animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


9.6592. Седнете и помислете отново.   AR AR

Ако на теб ти е ясно всичко, освен това, какво да правя... значи, ти нищо не е ясно.

Превежда: NeuronNet

               

9.7867. Въпрос на конкуренция и задръствания.   AR AR

Не е факт, че прекия път по-бързо криво ще бъде. Пряк път на един, а на криви хиляди.

Превежда: NeuronNet

               

10.2536. Freedom is a creative necessity.   AR AR

Creative people do not need to strive for infallibility.  The desire to kill all mistakes is the desire to control everything.  Pride kills the ability to create, generates fear and slavery of the spirit.  Mistakes are the main source of novelty and progress.

Превежда: NeuronNet

           

10.2765.   AR AR

When you don't like something and get angry, think about the fact that maybe a bad cherry pie can be a good fried fish.  What makes you think it's a pie?

Превежда: NeuronNet

           

10.4616.   AR AR

Characteristics of a creative personality: high intelligence, a good listener and observer, curiosity, open-mindedness.

Превежда: NeuronNet

           

10.4770.   AR AR

When everyone agrees with each other, it suppresses creativity.  Truth is born in argument. 

Превежда: NeuronNet

           

10.4771.   AR AR

A dissident is someone who asks the question " why are you doing this at all?  Wouldn't it be better to do things differently?"Dissent is a necessary component of creativity.

Превежда: NeuronNet

           

10.21556.   AR AR

The less you want to hope and believe, the more likely it is to be true.  True faith and hope are very small, but the smaller they are, the stronger they are.  Try to look for benefits in small things... small things are cheap and grow very well.

Превежда: NeuronNet

           

10.21571. Brainstorming.   AR AR

If you think you have only a few options, you are clearly blind.  You should have at least an infinite number of options.  Look around carefully and try to do something very crazy and strange, but extremely simple and worthless, but with hope... without hope is not possible.

Превежда: NeuronNet

           

10.21634.   AR AR

The smaller the step, the easier it is to move.  You can't jump a chasm in two steps, of course, but if you go down one side and up the other... or, for example, go around it.  After all, we live in a limited world where everything has an end and a beginning.

Превежда: NeuronNet

           

10.21778.   AR AR

Depression is when you are stuck with one decision and there are no other options.

Превежда: NeuronNet

           

10.21805.   AR AR

Truth is elegant and simple.  The most correct solution is very simple and similar, as if to turn on a light.  Complexities produce the opposite of the truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.21827.   AR AR

Too much attention is, in fact, the same inattention, because by focusing on one thing, we begin to not notice many things.

Превежда: NeuronNet

           

10.21840.   AR AR

In order not to stand in a dead end, deny the dead end.  You have done something, and this something is your only option.  Close your eyes and pretend it's not there.  No light at the end of the tunnel?  What are you going to do?  First, in a state of despair?  And then?  And then you will see clearly and begin to notice the starry sky and thousands of other very different options.

Превежда: NeuronNet

           

10.21936.   AR AR

Brainstorming through denial is like this... you Take what's there and deny it as if it's not there, and you think what you're going to do.  When the glare of the fire idol, blinding in the darkness, is gone, ... you will see many small hopes of stars in the night sky.  Try it by giving love (time and attention)  these little hopes, work out a couple of them.  These paths may be different.

Превежда: NeuronNet

           

10.21946.   AR AR

Denial of a lie happens like this.  This is the essence that we believe to be truth and reality.  Now imagine that it is a lie and, therefore, it does not exist.  If it's not there, then what is?  Let's think!

Превежда: NeuronNet

           

10.21967.   AR AR

In any case, you should look for the good, not the bad.  There is bad in everything, you don't need to look for it, there is shit in every ass... but this is not a reason to stick your nose in every ass.

Превежда: NeuronNet

           

10.22076.   AR AR

The unity of theory and practice is very useful in order not to be afraid of your own intuitive decisions.  The true solution is agreed by both intuition and theory.

Превежда: NeuronNet

           

10.22115.   AR AR

Risk should be considered secondary, because fear is a lie.  The main thing is the reality of the potential of truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.22370. Light against darkness.   AR AR

When reading a book, often ask the question "why?»  Reading  Talmud, I have noticed that on average there is one very strange thought per page, in which, if you think about it, you can achieve enlightenment and joy.

Превежда: NeuronNet

           

4.1383.   AR AR

Пред теб бариера, която не е ясно как да се преодолее. Как ти да го преодолее? Много просто: започнете да измислят различни варианти и хвани няколко идеи с такива эпитетами като "това е безполезно, това е твърде трудно, това е нереалистично" да започнат да прилагат всяка от тях.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1382.   AR AR

Ти си бродишь по лабиринтам, обкръжават стени и затворени врати. Ти си дете на задънена улица, обречени да живеят в клетка на колела. Твоя проблем е, че ти си сляп. За да прогледнеш, ти трябва да затвориш очи, да си представи сигнален фар и последва. Никакви препятствия не, ти сам дойде с всичките си препятствия.

Превежда: NeuronNet

                   

6.802.   AR AR

При кастрата отне енергия, за да не се случват ...кастрат не е креативен.

Превежда: NeuronNet

               

5.212.   AR AR

Голям човек – това е човек с литеральным мислене, човек, който е способен на пробив. Човек, който е способен раждат идеи, без да се разчита на твърда земя. В действителност, голям човек – това е дракон, постигший цяло и сега има възможност да лети, с помощта на гравитационната сила на цялата планета, без да се разчита на самотни гледна точка и парчета земя под краката си.

Превежда: NeuronNet

               

Началото на книгата


4.343.   AR AR

Славеи в клетката не пеят. В смисъл, че творчески и креативни служители, които трябва да се мисли за ползотворна работа има нужда от свобода, сигурност и добра храна.

Превежда: NeuronNet

                   

4.576.   AR AR

Взаимоуважение, доверие и единство на целите ражда любов. Любовта е взаимодействие, поток на творческа енергия на мирозданието. Synergy това е чудо, това е, когато едно плюс едно е равно на три. Истинската любов е бизнес, създава добавяне на стойност по чудо от нищо.

Превежда: NeuronNet

                   

5.976.   AR AR

Поток по същество това е любовта. Любов към своята идея и цел. Поток, а това значи любов, има източник на гений и креативността. Тези, в когото няма любов, не креативни.

Превежда: NeuronNet

               

7.119. Кълват също трябва да мислят творчески.   AR AR

Постоянство и упоритост, това добре, обаче, и те изискват разнообразие и фантазия.

Превежда: NeuronNet

               

9.939.   AR AR

Изучай "креативы" и дейността на конкурентите. Ако една рекламна технология или творчески някой активно използва, означава, че тя работи. Това, което не работи и е безполезна, обикновено изчезва много бързо. Хвана горещ писане е като по време на риболов намерите прикормленное рибни място.

Превежда: NeuronNet

               

9.997. Изучай конкуренти.   AR AR

Конкурентите много злят и по този начин вдъхновява творчески и подвизи.

Превежда: NeuronNet

               

4.1284.   AR AR

Любовта е творческа дейност. Любовта е в създаването на растеж, красота и съвършенство. Любовта има отговорност и служене на живота.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1404.   AR AR

Детето изразява себе си в бунте, работа или спорт. Ако няма творчество, творчеството и спорта – бунтът е неизбежен.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1767.   AR AR

Човек не само да си измисля проблеми и препятствия, той също идва и техните решения, ключове и стълби. Наистина лабиринт, в който ти си блуждаешь, създаден от твоите страхове, но стълба в небето, генерирани надежда.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2570.   AR AR

Когато отива на мозъчна атака в търсене на надежда, не може да отхвърли надежда. Надежда трябва да бъде колкото повече, толкова по-добре. От надежда по-малко, толкова по-голям шанс при нея се сбъдне.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2602.   AR AR

Мениджърите трябва да помните, че повечето хора невротики (включително и самите мениджъри). Мамят и разочароват невротиков много нежелателно, защото след това те губят ентусиазма, се вливат в мързел и апатия, след което да ги накара да работят изключително трудно. Особено вредно е да влияе на хората, в работата, които трябва да присъстват на инициативата и творчеството.

Превежда: NeuronNet

                     

4.2722.   AR AR

Можеш да получат отговор на всеки въпрос, за това ти трябва само го попитам за себе си. Ако искаш нещо да се получи, задай въпрос, виж отговорът, а после иди и реализирайте го. Няма нищо по-лесно. Единственото нещо, което може да попречи на тебе, страх и лъжи, но и те също имат поколение на твоя собствен ум.

Превежда: NeuronNet

                   

5.2463.   AR AR

От първия път нищо няма да стане и с втората не се получи. Може да се окаже с 3, 7, 8, 12, 13, 16 или 21 пъти. Ако с 21 пъти не успя, явно това е творчески застой и трябва непременно нещо да се промени, поне по име.

Превежда: NeuronNet

               

5.3186.   AR AR

Много от нещата, които не работят поотделно, свързващ и придобиване на единството, добиват чудодейственную ефективност.

Превежда: NeuronNet

               

7.2348.   AR AR

Остър пристъп на творчеството не се случва, творчеството е радост... Но има брашно липсата на творчество ...или брашно от гордостта, брашно суета, брашно, завист и т.н.

Превежда: NeuronNet

               

7.2891.   AR AR

След като забелязах, че в застой е една илюзия, и ако в нея няма да повярвам, че може да се ходи през стени.

Превежда: NeuronNet

               

7.4354. Пари и дафинов венец.   AR AR

Забелязано е, че за творчески и креативни задачи е най-добрата мотивация е суета, а за изпълнение на задачи за линейни и механични това е алчност.

Превежда: NeuronNet

               

7.5306. Очите не просто гледа на света, очите му създава.   AR AR

Окото гледа реалността и работи за нея. Древните египтяни са вярвали, че Бог твори света чрез ОКОТО, когато се гледа през него. Око има творческото начало създател, размишлявайки, той създава света.

Превежда: NeuronNet

               

7.5516.   AR AR

Кастрат не е креативен, той не може да създаде и затова той само разрушава.

Превежда: NeuronNet

               

7.5785. Надежда към истината.   AR AR

Казват, знания изискват доверие, това е вяра. Обаче аз мога да се знае, и преодоляване на съмнение, и нека ми страшно, но аз се надявам.

Превежда: NeuronNet