animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.17908.   AR AR

A lover is someone who has seen beauty where everyone else sees nothing.  A lover is a wizard who creates the universe out of nothing.

Превежда: NeuronNet

           

10.18905.   AR AR

All work is art.

Превежда: NeuronNet

           

10.19297.   AR AR

On the one hand, the creation should be separated from the Creator, because one creation can be created by many creators, and on the other hand, the Creator is a product of creation.  Creation creates its own creators.  The Creator is a guest, a guide of ideas to the real world.  The idea changes the Creator, and gives him the strength to create.

Превежда: NeuronNet

           

10.19298.   AR AR

The creation is the true Creator, which is  first creates its Creator, and then creates itself with his hands.  The one you think of as the Creator and God is just a vehicle that connects ideas and energy.

Превежда: NeuronNet

           

10.19445.   AR AR

Created it means invented it…  Creation is the process of generating ideas, the task of mechanical implementation is already about the skill of tools and guides.

Превежда: NeuronNet

           

10.21374.   AR AR

You are tormented by thoughts about the uselessness of being, because you do not know that the horses go in front and the cart behind.

Превежда: NeuronNet

           

10.21400.   AR AR

In any case, the current use is good, the use for the past and present.  The dream and the future are good, but we should see that something is created for the past and present.  In the present, it can be joy.  The past is interested in experience, knowledge, training and useful skill, the act of creation and what is not afraid of time.

Превежда: NeuronNet

           

10.21599. An act of faith.   AR AR

What is truth?  A lengthy construction process, that is, an act of growth and creation.  The service of his hope.  Hope is a plan and construction project.  When you build your hope, it will turn into love, an object of the real world, that is, truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.21774. Keep going, keep going.   AR AR

Less is more, because illusions come to reality as grains or as a fine thread, from which you (a skilled and patient weaver)  must weave the fabric of reality.

Превежда: NeuronNet

           

10.21783.   AR AR

Man is an ordinary idea that has made its way from non-existence to being, and now its task is to drag here as many of its relatives as possible.  If a person sabotages this process, his relatives will eat his brain and torment him with fears.

Превежда: NeuronNet

           

10.21780.   AR AR

You can say that the meaning of life of an idea that has come to reality is to bring more of your relatives here.  The more beautiful ideas you can implement into reality, the better.

Превежда: NeuronNet

           

10.21786.   AR AR

The most important value of an illusion is to become a reality.  Reality is the highest value for any illusion.  The greatest human folly is to run from reality for illusions.

Превежда: NeuronNet

           

10.21980. Power generator.   AR AR

In any successful business, a system where they create and the other distributes is desirable.  The one who creates must throw good things into the water, and the one who distributes is water.  The Creator is fire and pride, and the distributor is humble water.

Превежда: NeuronNet

           

10.22090.   AR AR

The master is a conductor of ideas, and therefore he cannot create for himself, because these are not his ideas.  Ideas want to live, so the most important task of the master, having done good, is not to forget to throw it into the water.

Превежда: NeuronNet

           

10.22123. Level 99 Creator.   AR AR

A person creates tools for himself to realize his hopes and dreams.  God created man for himself.

Превежда: NeuronNet

           

10.22205. How universes are created.   AR AR

Business is essentially a temporary quantum fluctuation.  First, we invent money (or borrow it), then we use it to do business and create material values, and then we pay off debts or destroy the invented money.

Превежда: NeuronNet

           

10.22208.   AR AR

The Creator is proud.  The Creator needs pride to create.  Created to promote the case of water.  Water is love.  Do good and throw it in the water.  When the fire itself tries to promote its fruits, it turns into a devil.  The devil's business is to work in the forge, and he doesn't need to come out.

Превежда: NeuronNet

           

10.22226.   AR AR

Lovers through the exhaustion of tar turn it into honey.  Honey is something that is a lot, it is cheap, but everyone needs it.  Lovers do not notice the clock, so they are able to create entire universes from a grain of sand.

Превежда: NeuronNet

           

10.22321. Builder.   AR AR

Man is the vehicle between being (reality and love)  and non-existence (hope, ideas, ideals, dreams).  Man is a symbol of faith, a semiconductor of energy.  Its task is to selectively pass energy and ideas from non-existence to being in order to build the real world.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


320.   AR AR

Яденето на ябълки и разглядывание небето...
- някои виждат в това е смисълът на живота...
И най-интересното, може би те и си прав...
Смисъл това им е живота точно в този...
Те трябва максимално много да има ябълки,
създаване на търсенето на услуги са тези, които тези ябълки расте,
тези, които се занимават селекцией, създава нови сортове,
тези, чийто смисъл на живота е да бъде създател на...

Превежда: NeuronNet

               

584.   AR AR

Същността на човека: той е слуга, той е инструмент, той ръцете;
той служи свят, служи информационното поле, е информация, която чрез него се опитва да излезе в реалния свят, да придобие физика...
Човек е създаден, за да работи, същността и предназначението му е, да работите или да заставяте да работи на други.
Всяка суета и гордост на човека отвратителни провидению, защото как може да струг поставя себе си над всичко стругар?

Превежда: NeuronNet

               

6.27.   AR AR

Ако създателят не ще да вярваме и да се надяваме, че неговите творения са прекрасни, той не може да направи. Да се разбере, наистина ли е красиво творение - може или да го сравнение с идеала, или вика на критиците.

Превежда: NeuronNet

               

716.   AR AR

Човек трябва да бъде боец и творец, жената трябва да бъде пазач и помощник.
Може ли една жена да бъде боец и твореца, а мъжът пазител и помощник?
- Може.
- Защо?
Защото мъжки и дамски същност има във всеки човек и техните пропорции малко зависят от физическия пол.

Превежда: NeuronNet

               

742.   AR AR

Всъщност, човекът е само инструмент, с помощта на които провидение решава задачите си, а желанието на човека е само сигнал провидению инструмент, който би искал да се включат в целите и задачите на провидението. А по-нататък всичко зависи от уникалност и съвършенство на човека, неговата готовност и желание да помогне провидению, както и от текущите задачи.

Превежда: NeuronNet

               

848. [In brevi]   AR AR

Създател е такъв човек, който, всъщност, не може да не създаде...

Превежда: NeuronNet

               

9.46.   AR AR

Жена нужда от мъж, за да може той да запазят връзка с реалността. Човек е потенциален бог-създател, той винаги се опитва да създаде един нов свят и сгинуть в него, след като е загубил връзка с реалността.

Превежда: NeuronNet

               

9.87. Източник на модата.   AR AR

Модни книжки са тези книжки, за които търсенето се формира реклама. Рекламни бюджети - главният създател и на мода.

Превежда: NeuronNet

               

1002.   AR AR

Баланс на желанията сключен в това, че човек е инструмент в ръцете на провидението. Той трябва да искат, но не за себе си, а заради идеята, в името на целта...

Превежда: NeuronNet

               

1009.   AR AR

Хаос - създател на разнообразие и уникалност...
Правила на конкурса съвършенство...
Разум, затворен в това, че този свят е създаден, за да може в него се градеше уникално съвършенство. И човек, в този случай, е едновременно и субект, и обект на тази голяма сграда.

Превежда: NeuronNet

               

1094.   AR AR

За неизбежността на съдбата, ще отбележа, дори герои от книгите си живеят живота, малко зависеща от волята на автора.
Определено намерение в ръцете на създателя, но всичко останало зависи от човека.

Превежда: NeuronNet

               

1479.   AR AR

Задача на родителите си - да се култивира в рамките на своите деца съвършенство и уникалност. Родителите - създатели на своите деца, творци на новото в света. И само от тях ще зависи колко е съвършен и е уникален ще бъде тази нова Вселена. Трябва да се отглеждат вътре деца, мъдростта и силата.
Задача на родителите си - да се образоват, образоват и обучават децата си, да ги направи по-силни, по-мъдри, приспособленнее на живот; да се предадат на децата са основни закони на света, закони на етиката и морала. В действителност, задача на родителите си - да анализират живота си и своите грешки, и да се опитаме на базата на тези познания да расте едно ново, по-силно и по-приспособени към живота поколение.

Превежда: NeuronNet

               

1525.   AR AR

В многознании виждам голям проблем. Това Знание, защото не е единствената собственост на човека. Има куп: знания - умения - умение. Знанието само по себе си - безполезен товар. Около морето от информация, лесно може да я переполниться и да се мотае. В крайна сметка е, за да могат тези знания да се ползват – да придобият умения, а след това донесе това умение до съвършенство, формиране на умение.

Пред човека се крие планина инструменти, - това е знанието. Той трябва да избере един инструмент, който му харесва най-много, и да се научат да го използват, да стане господар на неговия случай. Сега, с овладяването на този инструмент, той ще може да промени света.

Превежда: NeuronNet

               

3153.   AR AR

Бог обича колекционери, които дават работа на много творци, които са платени.

Превежда: NeuronNet

                 

3204.   AR AR

Герой радостен, свершая подвиг.
Ловец радостен, настигая плячка.
Капитанът радостен, създавайки шедьовър.
Д-р радостен, восстанавливая цяло.
Убиец радостен, като свобода.
Помощник радостен, като помага на тези, които свершает радостно.

Превежда: NeuronNet

               

337.1.   AR AR

Ръцете на майстора - неговите мисли, учениците на майстор - му инструменти.

Превежда: NeuronNet

               

337.2.   AR AR

Аз съм господар на моите мисли и думи - ръце, моите инструменти - хората...

Превежда: NeuronNet

               

3.451.   AR AR

Когато ти си созидаешь, ти си разрушаешь перфектния хаос. Създател е разрушител на хаоса. Творец, опростяване на хаос, доближава го до Нищо. Нищо радостно, но хаос е свободата.

Превежда: NeuronNet

                 

3.586.   AR AR

Дяволът е творец, който живее вътре в човека. Ако созидателю какво твори, той ще изпадне в саморазрушение на себе си и света наоколо. Дяволът, когато не е произвел, е изпълнен с ужасна болка, която го прави ужасно зъл и порочен.

Превежда: NeuronNet

                 

3.592.   AR AR

Писател, чиято основна цел е да продават своите книги, - на проститутка, а не писател. Истински творец е жрец на Бога на красотата.

Превежда: NeuronNet