animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.9654.   AR AR

Potential is joyful.  Potential is growth, it is life, it is income.  There is potential in everything.  Once you turn your attention to something and warm it with your love, it will begin to grow.

Превежда: NeuronNet

           

6.616.   AR AR

Обучението има натрупване на информация под определена цел. Как само ти постигнеш истината в разбирането на начините за осъществяване на своята цел, формиране на ДНК на зърно на истината, след това, което се отделя енергия, и ти си на тази цел е радостно реализуешь. И ще започнеш да получават енергия дори и на етап започва движение към съвършенство.

Превежда: NeuronNet

               

10.20511.   AR AR

In fact, it doesn't matter who you admire or who you find love in.  Everything is perfect.  You can draw inspiration from seeing kings and heroes, or you can see ordinary people or children.  Moreover, the grain has much more potential energy than an adult tree.

Превежда: NeuronNet

           

10.20779.   AR AR

To grow, you must first fall to the bottom, for they grow from darkness to light.

Превежда: NeuronNet

           

10.20804. Grain.   AR AR

To separate the wheat from the chaff is to separate the truth from the lie…  This means to peel the grain from the husk, for a lie is what protects the truth, its upper layer.  The grains are separated from the tares when they are harvested.  Truth is what you eat.  However, if you need seed material, the grain must be whole, if you peel the potatoes and then plant them, they will rot.

Превежда: NeuronNet

           

10.21697. Grain of use.   AR AR

Looking for benefits in the future is the same as trying to do for the future now.  We know that everything done in advance usually goes to waste.  There is nothing wrong with a benefit for the future, but there must be at least a small benefit in the present, and this benefit must be realized.  A small benefit of the present grows into a large benefit of the future.  If there is no use in the present, then there will be nothing to grow in the future.

Превежда: NeuronNet

           

10.21765.   AR AR

The earlier the time, the more fruitful it is for growth.  The smaller things are, the more effectively they grow.

Превежда: NeuronNet

           

10.21774. Keep going, keep going.   AR AR

Less is more, because illusions come to reality as grains or as a fine thread, from which you (a skilled and patient weaver)  must weave the fabric of reality.

Превежда: NeuronNet

           

10.21807. The sower.   AR AR

The point is to go picking up grain by grain. The point is to throw these seeds into the ground. Time to collect stones and time to scatter stones.

Превежда: NeuronNet

           

10.21908.   AR AR

The problem of the poor is greed, they are very afraid to do useless work, while the income grows from the small and inconspicuous.

Превежда: NeuronNet

           

10.22029. A grain of truth.   AR AR

Truth is that which, when trampled into the mud, is able to rise, sprouting the germ of a new life.

Превежда: NeuronNet

           

10.22175. In search of light.   AR AR

Push the one who falls, because the grain of truth, trampled into the mud and mixed with shit, begins to grow.

Превежда: NeuronNet

           

10.22217.   AR AR

It is better to be smaller, because the smaller is the grain that grows well, and the larger one can easily die and grow poorly.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


5.812. Смъртта на Бога има създаването на света.   AR AR

Знаеш ли, смъртта също може да обичаш смъртта е красива и притегателна. Защото смъртта винаги е предвестник на новия живот, умира, ние се генерира ново. Да умреш, ние изграждаме. Създаването на радост и, значи, радостна смърт. Човек, съобщи страх от смъртта и става созидателем, умира, той е произвел нова красота и от това щастие обзема душата му. Ти ме попита жив ли е Бог? Не, Бог е мъртъв. Созидая нашата вселена, Бог е мъртъв, переродившись в своето творение. Сега Бог – това е всичко. Цялата ни вселена, и дори ти самият има частица от мъртво Бога, малкото му зърно, което също може да нарасне и да умреш, да създаде своя свят.

Превежда: NeuronNet

               

4.2899.   AR AR

Щастието е свободата. Свободата идва нагая. Свободата е зърното, който успя да намери свободно за живот места. Човек, който търси свобода и щастие, трябва да остави всичко, което има и намирането на свободно място, да започнат да живеят отново, от самото нулата. Свободен е онзи, който не е господар, този, който има само сътворено от него и нищо чуждо. Някой друг е като ларви на оси златоглазки в тялото на гъсеницата. Друг превръща човек в роб.

Превежда: NeuronNet

                   

5.1754. Прогрызай тунела към повърхността.   AR AR

Целта е да раскладываться на прости хапки и точни дати.

Превежда: NeuronNet

               

5.4961.   AR AR

Любовта - това е инвестиция на време, залог и надежда за инвестиционен доход под формата на чиста енергия и радост. Любовта повдига от зърно нов живот очаква и 1000% ръст на инвестициите.

Превежда: NeuronNet

               

6.1071.   AR AR

Истината - това е отделна същност, която, свързване с други истини, образува едно единство на целостта на ДНК на зърно на мисълта, необходими за началото на растежа до резултат. Структурата на ДНК на зърно на мисълта определя нейната цел.

Превежда: NeuronNet

               

6.1079.   AR AR

Зърното да расте, има нужда от цел, план, РНК, ДНК истината, място, време, прогноза за времето.

Превежда: NeuronNet

               

6.1585.   AR AR

Пътят нищо с нищо не се свързва с пътя - това е топка, а на протеини, тичане в кръг, само обсебени от идеята за своята траектория. Като рабой права линия, протеин, няма силата да се разпаднат или да промените реда на нещата.

Превежда: NeuronNet

               

6.4261.   AR AR

Преди да започнете голяма работа, трябва да натрупа сили и знания. Ти, като зърно, - за да започне да расте, ти трябват ресурси. ДНК - това е образование и истината. Парите - това е време. Желателно е също така да изберете добро място и на сезона, за да бъде Бог, земята, слънцето и дъждът помогна на теб.

Превежда: NeuronNet

               

6.4374.   AR AR

Чрез смирението идва надежда и човек, подобно на зърното, от което покълва, се втурва в търсене на светлината... и така придобива истината и радостта.

Превежда: NeuronNet

               

7.1950. Начин на зърно.   AR AR

За постигане на съвършенство имаш всичко, от което имате нужда. Избягвай изкушенията и на теб достатъчно време и енергия, за да постигне съвършенство вътре и извън себе си. Всичко, което ти трябва, е храна, вода, достъп до информация, спорт, малко дрехи, покрив над главата си... Всичко това струва много евтино.

Превежда: NeuronNet

               

7.4135.   AR AR

Закони на битието е ДНК-то на този свят, включени в това зърно, от което той расте в пространството на небитието. ДНК на света може да се промени, но само чрез създаване на ново зърно и една нова вселена.

Превежда: NeuronNet

               

8.3853. Дърво и тор.   AR AR

Интересна картина. Товарен кораб на земята десятката е ял младите кабанчиком, а след това по голяма нужда с добра доза тор е засята наблизо. Малко по-късно на това място, за да израсне ново дърво.

Превежда: NeuronNet

               

9.2760. Зърно.   AR AR

Всеки може да мисли голямо мисли, големи мисли добре се вижда... Но аз обичам мисли малки. Мисълта ми е много малка, тъй като е точката, от която се е появил на този свят.

Превежда: NeuronNet

               

9.3649. Когато от малък расте голям.   AR AR

Когато от семе израства дърво, това е Чудо. Така и в живота, за да успее, човек достатъчно малки, за семена и чудо. Чудо е на разположение на тези, на които имам вяра, любов и надежда.

Превежда: NeuronNet

               

9.4867.   AR AR

Любовта фундаментално е свързана с раждането на новото. Любовта е растеж и съзидание. Любов е, когато ти вземат зърно... и от зърно се ражда нов живот, ново дело, ново знание.

Превежда: NeuronNet