява вълни на твоя мозък.

Превежда: NeuronNet

               

9.57. Източници на енергия.     AR AR

Енергия в този свят много, супер много. Въпросът е само в неговото обновление на разположение за употреба форма. По същество, ако нямате пари, това не е проблем на света, светът е пълен с енергия, това е проблем на слабост твоя ум и дух. Ти си зле двигаешься и лошо преобразуешь на енергия от един вид в друг.

Има хиляди начини за преобразуване на енергия и време в пари, включи мозъка и светлин. Хвани вятъра, вълните, слънцето, въглища, нефт, вода и т.н. Природата дава на човек хиляда пъти повече, отколкото той можеше да вземе.

Превежда: NeuronNet

               

2998. Разбирателство с радост.   AR AR

Хора, които мислят на една и съща дължина на вълната, могат да чуят и разберат помежду си.

Превежда: NeuronNet

               

3.342.     AR AR

Вълна е нещо, което може да се движи в нищо. Нищо не съществува, докато вълната съществува. Вълна това не е движение, вълна от е съзидание. По-специално, времето, това също е вълна, която създава бъдещето. В този смисъл, времето е твърдост и материя в течна форма, която, движейки се в дадена координатна равнина, създава бъдещето. Време е процеса на създаването. Типичните вълнови цикличен кризисен процес на създаване и унищожение. Всички процеси на творчеството се случват по подобен начин.

Превежда: NeuronNet

                 

3.343.     AR AR

Време - вълнови процес, който в един полуцикле унищожава в момента, а в друг създава бъдещето. Бъдещето изисква място.

Превежда: NeuronNet

                 

3.344.     AR AR

Вълнови процес е необходим, когато е необходимо създаването, движението и растежа.

Превежда: NeuronNet

                 

3356.   AR AR

Когато котката не, мишката, за да се забавляват.
Котка дойде... е време да се вълнувам...
НЕ се крие, не избяга,... какво да правя?
Трябваше да избяга, докато пелось...

Превежда: NeuronNet


  1

               

3.375.     AR AR

Дуализъм на времето, свойствата на вълни и на частици. Кои частици на времето могат да бъдат? Самата материя има време? Движението на електроните по техните орбитам?

Превежда: NeuronNet

                 

3.415.     AR AR

Черната материя е прилагането на вълновия принцип на мирозданието.

Превежда: NeuronNet

                 

3.429.     AR AR

Има огромна връзка между въртенето и времето. Въртене изпълнява вълна модел фаза и противофазы. Въртящ се обект след това ускорява времето, трупайки при него енергията, то потиска, преобразуя тази енергия в други форми

Превежда: NeuronNet

                 

3.442.     AR AR

Същността на вълните го пружина и натрупване на кинетичната енергия на време. В негативна полуволне време, като пружина, потиска и се натрупва енергия чрез разграждане, в положителна полуволне запасенная енергия експлозивния ефект е произвел.

Превежда: NeuronNet

                 

3.443.     AR AR

Дуализъм вълна и корпускулярной природата на светлината е свързан с факта, че в позитивна вълна квант е създаден и частица съществува, и в негативна вълна на частиците се унищожават и става освобождаване на енергия. Т.е. на частиците се създава и унищожава една инстанция, се създава и унищожава една инстанция.

Превежда: NeuronNet

                 

3.446.     AR AR

За да се преодолее кризата, трябва да не се забави, а да се ускори темпото, колкото по-бързо цикли, толкова по-малко вълни. Мир на вълните това е вълна на ултра-висока честота, както и голяма вълна е вълна бавен и сдържан.

Превежда: NeuronNet

                 

3.447.     AR AR

Ако ти пречат, а ти не сдаешься, това ви позволява да се натрупват огромна сила на вълната и след това да помете язовир. Но се страхувайте от тези, които ти предлага лесен начин.

Превежда: NeuronNet

                 

3.461. Вечен двигател.     AR AR

Вълновата структура на битието, това е нещо като опъната греди лук или взведения система.

Превежда: NeuronNet

                 

3.466. Вълновата структура на битието.     AR AR

Plus плюс и минус на минус в действителност не са нищо особено добро, по-хармонично е, когато минусите в плюсове.

Превежда: NeuronNet

                 

3.599. Форма и съдържание.     AR AR

От гледна точка на енергия, светлината на частица. От гледна точка на дифракция, - вълна. В смисъл, че частица от това е капка, а енергията - течност, както на вълната, това е форма на течност. Дуализъм на частиците и вълните, свързани с това, че вълната е форма, а същността и съдържанието й е енергия.

Превежда: NeuronNet