animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.17842.   AR AR

Everything starts with hope, because hope allows us to focus our attention on what is not in us.  Being defines consciousness.  When we see something that isn't there, we put it in our lives.

Превежда: NeuronNet

           

10.18752. Hope is our earthly compass.   AR AR

Hope is a compass that indicates the direction of travel.  Hope  indicates what to believe.  You have to believe what you hope for, and then the hope will become a reality.

Превежда: NeuronNet

           

10.18776.   AR AR

No hope, don't torment yourself.  62% of success depends on luck.  Luck is obtained from hope and faith, where faith is the maximum of work and action, most of which will be useless, but necessary.

Превежда: NeuronNet

           

10.20510.   AR AR

Fear is when there is no hope.  A man either follows hope or runs from the whip.  Those who have love in them follow hope by the power of faith…  All the others run behind, urged on by the whip.

Превежда: NeuronNet

           

10.20781.   AR AR

There is no hope, do not torment yourself... but those who understand life know that there is always hope.

Превежда: NeuronNet

           

10.20798. Without hope, there is no fruitfulness.   AR AR

There is no hope, do not torment yourself, because hope generates movement, and movement is the realization of what is expected.  If you lose hope, you lose movement.  Movement is life, no life, no fruitfulness.

Превежда: NeuronNet

           

10.20811.   AR AR

There is no hope, do not torment yourself, for hope is the edge of love... there is no love, there is nothing.

Превежда: NeuronNet

           

10.20812.   AR AR

When everything is very bad-it inspires hope... the Hour before dawn is the darkest.

Превежда: NeuronNet

           

10.21068. Turn on the light.   AR AR

To succeed in life, you need to look at the world through the paradigm of hope.  Look at problems, troubles, and bad luck as good luck and a good opportunity.  Gather all your willpower, and, with a crunch and crackle, switch the paradigm inside yourself, turn on the light.

Превежда: NeuronNet

           

10.21069.   AR AR

Hope is the belief that the dark foretells light, and the darkest hour is before dawn.

Превежда: NeuronNet

           

10.21308.   AR AR

Hope is one of the names of God, a man who has lost hope is a sad atheist, and therefore a failure, a proud man, a coward, a liar, and an ignoramus.

Превежда: NeuronNet

           

10.21310.   AR AR

A loser is not someone who has lost, but someone who has lost hope.

Превежда: NeuronNet

           

10.21312.   AR AR

You should hope as well as love.  You should put your hopes first on yourself, and through yourself on your neighbors and the whole world around you.

Превежда: NeuronNet

           

10.21571. Brainstorming.   AR AR

If you think you have only a few options, you are clearly blind.  You should have at least an infinite number of options.  Look around carefully and try to do something very crazy and strange, but extremely simple and worthless, but with hope... without hope is not possible.

Превежда: NeuronNet

           

10.21579.   AR AR

Hope cannot be lost or found.  Hope is a constant.  There is always hope inside you and outside of you.  Hope within you requires faith in yourself, that is, your own actions.  Hope outside of oneself requires trust in the outside world, based on the idea that the world is good.

Превежда: NeuronNet

           

10.21582.   AR AR

To lose hope is a judgment of pride.  The fact is that as long as a person is alive, he has hope for himself.  You can only lose your hope for external factors, but this is not a loss of hope, but the humility of your thirst for power and pride, that is, rather good than harm.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


3.212.   AR AR

Когато сеячът сее, той трябва да помни, че част от семената падат на пътя, и да не покълнат. Случаен минувачите скучен истината. Част семена да попаднат в бодил, това е за тези, чиято душа изумени дефект. Но част семена да попаднат на добра почва и даде реколта, многократно превъзхожда изгубено на пътя и в репейнике.

Превежда: NeuronNet

                 

3.598.   AR AR

Надежда е гордостта, гордостта поражда страх. Избавишься от надежда - избавишься от страх. Единственият начин да се отървете от надежда - да се надяваме веднага на всички. Да се отървете от страха може да е толкова.

Превежда: NeuronNet

                 

4.315.   AR AR

Съдбата помага на смели, защото в най-смелите има надежда и няма страх. Има любов, истина, вяра и т.н.

Превежда: NeuronNet

                   

4.549.   AR AR

Съдбата е сляпа, но тя се чувства любовта. Съдбата се чувства, има ли в човека любовта и вярата, истината и надеждата. Тези, в когото има любов – мужественны, което означава, че в тях няма страх. Съдбата е сляпа, но страхът тя се чувства по миризмата.

Превежда: NeuronNet

                   

4.661. В името на висшата цел.   AR AR

Ефективни и ползотворни ще бъдат тези стъпки, които ще ти направи зло на обстоятелствата. Ти знаеш, че така трябва, че това е лошо и неправилно, но постъпиш така, защото мисля, че така ТРЯБВА да е, въпреки, че ти знаеш, че ще свърши всичко това е лошо. В теб няма надежда за успех, това е, тя е там, но това е надеждата противно на надеждата.

Превежда: NeuronNet

                   

4.674.   AR AR

Перспективите на тази надежда, - човек не може да ефективно да живее и да работи, ако няма никакви перспективи.

Превежда: NeuronNet

                   

4.804.   AR AR

Надежда е отрова, но това е отрова, подобна на сол. Ако сол не, ти ще умреш, ако сол много, ти също ще умреш.

Превежда: NeuronNet

                   

4.921.   AR AR

Вирус любов започва с надежда! Да се освободим от всякакъв вид болка, свързана неоправдани очаквания, трябва да започнете с надежда.

Превежда: NeuronNet

                   

4.963. Смиренная надежда.   AR AR

Надявам се сбъдва - когато има надежда, но не е много голяма. Колкото повече надежда, толкова по-вероятно е, че тя ще се сбъдне.

Превежда: NeuronNet

                   

5.121. Нашата работа е да правят, а да работи или не, това не е на нашия ум нещо.   AR AR

Всичко е в ръцете на бога, но в нашите ръце е само нашата вяра е, която има движение... Надежда, която е начало на движение и любовта, която има стремеж към движение.

Превежда: NeuronNet

               

5.169.   AR AR

Този, който се моли на Бога за дъжд, не се притискат с надежда в ръцете чадър, лицемерный лъжец, в душата на когото няма нито грам вяра, а това означава, дъжд няма да има.

Превежда: NeuronNet

               

5.565.   AR AR

Любов – това е когато ти си сохраняешь вяра и продолжаешь движение, дори и ако няма видими перспективи, надежда стопля ти душата, а вярата дава сили. Любов – това е нещо, което позволява да се сбъдне мечтите си и да реализират невидими цели, скрити далеч зад хоризонта.

Превежда: NeuronNet

               

6.415.   AR AR

Бог започва с надежда. Надеждата е като зърно, от което пораства вяра, плод на която е любовта. Но когато житото расте, и става по вяра, самата надежда умира.

Превежда: NeuronNet

               

3.1198.   AR AR

Чакащи предизвика надежда, а ние си спомняме, че надеждата колкото повече, толкова отровни. Голяма надежда за лесно може да убие малки и слаби издънки на бъдещето. Отвлекись, надежда колкото по-малко, толкова по-добре.

Превежда: NeuronNet

                 

4.1042.   AR AR

Надежда е като кука, на която да лови риба. Надежда е като социален асансьор. Надежда е като възходящ и низходящ поток на въздуха. Надежда е на вятъра. Вятърът е попътен и не е много слаб и силен. Когато те хванат на една кука, най-важното време да се провалят, след като си тръгна с асансьора на горния етаж, с асансьор слезе, а в противен случай ще отиде обратно надолу. Надеждата трябва да се насладите, как птиците се ползват потоци на вятъра.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1059.   AR AR

Колкото по-малко е твоята надежда, толкова по-бързо се движат. Колкото повече твоята надежда, толкова по-малко бързам. От надежда по-малко, толкова повече от нея потенциални ползи.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1303.   AR AR

Научете се наоколо с детето. Дете, което се учи да ходи, търпение своите предизвиква възхищение и ни дава надежда, че не е това, което не може да се преодолее постоянство.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1685.   AR AR

С надеждата обикновено са свързани два проблема. Надежда или няма, или тя е твърде голяма.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2267.   AR AR

Надежда колкото по-малко, толкова по-добре. Когато правиш веднага много различни действия, надявам се разделя на всички тях и подобно на семената, нещо да е възход. Ако имате нужда от реколта надежда, тая надежда, колкото повече, толкова по-добре.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2270.   AR AR

Този, който се надява на нещо едно, грешник и идолопоклонник. Праведният се надява веднага на всичко, или нищо. Праведният целостен в чувство на надежда веднага на всичко и нищо едновременно. У праведния веднага милион надежди, при това той е наясно, че всички те са малки и слаби, и ако те започнат да дават издънки, те трябва да се подкрепят. Ако надежда да станат силни и ще се превърне в реалност, праведният ще каже: "знаех си". Ако надежда ще умре, праведният ще каже: "знаех си".

Превежда: NeuronNet