animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.20849. I have been forgiven, and I will forgive you.   AR AR

Love is forgiveness, we should forgive people their imperfections, and then our imperfections will be forgiven us.  When we forgive, we deserve to be forgiven ourselves, and we have more than enough sins, as you remember.

Превежда: NeuronNet

           

10.20850.   AR AR

To love is to forgive, not to forgive is not to love.  You don't have to deal with someone who doesn't love you.  Therefore, if a person does not forgive you your sins, then you do not need him.  What does it mean to forgive sins?  Accept a person as they are.  Don't try to aggressively change or enslave a person.

Превежда: NeuronNet

           

10.20851.   AR AR

To forgive a man his sins is to love the truth, for the truth is reality.  To love a person as they are is true love.  To love an ideal person, whatever he might be, is pride.

Превежда: NeuronNet

           

10.20852.   AR AR

You can only love a person if you love yourself.  When you love yourself, you accept yourself as you are and forgive yourself for your imperfections.  If you forgive yourself, you can forgive others.  Otherwise, you will begin to despise the imperfections in other people, elevating yourself above them.

Превежда: NeuronNet

           

10.20870.   AR AR

What does it mean to forgive or not to forgive…  There is a wild, predatory wolf, and it is not my business to judge it.  I can lock him up, I can shoot him, I can chain him up, I can let him go ... but I won't judge him or forgive him.  The reasons for my decision regarding the wolf will be purely rational.

Превежда: NeuronNet

           

10.20871.   AR AR

What is forgiveness?  Is not this forgiveness a facet of judgment?  When we forgive, do we not tell the bad that it is good?  Isn't that pride?

Превежда: NeuronNet

           

10.20873.   AR AR

When you judge, you judge yourself, when you refrain from judging, you save yourself.  When you forgive, some of your sins are forgiven.

Превежда: NeuronNet

           

10.20874.   AR AR

The act should be condemned, but not the person.  A person is not subject to trial.

Превежда: NeuronNet

           

10.20974.   AR AR

Script " love me black»  allows a woman to understand whether her man has at least a little bit of real love, which is characterized by patience, courage, wisdom and calm.

Превежда: NeuronNet

           

10.20981.   AR AR

Your unwillingness to pay for your sins only increases your suffering.  Remember, it is one thing for you to have nothing to pay for your sins, and quite another for your pride to interfere with your repentance.  God is merciful and forgives those who have nothing to pay, but those who do not want to pay will be punished terribly.

Превежда: NeuronNet

           

10.21108.   AR AR

To the one who asks for forgiveness, say, God is your judge, and I am not a God to judge.  Tell him if you want to do good, and if you don't want to, go away.  The act of faith is what you do, not what you think, say, or intend to do.

Превежда: NeuronNet

           

10.21109.   AR AR

The devil is the one who is perfect and sinless.  A person is someone who does not throw stones, someone who is not angry, someone who is honest and knows that he is imperfect.  A man can forgive, but the devil can't.  The devil is the one who threw a stone at a woman when  Jesus said, " if any of you are without sin, first throw a stone at her."

Превежда: NeuronNet

           

10.21173.   AR AR

The essence of grace, love, and insight  Jesus saw beauty and hope in everything.  Jesus denied love, beauty, hope, salvation, and faith to no one.

Превежда: NeuronNet

           

10.21942. Forgiveness of sins.   AR AR

Be simple – it means to forgive yourself and people their shortcomings and deviations from perfection.  The simplicity of this tolerance.  Forgiveness of sins and imperfections is tolerance.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


129.   AR AR

Ето, казват, може да прости на всички, с изключение на държавна измяна.
Може да се предположи, че хората, които мислят така,
никога никой наистина не обичаше...

Превежда: NeuronNet

               

182.   AR AR

Централен тайната на успешните взаимоотношения е способността да се прощава и умения, за да поиска прошка.

Превежда: NeuronNet

               

191.   AR AR

От всички видове предателства най-неприятни
това е предателството на приятели и близки.
Още повече, това е всичко раздражительно, че често
трябва още и да си прощаваме им за това.

Превежда: NeuronNet

               

963.   AR AR

Нормална икономика е, когато е по-лесно да печелят, отколкото да се краде по-лесно да купи, да се възползват от безплатните.

Добра постъпка трябва да се случи лесно и без напрежение, а лошите трябва да бъдат тежки, опасни и са изключително непредвидими за последствията.

Да се пребориш със себе си и да се покаят, като помоли за прошка, че може да бъде по-трудно и достойно на този акт?

Казваш, не ти е виновен? - Е... все пак, всички ние, така или иначе, в каквото и да било вина. Намери поводи за покаяние, това не е проблем. Проблемът е само в гордост, страх и глупост.

Превежда: NeuronNet

               

1498.   AR AR

Няма особена нужда да обичаш врага си, прощава му и изобщо да флиртува с него. Въпреки това, да го изучаваме, да идентифицират в него най-добрите и силни черти, да се опитат да ги заемат - това би било добро решение. В добро враге могат да се обучават в борба с него да се развиваме и да ставаме по-добри.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Olesy Zaharova

  1

               

1529.   AR AR

Хора трябва да се прощава. Хората далеч не са перфектни, пълни с грехове и слабости. Хората сами не знаят, какво вършат. Хората са роби на своите желания, страсти, роби на своята природа. Така че, какво да ги виня, тъй като дори себе си те не господари... Важно е само това, което се случва сега, в миналото, в този случай, помни не е рационално. Човек може да греши, може да бъдат измамени. Ако той е успял да осъзнае грешките си и да се поправи, да се извини.

Превежда: NeuronNet

               

1568.   AR AR

Жена и в истината може да прости на своя любим човек всичко, което искаш. Както впрочем, и мъж - любимата жена. Но скандали, писъци и претенции, никой не отрича. Освен това, за да убие любовта и да се прекъсне връзката много лесно може да не е само повод за конфликт, а за придружител му изясняване на отношения.

Превежда: NeuronNet

               

1586.   AR AR

В очите на жената винаги и във всичко е виновен мъжът. Това трябва ясно да се разбере.
Така че се извинявам и да докаже, че вие не Сте виновни или да се търсят други виновници не е необходимо. Просто трябва да се покае, да поиска прошка и обещание, че това повече не се повтори.

Превежда: NeuronNet

               

1619.   AR AR

Любимата жена може да прости всичко на света и се отнася към нея трябва да е като към кралицата.
Защо? Защото тя е красива жена, а любимата жена е винаги кралицата.

Превежда: NeuronNet

               

1851.   AR AR

Прошката е възможно само за покаял. И това е само защото раскаявшийся ще накаже себе си.

Превежда: NeuronNet

               

2009.   AR AR

Човек може да прости всяка единична грешка.
А тук за същата втората му трябва фактура веднага за три.

Превежда: NeuronNet

               

2035.   AR AR

Ако е вярно, лишава хората сили и взима тях надежда, след което Ще е по-добре врите. Бог Ви прощава.

Превежда: NeuronNet

               

2290. Наказание от милосърдие.   AR AR

Наказав го сега един път, ти го спаси от хиляди наказания после.

Превежда: NeuronNet

               

2457.   AR AR

Нещо, което не може да прости, трябва да се забрави.

Превежда: NeuronNet

               

2883. А ако той още и раскается...   AR AR

На човек е присъщо да прощават. Яд това е много нетрайни продукт.

Превежда: NeuronNet

               

2888. Бездонность прости.   AR AR

Най-простите истини да осъзнаят най-трудно.

Същността на простотата не е в неговата форма, а в нейната същност.
Форма на улеснение лаконична, а в същността си – бездънна.

Превежда: NeuronNet

               

3038. Нечиста съвест.   AR AR

В този свят на ред, където главен идол има съвършенство, един от мерил щастието е чувство на мир. Нечиста съвест и свързаното с него чувство на тревожност, разрушава спокойствието, от причинява значителни страдания. За постигане на съвършенство трябва да умиротворение и спокойствие. Всякакви излишни мисли да отвличат вниманието.

Съвестта това са вътрешни правила, които позволяват на човек да живее в общество.
Човек, живеят в самота, съвестта не е необходима, защото тя няма за какво да се регулира.

Съвестта е закон, нарушаването на който се наказва със страх. В действителност, съвестта е вътрешен страх. Човек наистина се чувства, какво е добро и какво е лошо. И когато той чувства, че неговите постъпки са такива, че обществото е благосклонно му е лошо, това вдъхва страх. Човек подсъзнателно чака възмездие. Той е изключително слабо от мисълта, че други членове на опаковката не одобряват неговите действия. Трябва да се покаят и да заслужи прошка.

Силата на съвестта е, че тя лесно може да се превърне човек в параноика.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Atatanah (Ruslan Shaumetov)

  1

               

3061. Аргументите нямат значение, когато дори отвратен глас.   AR AR

Мисълта за това, че за да се прости - трябва да се разбере - не се взема предвид факти лични предпочитания.

Превежда: NeuronNet

               

3819.   AR AR

Най-бързо отношения рушит не някакви митични "не са съгласни герои", а липсата на култура на отношенията, способност да обича и да прощава, умението да се правят компромиси и взаимен обмен. Дори банална невъзможността да предаде на партньора си идеята, че Вие конкретно от него искате разрушила повече семейства, отколкото можете дори да си представите.

Превежда: NeuronNet

               

3947.   AR AR

Не ми харесва сложността на прости и опростяване на сложни.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Amateur (Dotsenco)

  1