animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


5.36.   AR AR

Лъжа – това е измама отрицателно число. Мислиш, че лъжа – това е нещо, което не е, но това не е съвсем така. Лъжа е, лъжа – това са имагинерни числа. И умножение минус на минус поражда плюс. Отрицателни числа са също равни, и положителни, и могат при желание да променят своя знак.

Превежда: NeuronNet

               

10.37. The truth is everything, and a lie is a piece.   AR AR

What is the difference between a lie and the truth?  The truth absorbs the lie, because the only piece of her, and the lie is the truth to realize and can't deny it lot of extra.  However, there is a local truth, dependent on the "here"and " now".

Превежда: NeuronNet

           

6.41.   AR AR

Ако ти си сомневаешься в нещо, разложи това на най-прости неща, които не предизвикват съмнение. Така че ти си постигнешь истината и вярата.

Превежда: NeuronNet

               

10.19691. A source of infinite joy.   AR AR

Truth is joy.  The meaning of understanding the truth is finding joy.  Every day new truths are revealed to me, and this gives me a sense of delight and joy.  The knowledge of truth is inexhaustible, for truth comes from the denial of falsehood, and falsehood is that to which there is no limit.

Превежда: NeuronNet

           

10.19781.   AR AR

Lies don't exist.  You take any lie and, knowing it, turn it into the truth.  This is the meaning of knowing the truth through the denial of lies.

Превежда: NeuronNet

           

10.19782.   AR AR

This repentance is an act of knowing the truth through the denial of lies.

Превежда: NeuronNet

           

10.18624.   AR AR

What is the denial of a lie?  The destruction of lies is the creation of truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.18869.   AR AR

A lie is a point, a truth is an entity extended in time.  By destroying lies, we release the energy of life, sublimating it into fruitfulness and growth.

Превежда: NeuronNet

           

10.19187.   AR AR

The denial of a lie is the realization that a lie is something that does not exist.

Превежда: NeuronNet

           

10.19272.   AR AR

"I think I can»  this is also a lie.  Better think  "I don't think I can."  Truth is known through negation.

Превежда: NeuronNet

           

10.19273.   AR AR

The impossible is easier to realize than the possible, because the knowledge of truth occurs through the denial of lies.

Превежда: NeuronNet

           

10.20319.   AR AR

All words are the opposite, because the knowledge of truth comes from the denial of lies.  A person sees a reflected upside-down world.

Превежда: NeuronNet

           

10.20668. The negation of the negation.   AR AR

What you think is true is true, and what you think is false is truth squared.

Превежда: NeuronNet

           

10.20753.   AR AR

The principle of negation of negation works with respect to any basis, which means that everything is true.

Превежда: NeuronNet

           

10.20775. Multiplication of truth.   AR AR

The search for truth through the denial of lies is, in fact, the realization of the dialectical principle of negation of negation.  By denying a lie, you get a power function of truth.  There are infinitely many lies.  By endlessly denying a lie, you will receive an infinite source of energy, strength, and joy.

Превежда: NeuronNet

           

10.21067.   AR AR

By negating negation, we reconcile one and zero, increasing the power of the system by an order of magnitude.

Превежда: NeuronNet

           

10.21358.   AR AR

First all the words are reversed, then the negation of the negation, and then combine both extremes to achieve the integrity of the truth.  Truth is the integrity of all options that do not exist.  Truth is infinite.

Превежда: NeuronNet

           

10.21946.   AR AR

Denial of a lie happens like this.  This is the essence that we believe to be truth and reality.  Now imagine that it is a lie and, therefore, it does not exist.  If it's not there, then what is?  Let's think!

Превежда: NeuronNet

           

10.22374.   AR AR

By destroying lies, we release energy and create truth.  Lies are an infinite source of energy.  You can invent any lie, and then, by destroying its boundaries and turning it into an extension, create the truth and get energy.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


4.52.   AR AR

Сляпа вяра в своята парадигма поражда лъжи, защото тя се отрича от други парадигма. Трябва да знаете, че промяната на парадигмата се променя вид на нещата, затова, като признава истинността на една гледна точка, признавай веднага и прави други два противоположни.

Превежда: NeuronNet

                   

2249.   AR AR

Най-добрият помощник на един мъдрец е глупак. Глупостта на безумец е безгранична. Той е готов безкрайно да генерира поток от безкрайната глупост. Мудрецу само остава да отида да му се смяха, и се превръщат въглища глупости в диаманти и диаманти на мъдростта...

Превежда: NeuronNet

               

2250.   AR AR

Аз открих нов начин за рожден ден на мъдростта – отказ глупости.

Най-добрият начин за създаване на мъдростта на това отрицание глупости.

Превежда: NeuronNet

               

3.987.   AR AR

Човек идва до книги "Variothoughts" чрез тяхното отричане. Няма друг начин да се опознае истината, отколкото чрез отрицание. Първо съмнение, след това вяра... Ако е обратното, тогава червей на съмнение доста бързо ще съсипе вярата. Разбираш ли, ако ме черненькой, разбираш ли, ако и беленькой, ето че има смирение и истинска любов. Друга любов има не повече от лъжа и страст.

Превежда: NeuronNet

                   

5.984.   AR AR

Познаването на истината е изключително пречи гордостта, защото когато наричаш себе си най-умен, предадени от него започват да се счита за конкурент на идиоти и, следователно, отрицаешь техните идеи. Но в много от тези идеи беше много истини. Отричането на истината, човек става лъжец. Лъжец може да познаваш само лъжи.

Превежда: NeuronNet

               

6.132. Проблясък на светлина.   AR AR

Следвало да са известни на всички. Първо, всички учат наставления и след това само карат да се търси тяхното значение. Разбирането на смисъла наставления се нарича откровение и осъзнаване на истината. Първо, приемане на указания за лъжа, тогава осъзнаваме неговото значение, човек приема истината чрез отричане на лъжата.

Превежда: NeuronNet

               

6.641.   AR AR

Аз не ви обещавам, че истината, но ако в теб има надежда, за истината, ще откриеш това, което търсиш. Единственото нещо, винаги помни, че мъдростта - това не е нещо, което ти знаеш, но това, което правиш. И най-важното, реалността разбива илюзията, тъй като истината разбива лъжа и го боли и е неприятно, и иска да избяга... и се сърди. Ако ти желаеш да намери истината, дали е готов за това, че осъзнаването на реалността идва чрез отричане на реалността.

Превежда: NeuronNet

               

9.637.   AR AR

Всяка Истина трябва да се подлагат на разпит, тъй като обстоятелствата могат вече да има време да се промени.

Превежда: NeuronNet

               

3.1068.   AR AR

Истината поражда повече доверие, ако я сервирайте като лъжа. В действителност, познание на истината чрез отказ предизвиква активен мисловен процес, привлича внимание. Внимание това е любов.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1093. Спорим?   AR AR

Всяко твърдение има смисъл да се оспорва с една гледна точка, за да осмисля това е вярно или не. Спорът по същество, има отричане на истината. Ако истината може да издържа своето отрицание - това е реалната истина, ако не, фалшива. Проблемът е в това, че истината е нек същност. Но, оспорив си, ти си придашь й стойност.

Превежда: NeuronNet

                 

3.2402.   AR AR

Гордостта е лъжа, основана на заблудата, че ли собствен идеал е по-добре от реалния свят. Гордостта е агресивно отричане на съвършенство в реалния свят.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3170. Разнообразие от мнения.   AR AR

Единственият начин за разбиране на истината има изучаването му от всички страни, чак до разкъсване. Всяка част от истината поотделно има лъжа, и само на тази визия, лъжа се превръща в истина. Отрича лъжа, ти си отрицаешь и истината.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3172.   AR AR

Отрича лъжи, ти не можеш да познаят истината. Познание на истината произтича от живи познанието на лъжата.

Превежда: NeuronNet

                 

4.1225.   AR AR

Осъзнаването на Бога става чрез отрицание на отрицанието. Когато ти постигнеш смирение и осъзнаване, че в Бога няма лоши, а само ти си добри постигнеш просветление.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2981.   AR AR

Детайлите са важни, но истината е целостта. Концентрирайки се върху детайлите или форма на нещата, ти си превращаешь истината в лъжа, ти си разрушаешь реалност, ти си превращаешь дърво в идол и отрицаешь гора.

Превежда: NeuronNet

                   

4.3007. Философията търси лъжа, да, отрича я, за да разкрие истината.   AR AR

Казват, целта на философията – откриване на истината, но от математиката знаем, че автентично открие истина е възможно, само когато търсите лъжа. Следователно, целта на философията е търсене и отказ от лъжи. Означава ли това, че показва истината не се интересува от философия?

Превежда: NeuronNet

                   

4.3875. Да или Не?   AR AR

Той трябва да започне с отричане и отиде до споразумение. Той трябва да започне с даване на съгласие и отиде до отрицанию. Там, където в средата на тези двамата ще се срещнат, и ще бъде истина. Там, където те са започнали, ще бъде лъжа.

Превежда: NeuronNet

                   

4.4360. Двойно отрицание   AR AR

Трябва да се говори: "Който не недруг, този приятел. Който не обича, той обича".

Превежда: NeuronNet

                   

5.3830.   AR AR

Ти знаеш, лъжи често е много полезно. Лъжа приободряет и дава надежда. Само пълен глупак ще отрече полза на лъжата.

Превежда: NeuronNet

               

6.1328.   AR AR

Лъжа - това е маска на истината, отрича лъжа, ти си отрицаешь и истината.

Превежда: NeuronNet