animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.21296.   AR AR

A  squirrel  in  a  wheel  running-to-be.   A  squirrel  is  a  stream  of  water,  a  current…   Its  material  forms  are  determined  by  the  trajectory  and  goals  of  its  movement.

Превежда: NeuronNet

           

10.21335. The ephemerality of time.   AR AR

The limited purposes of the time creates fear.  On the other hand, time limits are useful.  You should understand the ephemeral nature of time constraints.  There is an infinite amount of time, and we create our own limitations to shape the real world.

Превежда: NeuronNet

           

10.21481.   AR AR

Goals are ephemeral, you are not their slave, but they are the slaves of reason.  The mind consciously shapes being by defining its boundaries.  In fact, there are no goals and boundaries, but when they are there, life is more fun.

Превежда: NeuronNet

           

10.21560.   AR AR

Everything is there  God... and even you. But that doesn't mean it's a cause for vanity…  God is a point... that  she imagined herself to be the universe, and we are all just children of her imagination.

Превежда: NeuronNet

           

10.21700.   AR AR

Light is something that is invented and created by darkness.  Light is a fantasy and an ideal.  Light is a picture on TV, a dream of a sleeper.  There is no light... but there is you who deny yourself.  You are darkness, everything is darkness.  You were bored, you came up with his light, to rejoice.

Превежда: NeuronNet

           

10.21757.   AR AR

Before you fall in love with the illusion of feelings or are afraid of them, try to compare this situation with the movie.  You're smart enough not to fall in love with movies and go crazy with horror movies, aren't you?  You should treat all your other emotions in the same way.

Превежда: NeuronNet

           

10.21788.   AR AR

To accept is to realize that fear and joy are all illusions.  Not worth much to admire, it is not necessary to be afraid of.  Real fears and joys are as small as grains...

Превежда: NeuronNet

           

10.21891.   AR AR

The point is that it is boundaries that create infinity.  When you are aware of the illusory and permeable boundaries, but you will respect them and understand why they are there, you will understand the infinite.  The borders need to preserve the integrity, the borders do not divide, but connect.  An entity without boundaries will instantly disintegrate and become nothing.

Превежда: NeuronNet

           

10.21892.   AR AR

The universe is an infinite ocean of energy, but it is virtually divided into borders, conditionally called their place, time and forms of things.

Превежда: NeuronNet

           

10.21912. Two mirrors.   AR AR

Man is reflected in the mirror of reality, but reality is also reflected in the mirror of man.

Превежда: NeuronNet

           

10.22037.   AR AR

The whole is the content, that is, the ocean of energy, which is conditionally divided into forms within itself.  Forms in their pride seem to be the main ones and give form to energy, but this is an illusion.

Превежда: NeuronNet

           

10.22052. Inside the point.   AR AR

Forms are equal to each other, just as illusions are equal to each other.  The content is just one point divided within itself into an infinite number of forms.  The power of forms over each other and the point is ephemeral.

Превежда: NeuronNet

           

3.1431.   AR AR

Илюзии, пълни с живот, смисъл... животът е страдание. Илюзията изпълват страдание разум...

Превежда: NeuronNet

                 

10.541.   AR AR

Life is illusion, loss of illusion is death.  We all live in a grain of sand, movement is illusion.

Превежда: NeuronNet

           

4.239. Радостно разнообразие от сънища.   AR AR

Знаеш ли, живота ни – съня, празна бяла стая, без прозорци и врати, къде си ти, да се движат от ума, от скука, коротаешь вечността. Това е реалност.

Превежда: NeuronNet

                   

Началото на книгата


3.2543.   AR AR

Животът е сън, който може да се управлява силата на желанието си. Силните желания създават движение, което се завърта колелото на този свят

Превежда: NeuronNet

                 

3.2546.   AR AR

Като се има предвид, че животът ни е сън, ти си твърде голямо значение придаешь кошмарам, обаче, стойността на добри сънища ти също переоцениваешь.

Превежда: NeuronNet

                 

4.1897. Защо плаче?   AR AR

В действителност, животът е движение от една разбити илюзии към друг. Човек създава илюзията, тича към него... разчупва го, след това плаче. След това се създава нова илюзия и всичко се повтаря. Човек тогава се радва на илюзията, тогава, чрез разбиване си, плаче.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2218.   AR AR

Този, който се страхува да загуби прах, този грешен, което означава, че ще страдат. Страхът е грях. Страхът е от дявола. Защо се страхувате да загубите прах? Прах и така много наоколо. Този свят е създаден от кал. Мръсотията е прах и вода. Водата е любов. Огънят е страст.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2532.   AR AR

Минуси или плюсове всичко эфемерно. Има хаос линии, ти сам можеш да ги прибират в плюсове или минуси.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2775.   AR AR

Безкрайността има одновременность. Ти само изглежда, че ти живееш. Животът е илюзия на ума, всъщност, ти си одновременен с всичките си минали и бъдещи съм.

Превежда: NeuronNet

                   

5.3697.   AR AR

Казват, животът на планетата Земя е илюзия. Земя и безжизнен, като Марс или Венера... а всичко, което виждаш, е само виртуална илюзия Земя... Земя спи и вижда сън.

Превежда: NeuronNet

               

5.4489.   AR AR

Нирвана - това е смърт. Пробуждане - това е животът. Страданието - това е сън. Но на сън това - не само страдание, сънищата са и красиви. Същността на съня – има сънят на разума и неосознанность. Умът е заспал и вижда сън, а какъв вид тези сънища – това вече е въпрос с неговите собствени фантазии.

Превежда: NeuronNet

               

6.1872. Реалност.   AR AR

Казват, животът ни е сън, а в действителност ние спим. Това е вярно. Само осъзнаване и пробуждане на ума позволява, прозрев, видите реалния свят. Същите тези, които заби в невежество и илюзията, спят и виждат в кошмар, подобен на ада.

Превежда: NeuronNet

               

7.1552. Запомнете това и спете спокойно.   AR AR

Всичко, което е било с теб лошо, това е сън и илюзия, от друг живот, който отдавна е свършило... Днес започна нов живот, тя е млада и красива.

Превежда: NeuronNet

               

7.6469.   AR AR

Всички ние живеем в илюзията на небитието и битието и материята не съществува. Но енергия има и тя придава формата на илюзии. Всичко, което виждаш, не е материя, но има форма на илюзията, дадена в цифрова форма.

Превежда: NeuronNet

               

7.7692.   AR AR

С най-дълбока древност академици твърди, че няма нищо надежден. Нека е така, но само вяра създава материя, друго е само илюзия.

Превежда: NeuronNet

               

8.1770.   AR AR

Ако приемем, че нашият живот е игра и нашият Бог - я играч, а след това, най-вероятно, за игра, той избира прокаченных герои. Той интересни всякакви уникални умения и сверхсилы герои. Едва ли Бог ще играе някой унылым, безинтересно, безпомощни или просто шаблонно загадъчен герой. Дори ако той реши да си поиграем на зомбита, това ще бъде кралят на зомбита. Но, най-вероятно ще му харесва нещо ново и эпичное.

Превежда: NeuronNet

               

8.2726.   AR AR

Човешката съдба също эфемерна, че всеки добре живял ден е чудо.

Превежда: NeuronNet

               

8.5009.   AR AR

Животът е дълъг сън на Бога, а смъртта - има го пробуждане.

Превежда: NeuronNet

               

8.8344.   AR AR

Гигантска паяжина на Вселената напомня на невронна мрежа и е подобен на човешкия мозък... Това е много подобно на това, че ако ние всички сме живели в главата на Бог... Целият ни свят е фантазия на Бог, мечта на Бог... И докато му ще бъде интересна тази фантазия, имаме шанс в живота.

Превежда: NeuronNet

               

8.8767.   AR AR

През нощта на пода пътя от Делхи до Каджурахо съм загубил страха си и разбира нирвана. Всички бренно. Нищо не ни разделя от Нищо. Животът е илюзия. Да се събуди и да умре, струва Бог отвори очите си и всичко незабавно., бр.

Превежда: NeuronNet

               

8.8822.   AR AR

Бъдете нирвана това означава да се разбере, че Нищо ни отделя от Нищо. Тази мисъл дава възможност, губи страх, най-сетне да се отпуснете.

Превежда: NeuronNet

               

9.2196.   AR AR

Целта на сезонни растения, те са приходящи и уходящи. Движението е вечно.

Превежда: NeuronNet

               

9.5335.   AR AR

Животът е една игра, където безсмъртни могат да играят в ангели или демони. Стотици хиляди сценарии и аватари-герои правят играта е много забавна.

Превежда: NeuronNet