animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.8434.   AR AR

Fight with what you have, and devote your free time to creating new weapons.  Rest is a time when you improve your weapons.  The main thing is your gun is yourself, your skills, abilities and brains.

Превежда: NeuronNet

           

10.8439.   AR AR

The first commandment of a warrior is to protect and improve your weapons.  Your main weapon is your brains, skills and abilities.  Train and improve your weapons in minutes of rest.  Rest time is a time of training and improvement.

Превежда: NeuronNet

           

10.8440.   AR AR

The one who stole your vacation is a provocateur.  The one who told you that recreation is fun and entertainment has robbed you.  The one who believed the thief, is a thief and a liar.  Rest is a time to improve and take care of your weapons.

Превежда: NeuronNet

           

10.8441.   AR AR

If you spend your rest time on idleness, then your weapons will deteriorate and become useless.  Unarmed, you will be weak, and fear will overcome you and turn you into a slave.  Idleness and entertainment make you a slave.

Превежда: NeuronNet

           

10.10034.   AR AR

You will reach enlightenment when you realize that you are not working to rest...  and you rest in order to work.

Превежда: NeuronNet

           

10.10796.   AR AR

The most sensible form of entertainment and recreation I know is reading and exercise.

Превежда: NeuronNet

           

10.12235. My vacation is work.   AR AR

While they rest, I work.  I like to think that as long as they're standing still, I'm going far ahead.

Превежда: NeuronNet

           

10.20654.   AR AR

A smart person sublimates boredom into useful activity, and a fool spends priceless time on pleasures and vices.

Превежда: NeuronNet

           

10.21198.   AR AR

In heaven, everyone is happy to work, in hell there is no work, so everyone is painfully resting.

Превежда: NeuronNet

           

10.21583.   AR AR

You need to rest, but rest is not a good thing, but an unavoidable evil, the slightest overkill of which will destroy you.  You should rest to work.  Too much work is dangerous, because it creates exhaustion and inattention.  To maintain your performance, you need to rest a little.  Of course, if it were possible not to rest at all and avoid this deadly poison, then... but it is impossible.  A little rest is necessary, even if only in a dream.

Превежда: NeuronNet

           

10.21673.   AR AR

To keep faith is to walk the true path towards hope.  Faith is a movement.  Loss of faith is associated with going astray in order to rest, lie down, sleep, have fun, amuse your curiosity, etc.

Превежда: NeuronNet

           

10.21705.   AR AR

Points on the characters  Yin and Yang tell us that we need to rest a little during the day and a little at night  study and work.  However, in General, night is a time of rest, and day is a time of work.  Those who seek rest during the day do not sleep at night.  One who rests both day and night fills his life with endless suffering.

Превежда: NeuronNet

           

10.21893.   AR AR

An arbor for the rest of weary travelers may well be a trap, tempting you to go astray, indulging in idleness and sleep.  They say that sleep in this gazebo is so sweet that few people manage to Wake up.

Превежда: NeuronNet

           

10.21926.   AR AR

Pride is a greedy run that drains your strength, and when you fall exhausted and fall asleep, you don't want to Wake up.  Sweet dreams and exhaust the forces of reality.  Of course, you'd rather die.

Превежда: NeuronNet

           

10.21935.   AR AR

If you have free time, try not to spend it on rest and health care... about health and rest the less you think, the better it is.

Превежда: NeuronNet

           

3220. Лека гадене от богата вечеря.   AR AR

Основен знак за добра почивка - след него ужасно искат да работят.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Martin Anderson

  1

               

Началото на книгата


4.2564.   AR AR

Не трябва никъде да бързам. Факт е, че удоволствието е свързано не с резултата, а с процеса. Като резултат ще се постигне, ти ще получиш възнаграждение и може да останеш без работа. С пари и без работа, ти ще бъдеш лесна жертва на всичко... Това е риск. В крайна сметка, трябва да работи с удоволствие, а след като завърши една работа, спешно търси друга. Почивката трябва в процеса на работа, а не от работа. Този, който си почива от работата, е обречена на ада.

Превежда: NeuronNet

                   

4.4321.   AR AR

Почивам, промяна на една работа от друга, на едно полезно дело в повече.

Превежда: NeuronNet

                   

6.1984.   AR AR

Между другото, в почивните дни, за да не скучаят и да не изпадате в лапите на изкушения и пороци, препоръчвам аудиокнижки да слушате.

Превежда: NeuronNet

               

7.1841. Споразумение за почивка.   AR AR

Избягвай по време на почивка, не псуват, колкото и да исках. Кои са съвсем валидни причини не изглеждаше - на почивка кълна се, е невъзможно.

Превежда: NeuronNet

               

7.7447.   AR AR

За облекчаване на напрежението, има смисъл не се сдържа, а плаче, крещи, крещи, говори всичко, което наболело, не се колебае на думи и изрази... Тя се отпуска и дарява спокойствие. Желателно е веднага, след като всичко свърши, да се преструвам, сякаш нищо не е било. Ако други го правят, трябва също не се обърне внимание. Крещи в отговор (без обиди), многозначително да се обиди.

Превежда: NeuronNet

               

9.4256.   AR AR

Както ти си забелязал, че си затварят очите, ти се поставяш в мрака? В това е смисъла на тъмнината, това пречистване, това е ваканция, това е Нищо и спокойствие...

Превежда: NeuronNet

               

9.5028.   AR AR

Трябва да се ограничи в себе си желанието за пасивното удоволствие, пасивни удоволствие убива, например, плаж и слънчеви бани на слънце е на път към рак на кожата и приватизирани, да не говорим за това, че мозъкът се изключва и ръжда.

Превежда: NeuronNet

               

9.9368.   AR AR

Най-добрата почивка е прехвърляне от една дейност към друга.

Превежда: NeuronNet