animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.17940.   AR AR

After listening to a lecture about galley slaves, I thought that all our difficulties were nonsense...

Превежда: NeuronNet

           

10.18190.   AR AR

Love uses any resistance to itself to mobilize.  The fury of love is colossal.  Say " no " to love, and "Yes" to thousands»  the ocean wave will cover you.

Превежда: NeuronNet

           

10.18271.   AR AR

I see the problem, I see the money.  The Jews in the problems of see costs.  I see revenue in problems.

Превежда: NeuronNet

           

10.18482.   AR AR

Difficulties are like viruses, overcoming their object, absorbs part of the code of their DNA and evolves.  The stronger and more perfect the difficulty, the more useful it is.

Превежда: NeuronNet

           

10.18489.   AR AR

Everything starts with very simple ideas and gradually grows.  In order for stable growth to occur, you need a little food, difficulties, and other ideas.

Превежда: NeuronNet

           

10.19039. Buy problems.   AR AR

If a person is a fool, they should be limited in money.  More than anything, fools like to buy problems for their money.  A fool is thirsty of pleasure.  As soon as he gets money for himself, he will immediately spend everything on pleasure and become a drug addict.

Превежда: NeuronNet

           

10.19545.   AR AR

Don't believe it, because it's all a lie.  Don't be afraid, because fear is also a lie.  Don't ask, because all the power is inside you.  Self-confidence and the ability to overcome difficulties arise from self-sufficiency.

Превежда: NeuronNet

           

10.20143. Beavers must be loved.   AR AR

To succeed in life, you just need a dream, strong enemies and a couple of Grand mistakes.  A dream is a flow of energy, and enemies, problems, and mistakes will create dams for you to accumulate energy and train.

Превежда: NeuronNet

           

10.20144.   AR AR

All people are equal in the sense that for success in life, everyone needs the same thing, something that is not lacking.  Success consists of dreams, strong enemies, grandiose mistakes, and insurmountable obstacles.

Превежда: NeuronNet

           

10.20148. It's time to act.   AR AR

Each new difficulty or trouble should be responded to as an excuse and a sign to implement one of those actions that have long been overdue, but were held back.

Превежда: NeuronNet

           

10.20561.   AR AR

Normal heroes always go around.  Normal characters choose the hard way, because the difficulties make us stronger and give us strength.  Difficulties are a feat, and the hero is joyful.

Превежда: NeuronNet

           

10.21079. The most valuable things.   AR AR

The most valuable things in our life are problems, great mistakes and all other difficulties, in the face of which we did not lose courage, but were able to love our enemy.

Превежда: NeuronNet

           

10.21733.   AR AR

The more obstacles, the better.  If you have love in you, barriers will only make you stronger, and they will stop your enemies who have no love in them.  Those who also have love are not your enemies, for love and love are one.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


15.   AR AR

В състояние ли си да обичаш?

...през дим кухня,
през телевизор,
през детски викове, уроци в училище,
през нощния безсъние,
през переполненное метрото,
през 8 часа дневно - от 9 до 18 часа през седмицата,
през негодувание и гняв,
през безразличие и празнота,
през магазини и пазари,
през заболяване и магнитни бури,
чрез роднини и приятели,
през дим, през мъглата,
през миризмата на пържени картофи в кухнята,
през хиляди различни "но", "ако" и "защо",
през хиляди дела и мисли,
през хиляди трудности и проблеми,
през разстояние,
през времето.

...в състояние ли си да обичаш?

Превежда: NeuronNet

               

189.   AR AR

Маска на смирение и любов към ближните е в състояние да спаси човека от огромен брой проблеми и трудности, които иначе просто изяли.

Превежда: NeuronNet

               

291. Психоаналитик.   AR AR

Трудности, проблеми,
проблеми заливат?
Купи диван!!!
Полежи и всичко ще мине...

Превежда: NeuronNet

               

469.   AR AR

От гледна точка на голямата Вселена, всички наши трудности, меко казано, са пренебрежимо малки.

Превежда: NeuronNet

               

5.22.   AR AR

Ясно белязано и визуализировав желанието си, ти си вече на половината го реализира. Същото се отнася за всички твои проблеми, трудности и цели.

Превежда: NeuronNet

               

890.   AR AR

Гледам на проблемите и трудностите, като начин на перманентен обучение на живот...

Превежда: NeuronNet

               

952.   AR AR

В основата на всички проблеми на човека се намират мързел, глупост и малодушие.
Всички останали го затруднения има само следствие.

Превежда: NeuronNet

               

1183.   AR AR

Пример за балансиране на силите. Глупаци и копелета създават проблеми и трудности, а след това да са умни и честни да ги реши. По този начин природата се реализира желанието си за подобряване на информация.

Превежда: NeuronNet

               

1484.   AR AR

По същество, спада също полет.
Излитане в края на краищата, не е трудно. Засаждане – ето какво причинява главните трудности.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Olesy Zaharova

  1

               

1502.   AR AR

Дори и когато всичко е лошо, трябва да се отпуснете ... издишайте ...да се позова на това, че такава е съдбата и спокойно продължи да свърши работа... като Цяло, според статистиката 90% от проблемите и трудностите рассасываются от само себе си. Ами ако не рассосались, ами какво да правя, значи, не съдба...

Превежда: NeuronNet

Изкуство Olesy Zaharova

  1

               

1875.   AR AR

Дискусия намерения опасно това, че на
такива дискусии убиват 99% дори не са родени работи...

Абортите идеи ...
Да, това е аборт. Защото ако идеята се ражда нещо, тогава това би била съвсем друга история. По време на този случай ние бихме разбрали, какво да правя с това дете, би разбрал, като го образоват и как да се грижи за него. Ние ще взрастили нашето повърхностно дело и е отгледана от него възрастен голямо. Да, това би било трудно. Да, имахме ще тегло въпроси и много по-малко отговори... Но на кого лесно?
Половината от човечеството да има деца. Трудно за всички, но все някак се справят...

Обсъждане на намерението вдъхва в душата страх. Убоявшись всички бъдещи трудности, да виждат бъдещето в вязком мъгла, ние започваме да се опита несигурност, губим вяра...

Аз предпочитам да не мисля за нюансите на реализацията на пътя, и предпочитам да погледнете красотата на идеи. Ако аз чувствам, че детето ни ще е хубав, а след това съм сигурен, че ние ще намерим начин да го отглеждат...

Превежда: NeuronNet

               

2208. Жизнен цикъл.   AR AR

Човек, който живее без проблеми и трудности, доста бързо глупеет и разгражда.
Нова и свежа глупостта му позволява да се създават нови проблеми и трудности, които, без съмнение, ще го направи по-добре и по-силно, искореняя в него глупост.
Пълен кръг. Остава да чакам, докато расте нова глупост.

Превежда: NeuronNet

               

2912. Самозаблуда.   AR AR

Заяждането и униние отвратително не само околните, но и себе си.

Човек, който е болка на самия себе си, е изключително нещастен. На себе си трябва да се разказва предимно само веселост, това ще даде на себе си добро настроение.

За проблеми и трудности умолчи...

Кажете на себе си, че сте щастлив и ще бъдеш щастлив.

Превежда: NeuronNet

               

3077. Силата на духа и свободата на хаоса. [In brevi]   AR AR

Основната сила на красотата.
Основни сили: сила на ума, на физическа сила.
Вторични сили: силата на парите, силата на властта. Това взаимозаменяеми сила.
Вторична сила придобиват в своето ползване на притежателите на първични сили, при условие, че те имат силата на духа.

Силата на красотата е абсолютна. Красотата е съвършенство в чист вид. Целият този свят е бил създаден в името на красотата. И тук е силата на ума и физическата сили възникват в процеса на тренировки и работа над себе си. В процеса на създаването им се развива и силата на духа. Силата на духа възниква в процеса на работа над себе си, в процеса на преодоляване на себе си, на своето несъвършенство, както и външни проблеми и трудности.

Силата на духа е сила на преодоляване, сила, устойчивост, сила и движение. Силата на духа е това, което позволява на несовершенному стане съвършен.

Превежда: NeuronNet

               

3082.   AR AR

Да притежава пари и власт, е необходима силата на духа.
Силата на духа се появява в човек в процеса на преодолевания себе си в движение, от несъвършенство към съвършенство. Човек, преодоляване на трудности, движейки се от терний към звездите, развива в себе си голяма сила на духа. Чрез практикуване на спорт и науки, човек е и съребрена развива и сила на духа. Така че, като правило, хармоничен човек притежава силата на ума и сила на тялото (спорт), също така притежава и силата на духа.

P. S.

Мъж, притежаващ сила, дух, има власт. Силата на духа е сила. А властта привлича пари, жени и късмет.

Превежда: NeuronNet

               

3097. Тренировка на силата на духа.   AR AR

Победата е източник на силата на духа. Печели, ето какво тренира силата на духа. Първо, това е победа над себе си, после на победата над житейски препятствия и трудности.

Прави това, което не искаш.
Правете това, което правя лениво, преодолевай своя мързел. Победа над мързела.
Правете това, че се страхуваш, преодолевай страховете си. / Победа над страховете си. /
Погледни в очите и в лицето на хората. / Частен случай победата над външния страх. /
Правете нещо до края. Не хвърляйте това, че иска да се откажат. / Победа над своята слабост./
Звсони своите идоли. Победа над изкушението и изпитанието.
Преживейте болка. Победа над болката и страха от болката.
Стоически переноси загуби и несгоди. Победата е страх от поражение.
За да събере сили за по-големи победи трябват – Малки победи.

Превежда: NeuronNet

               

3285. Как закалялась сталь.   AR AR

Човек, който лесно се дава, това не е боец. Боец трябва да решаване на проблеми от малко повече от себе си, той трябва да се преодолеят трудностите и закаляться в борбата. Основната цел на боец е да спечели тези, които са по-силни.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Irina Tsurupina

  1

               

3563. Добра възможност.   AR AR

Проблеми и трудности има не повече от още една причина да извършат подвиг. Още повече, че в нашето трудно време, когато подвига на почти няма място в живота, това е струва теглото си в злато.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Amateur (Dotsenco)

  1

               

3654. Желание да служат.   AR AR

Единственото нещо праведно желание на човека пред Бога, е желанието да Му служат. Единственото, което може да добавите до желанието да служи на това желание да служи още по-добре. Да желаеш нещо още по - голяма дързост. Нима може брадва поиска от дърводелеца на нещо друго, освен за вярна служба. Бог, като любезен домакин, сам вижда и знае всички проблеми и трудности на своите слуги. Всеки ще получи според своите заслуги и за техните ценности.

Вяра - вяра в това, че Бог ще осигури обучението всички необходими материали и персонално отношение към всички подношениям на Съдбата - ето че наистина се нуждае човек.

- Дай ми сила, за да мога още по-добре да ти служи, - моли човек на Бога и Бог го чува.

П. В. Служи на Живот може да бъде по-различен начин, например, една майка, която желае да дадат на децата си добро образование и добивающаяся това по всички възможни начини, за насочване на децата по пътя на съвършенството – да служи на Бога. Художник, който иска да създаде шедьовър, строител, возводящий красива сграда, градинар, балсам за след боядисване на градина, и много, много други тя има тези пчели, които усърдно служат на Бога един Кошер.

Превежда: NeuronNet

               

3663. Полезни навици.   AR AR

Полезни навици – това е една от най-ценните неща, които родителите могат да дадат на своите деца.

Изкачване със зората сутрин упражнения, единна и на правилната храна, навик към спорта, навик към ред (убирание нещата на мястото), навик към труда и навик за учене, навик да се грижим за себе си, навик да си вещи чисти и удобни за експлоатация, етика и философия, няма да доведе нещата до край, навик да се преодолеят трудностите, навика на четене – всичко е много просто, но заедно с това и толкова трудно.

Превежда: NeuronNet