animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.16517.   AR AR

Those people who do not like themselves, on the contrary, love themselves very much and therefore over-love.  Unable to withstand the heat of their own love, they close themselves off like a blank wall.

Превежда: NeuronNet

           

10.16643.   AR AR

Fear can be overcome either instantly, or by exhausting it, by repeatedly thinking about it and asking yourself – how can I overcome fear?

Превежда: NeuronNet

           

10.16724.   AR AR

The more effort is made to achieve the goal, the less good it will do.  The effort should be constant and moderate.  Overkill will drain your strength and break your constancy.

Превежда: NeuronNet

           

10.17790.   AR AR

The world is perfect and sickly sweet.  The world is a hell where there is nothing but pleasure.  A perfectly imperfect person is necessary for the world to save it from an overdose of beauty and turning it into pain.

Превежда: NeuronNet

           

10.17853.   AR AR

Anyone who strives for super-control should remember that the jug, although solid, is empty. 

Превежда: NeuronNet

           

10.17914.   AR AR

I like everything...  as long as it is in moderation... Everything is good, as long as it is not too much and not too little…  For he who is too many is a murderer, and he who is too few is a dead man.

Превежда: NeuronNet

           

10.19402.   AR AR

From an overabundance of joy and pleasure  A person's ego swells and he loses humility, becomes arrogant and aggressive.  The Bible says about this:  pride goes before a fall.  So I recommend that you avoid complacency.

Превежда: NeuronNet

           

10.19453.   AR AR

Truth is moderation, because immoderation is greed, which will quickly exhaust the truth and turn it into a lie.

Превежда: NeuronNet

           

10.19478.   AR AR

Passion and too much love for a long relationship are not suitable, because exhaustion quickly occurs and insufficiency comes.

Превежда: NeuronNet

           

10.19497.   AR AR

Perpetual motion is a metaphor for restraint.  The problem with any entity is going over and over.  If the sheep eat the grass by the roots, it will die.  You should approach your sources of joy with moderate restraint.

Превежда: NeuronNet

           

10.19514.   AR AR

Fear is pride, too much fear or pain creates a very big pride in a person.

Превежда: NeuronNet

           

10.19516.   AR AR

Vice kills itself by its greed.

Превежда: NeuronNet

           

10.21536.   AR AR

Pride is false love.  Pride is too much.  Too much fear, pain, pleasure, hope, faith... that is, haste, impatience, greed, greed, etc.

Превежда: NeuronNet

           

10.21721.   AR AR

A lie is anything that is exaggerated or downplayed.  The devil is either big or dwarfed.

Превежда: NeuronNet

           

10.21827.   AR AR

Too much attention is, in fact, the same inattention, because by focusing on one thing, we begin to not notice many things.

Превежда: NeuronNet

           

10.21898.   AR AR

A faith the size of a mustard seed moves mountains, and a faith the size of a large one is called pride and arrogance.  Pride goes before a fall.

Превежда: NeuronNet

           

10.21914.   AR AR

The devil is all words with the prefix "too".  The devil is immoderate.

Превежда: NeuronNet

           

10.21975.   AR AR

Proud people are hungry for love and want to do good, and they want to be grateful for it.  On the other hand, too much gratitude creates complacency and emotional overdose in them.  Overdose is withdrawal, fear, aggression, etc.

Превежда: NeuronNet

           

10.22087. Negative universe.   AR AR

The truth is that the good must be limited to grow, and the bad must be given freedom to destroy itself.

Превежда: NeuronNet

           

10.22187.   AR AR

The proud man longs for candy, but God does not give it to him out of love for the unfortunate.  The proud man is greedy and cannot control himself.  Too much candy is a terrible poison that makes your teeth hurt.  If a proud man is given what he wants, nothing can save him.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


217.   AR AR

Вземай решения бързо, дълъг и скучен търсене
убива цялата радост от живота, изчерпва силите...
и, в крайна сметка, води до неправилно избор.
В 90% от случаите първото решение винаги е най-правилното...

Превежда: NeuronNet

               

8.21.   AR AR

Животът е маратон. Ползите от чести ускорения под въпрос, те нарушават сила. Важното е, стабилност. Ускоряване има причина за спиране, а забавяне на смъртта подобно.

Превежда: NeuronNet

               

8.37. Да работят след работа грях.   AR AR

След работа трябва да почива и да се възстановява, а да работят в извънработно време има грях и саботаж, водещи до преждевременно износване на човек, изтощение на силите и намаляване на производителността на труда.

Превежда: NeuronNet

               

1541.   AR AR

В отношенията и общуването дръжте пауза. Нека хората време за почивка от себе си и да вървят в крак нетърпелив. Навязываясь и постоянно напомня за себе си, да Можете лесно да пречат, дразнят и лесно се отегчават един от друг. Във всичко е нужна мярка и баланс.

Превежда: NeuronNet

               

1634.   AR AR

Когато всичко е прекалено хубаво, това е много прилича на лъжа.

Превежда: NeuronNet

               

2301. Хармонично ивици източници на удоволствие.   AR AR

Проблемът на всяка Радост е, че ти лесно можеш да свикне и да станат роби. Освен това източник на радост, ако го интензивно използване, доста бързо се изпразни и радост да си отиде завинаги. Както човек, който отиде радостта, става изключително нещастен. От друга страна, хармонично ивици източници на радост, ще се избегне привикване и запазят източника от изтощение.

Превежда: NeuronNet

               

2445. Три начина да лиши себе си от радост.   AR AR

Твърде много забавления води до хронична скука.
Твърде много удоволствия за отнемане на живот е радост.
Твърде голяма страст убива любовта... пресытившись, тя бързо умира.

Превежда: NeuronNet

               

2794.   AR AR

Очакването е един и същ режим на мобилизация, което е ужасно изчерпва енергията. Един човек седи и чака появата на заплаха или добив. В съвременния живот този режим на предходната без значение – трябва да го изключите. Воля трябва да превключите от режим "Изчакване", например, в режим на "Радост". Това е превключване мисли за нещо приятно и да вземат за себе си друг въпрос.

Превежда: NeuronNet

               

3060.   AR AR

Желанието выложиться на 100% или да се достигне 100% резултат е абсолютно вредно и разрушително желание за онзи, който се стреми към осъществяването му. Това само ще доведе до изтощение и преразход на енергия, а енергийният глад в крайна сметка ще унищожи всичко и всички.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Atatanah (Ruslan Shaumetov)

  1

               

3414.   AR AR

Всичко, което е в изобилие, скучно.
Добро пожалей!!!
Радост, когато умират,
Болката изпълва ден....

Превежда: NeuronNet


  1

               

3568. Привередливая красавица.   AR AR

Избор малоуникальной цели, сравним с ухаживанием за красота, която един куп фенове.

Да се отличат в тази област, е доста проблематично. Конкуренцията изчерпва сили и време.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Amateur (Dotsenco)

  1

               

3.904.   AR AR

Липсата на смирение ще те убия. Ти си впадешь в гняв и всички счупи. От гнева ти истощишь своя нервната и имунната система, и сломаешься себе си. Твоята гордост предизвика разруху.

Превежда: NeuronNet

                 

3924.   AR AR

Човек, подвергающийся постоянно обиден и критика на едни или други свои действия, доста бързо изчерпва енергията си. Такъв човек губи способността за ефективна работа и ужасно тупеет.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Atatanah (Ruslan Shaumetov)

  1

               

4.185.   AR AR

Не е нужно да потискат агресивността, напротив, тя трябва да се пръскат и да се провокира, за да излишната енергия излезе и рассеялась.

Превежда: NeuronNet

                   

4.400.   AR AR

По-лесно само да дойде до любовта чрез омраза, когато те истощат своята омраза, в тях ще остане само любовта.

Превежда: NeuronNet

                   

5.445.   AR AR

Когато не спира да расте, със сигурност ще бъде изтощение, защото трябва да расте с прекъсвания, за да не изпадне в изтощение. Впадение в изтощение има загуба за ускоряване и ограничаване на дълго време, което е неприемливо.

Превежда: NeuronNet

               

5.451.   AR AR

Начин на изчерпване на задните части на пъна ни напомня, че очакването също консумира сили, на пъна, не за дълго време просидишь, тъй като высидишь, след това и не встанешь.

Превежда: NeuronNet

               

5.453.   AR AR

Храна подхранва, но много ядене изчерпва. Вино освежава, но, сортиране, засыпаешь.

Превежда: NeuronNet

               

5.649.   AR AR

Не може човек е твърде обичам, той се тогава към любовта, ще свикне и започва остро усеща, че не го харесват, и от липсата на любов е силно обидно, ядосан и се превръща в вие изчадия на злото. Въпреки това, при липсата на любов се случва същото.

Превежда: NeuronNet

               

5.954.   AR AR

Дуракам е полезно да се влюбя, те от любов понякога умнеют. Доза любов, несъвместими табулации с глупост, предизвиква изчерпването на глупостта, и в глупост в агония адской болка умира.

Превежда: NeuronNet