animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.17767. Self-acceptance.   AR AR

Those who resist reality go mad.  In order for the real world to stop being maddening, you must stop resisting it.  The world is good and perfect, nothing in it just happens.  Therefore, enjoy everything that happens, look for the benefit of it and you will be happy.  Feel the reality, enjoy every moment, everything that happens is happening on purpose, because you really need it.  Your attempt to escape from reality is a monstrous folly and an attempt to escape from yourself.

Превежда: NeuronNet

           

10.17903.   AR AR

The more one sleeps, the more one goes mad with fear of reality.  Fear plunges into despondency, apathy and laziness.

Превежда: NeuronNet

           

10.18207.   AR AR

It is dangerous to love illusions in isolation from reality.  Such love creates a fear of reality and creates impassability.  The reason for the existence of illusions to become reality, if you are afraid of reality, it will not happen.

Превежда: NeuronNet

           

10.18411. The Genie locked in the bottle.   AR AR

Having reached a certain state when everything is very good, the person decides to stop.  But how to stop the movement of life?  Right! A person falls into vices and illusions, forgetting about the real world.

Превежда: NeuronNet

           

10.19833.   AR AR

Your problem is that you are sitting inside yourself, you are too focused on your loved one.  You're running away from the real world.  To escape from fear, focus on people and things, on work and goals.

Превежда: NeuronNet

           

10.20277.   AR AR

Escape from reality is the displacement of your problems, fears, and pain.  Having pushed out of himself everything that he does not like, the person remains naked and defenseless in the world of his sweet illusions.

Превежда: NeuronNet

           

10.20350.   AR AR

Escaping from reality makes a person slow and inattentive.  The most striking example of escape from reality is a tree.

Превежда: NeuronNet

           

10.20353.   AR AR

Addiction always progresses.  Returning to reality, the person becomes more and more aggressive and inadequate.

Превежда: NeuronNet

           

10.20445. Fears grow.   AR AR

Trying to run away from one fear creates a fear twice as big in front and three times as big behind.

Превежда: NeuronNet

           

10.20473. The wheel of fear.   AR AR

The harder you run from your fears, the bigger and stronger they become.  Moreover, you cannot run away from fear, for you are a squirrel who runs in the wheel of his fears.

Превежда: NeuronNet

           

10.20526.   AR AR

Escape from reality creates a loss of immunity to reality and makes it impossible to return to reality.  At the same time, a person becomes extremely vulnerable to reality and falls into a chronic fear.

Превежда: NeuronNet

           

10.20667.   AR AR

It is interesting that first an overdose of emotions generates escape from reality, inattention and distraction, and then this state generates depression.  The most important symptom of depression is obsession.  If you can fixate on work or learning as a source of joy, it will be very useful.

Превежда: NeuronNet

           

10.20681.   AR AR

There is nothing to hope for, in the sense that the level of fear is a constant.  There is no escape from the edge of the abyss.

Превежда: NeuronNet

           

10.21404.   AR AR

The purpose of these people's lives is to earn enough money to escape from reality and turn their lives into their dreams.  They like to live in a dream, but they do not like real life, that is, the truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.21497.   AR AR

Escape from reality is death.  The reality of this life and the unreality is death.  Reality is joyous, but unreality is full of fears, lies, and boredom.

Превежда: NeuronNet

           

10.21642.   AR AR

There is no heaven or hell…  There is a real world where some people imagine hell and others don't…  Until a person comes to terms with reality and leaves his stupid dreams of Paradise, he will live in hell and suffer, because ... everything is Paradise, and breaking the commandment "do not judge" is a direct ticket to the hell of his own illusions.

Превежда: NeuronNet

           

10.21758. An honest man.   AR AR

Your problem is that you're trying to escape.  You are running away from reality, attacking reality, or just shivering, paralyzed with horror.  This is wrong, reality is truth, truth must be loved.

Превежда: NeuronNet

           

10.21786.   AR AR

The most important value of an illusion is to become a reality.  Reality is the highest value for any illusion.  The greatest human folly is to run from reality for illusions.

Превежда: NeuronNet

           

10.21832.   AR AR

Your chronic fatigue is due to the fact that you are fighting your fears by erecting a barrier of denial against them.  Fears need not be feared, fear is a friend... it comes not to destroy, but to save from Vice and sin.

Превежда: NeuronNet

           

10.22031.   AR AR

Victory over the vices require courage.  The defects of this chain of cowards running from their worries.  A man of courage does not run like a coward from his problems.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


6.17.   AR AR

Същността на пороци и грехове - като човек, бегая в кръг своите пороци, обессилив, да падне и да се примири с реалността, които се разпределят своята гордост. Там, където, смирившись с реалността, той ще падне на земята, зърното на душата си, зеле, и човек, най-накрая ще започне да се направи това, което трябваше да направя от самото начало - да започне да расте.

Превежда: NeuronNet

               

7.40.   AR AR

Интернет и игри, превръщат човека в нула, т.е. в илюзията. Този катерица в колело, този човек работи света на илюзиите си, при това в реалния свят нищо не се променя.

Превежда: NeuronNet

               

7.97. Да бъде. Да правя. Да има.   AR AR

Да нещо да Има, трябва да направим нещо, но преди да го направите, трябва да физика, което трябва да Бъде, трябва от нулата да стане единица, от илюзията да се превърне в реалност, в противен случай ти ще бъдеш, като протеини, за да се бутам в колелата на собствените си илюзии.

Превежда: NeuronNet

               

7.99.   AR AR

Много важно е да Бъде единица, защото, докато ти си нула, че ще ти не правиш, нищо няма. Нула е нематериальная илюзия, подобно на катерица, можеш безкрайно да се бутам в своя колело без никаква полза. Книгата, която ти ви държим в ръцете си, ще ви помогне да се материализира и да стане единица.

Да бъде това означава да се материализира, и тогава твоята мисъл може да променя реалния свят, и ти ще получиш достъп до енергия и ресурси на външния свят. Добра философия ти позволи да станете успешен, щастлив човек, и да получите достъп до парите си.

Превежда: NeuronNet

               

2123.   AR AR

Няма нищо по-ценно за една жена, отколкото на мъж, който ще я забрави всичките си страхове.

Въпреки че, от друга страна, защо да се забрави. Това е като бягство. Тя иска да избяга с него от реалността. Жените обичат илюзорни светове, в които може да се избяга.

По принцип, може и да избяга, но първоначално моята основна позиция е - път ние живеем в реалния свят, няма бягство не ни помогне. Ние трябва да не забравяме и страхове, както и за преодоляване на страхове. Ние трябва да победят страховете си, а не да бяга от тях.

Но ...понякога може и да избяга, понякога може и да забрави... Всичко може. Важното без фанатизъм. Така че, може би, хайде ръка и бягаха... заедно в илюзорен свят, пълен с море и палми, и да забравим там цялата тази нашата сивата реалност.

Превежда: NeuronNet

               

3.111. Илюзия протеини.   AR AR

Протеин завижда на самата себе си. По-точно, една и за себе си, която тя искала да бъде. Завистта я принуждава да избяга от себе си реално към себе си илюзорни.

Превежда: NeuronNet

                 

3850. Илюзия и Реалност. Лъжа и Истина.   AR AR

Тези, които обичат истината, обичат и в реалния свят. Същите тези, които обичат лъжи, обичат повече своите фантазии и измислени светове.

Човек, който живее в реалния свят, винаги се почита истината. Човек, предпочитающий на живо от илюзии и фантазии, привърженик на лъжи и заблуди.

Проблемът е, че за хората, живеещи заблуда, в реалния свят много болезнен и неприятен. Повечето хора са склонни към полет от реалността в измислени светове. Това е като омагьосан кръг: колкото по-далеч сте убегаешь от реалността, толкова по-трудно ти е да се живее в реалния свят. Да престанат да страдат в реалния свят, трябва да признае истината, но тъй като ти живееш от илюзии, това е истината за теб това е отрова и адски болки.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Atatanah (Ruslan Shaumetov)

  1

               

3.999.   AR AR

Мание за величие води до отрицанию реалността и невъзможността за адекватно да го използвате, за да растат и да извличате от него полза. Човек се отдръпва в своите илюзии, превръщайки се в една катеричка в колело.

Превежда: NeuronNet

                 

4.177.   AR AR

Отрицающие реалността е признак на слабост и безсилие. Ако те признават проблема, те ще трябва да я реши, а те ужасно се страхуват от предизвикателства и да не сте уверени в способността си да ги решим.

Превежда: NeuronNet

                   

4.635. Не се предаде, за да оцелее.   AR AR

Смисълът на философията синтализма – спаси човечеството от неизбежна деградация и изчезване. Ние не можем да спасим всички, но, ако поне хиляда ще бъде спасена от милиарди, това ще е достатъчно за възраждането на цивилизацията.

Че заплашва човечеството? Изкушения, съблазни, забавление, свободно и развлечения. Човечеството заплашва рай. Рай неизбежно ще унищожи ума. Човешкият ум е създаден благодарение на изгнание от рая, ако човек се върне в рая, ум, неизбежно ще загине. Слаб и порочен човек не е в състояние да се противопоставят на изкушението на рая. Как да се откажете, когато ти предлагат всичко, за което ти мечта? Абсолютна красота, любов и удоволствие. Подобно на мотыльку, малкият човек ще лети в огън и ще изгори в мучительном екстаз удоволствие.

Помните ли тази история, когато чужденците се залепват за Земята? Оръжие, война, всички стрелят. Но всичко това е лъжа, ще бъде доста по-различно. Най-страшно оръжие – това е красотата, истината и любовта. От небето слезе добри и любящи Богове, те всички ще ти дадат безплатен. Усъвършенствана технология, прекрасни книги, филми и игри. Зашеметяващ виртуални игри, напълно неразличими от реалността. Ти ще получиш всичко, което желаеш, каквото си мечти, всички удоволствия... безсмъртие.

Това ще унищожи науката, културата и производството на човечеството. Това ще унищожи истинския живот. Хората, като нощни пеперуди, устремятся в огъня на своите илюзии и удоволствия.

За да се спаси, трябва сила на волята и ума да се откаже от съблазънта и изкушението. На теб ще даде всичко, а ти трябва от всичко да се откажат. Около теб всичко ще се счупи. Те ще се обадя на идиот. Повечето от приятелите ти и близките си, ще си отиде. Светът ще се разпадне. Но ти не трябва да се отказваш. Ти трябва да се откажа от рая и доброволно и съзнателно да остане в ада...

По дяволите това е живота. Истински живот е ад. Ние живеем в ада. Ние сме жители на ада. Рая, за който толкова си мечта, това е смърт за ума и унищожаване на човечеството. Бягай от всеки, който предлага да ти рай и щастие. Тези хора искат да унищожат твоята душа, а тялото да превърне в свой роб.

Превежда: NeuronNet

                     

4.670.   AR AR

Възкресението на мъртвите по време на Армагедон ще се случи по следния начин. Когато едно от древните цивилизации на земята, например, на брега на океана ще се обърне внимание, най-накрая, на човечеството, се оказва, че душите на всички хора, някога мъртвите, съхраняват и са на разположение във виртуалната вселена. Съвременните живи хора могат да влязат в този виртуален свят, където е възможно изпълнението на всякакви желания и там живеят всички някога са починали. И от името на океана ще се говори изключително от мъртвите хора. Като цяло, нещо интересно, но аз препоръчвам на теб, на първо място, не правят идоли от хора и, още повече, че е мъртъв. Сократ, Цезар, Соломон и т.н. всичко това е, разбира се, красиво е, но... нищо повече. Това са същите хора като всички други с всичките си пороците, глупост и хор. И второ, избягвай и мъртвите и техните светове, и рая... Бягай от тях. Когато 99.99% от хората сбежит от реалността, тръгвайки за мъртвите, за да станат богове илюзии... кротък, тези, които остават тук, в ада, ще наследят Земята. Не забравяй, не е завистлив към грешниците, които са рай продали душата си на дявола, в радостта си, едва ли ще продължи дълго, но страданията им ще бъдат безкрайни.

Превежда: NeuronNet

                   

4.967.   AR AR

Ако ти желаеш нещо да се изравнят, започни да избяга от него. Съзнателно бяга от реалността, ти си прибежишь към нея. Като се приближава до реалността, ти ще се доближи до лъжа, дори и 1% от разликите ще развалят всичко. И, обратното, колкото по-далеч от реалността, толкова по-близо нова реалност. Създаването на нова реалност.

Превежда: NeuronNet

                   

5.636. Наклона е идеален ориентир.   AR AR

Глупак – това е човек, който прави всичко, освен това, което е необходимо. Този човек постоянно размишлява, но размисли го има трудни самозаблуда, насочени към това, да се избягват думания за правилното и истински. Този човек се страхува от реалния свят и реалните хора. Той, който живее в тъмнина, фантазии, - на сляпо протеин, бягаща зад волана. Той е сляп и от страх, че може да се загубиш, никога не излиза от пътя си, предпочитат да стъпват на едни и същи гребла и се радваме, че отива верен и познат начин. Тези вечно повтарящи се ровя си оръжие за борба със своя страх. Убиването на страх, те дават покой.

Превежда: NeuronNet

               

5.758.   AR AR

В депресия човек вгоняет лъжа. Когато в главата ти се натрупва лъжи, повече отколкото трябва, и тя става несъвместима с реалността, умът изпада в ужас и бяга от реалността, остана в колелото на депресия.

Превежда: NeuronNet

               

6.162.   AR AR

Същността на смирение е, че хората, отрицающие реалност, обречени на страдание. Реалност, нарушаване на техните илюзии, ще носи им страх, болка, гняв, агресия, желание да избяга или да тичат в кръг, леност, апатия, депресия... и в сбора на всичко това ще ги превърне в роби на дявола.

Превежда: NeuronNet

               

6.347. Смирението има просветление и осъзнаване на истината.   AR AR

Истината се постига чрез отрицание, първо се опитваш да отрече истината, но, когато разбереш, че е безсмислено, смиряешься с реалността. Така се случва просветление.

Превежда: NeuronNet

               

6.543.   AR AR

Катерица в колело е протеин, отрицающая реалност, неспособная преживеят болката от счупената илюзия, тя е безкрайно бяга от реалността.

Превежда: NeuronNet

               

6.567.   AR AR

Илюзията и "мираж" трябва да бъде не просто цепи, изхвърляне на човека в реалността, а да замени неговата пътеводна звезда, на мястото на "мираж" в мечта. Мираж кара катерицата да тичат в кръг, а мечтата направи само расте. Когато човек смиряется с реалността, той повече не може да расте и започва да живее, тъй като има и когато има.

Превежда: NeuronNet

               

6.632.   AR AR

Общуването с човек, бойте се раздели илюзията за неговата реалност, това създава дисонанс, и човек се гневи, и човек бяга.

Превежда: NeuronNet

               

6.641.   AR AR

Аз не ви обещавам, че истината, но ако в теб има надежда, за истината, ще откриеш това, което търсиш. Единственото нещо, винаги помни, че мъдростта - това не е нещо, което ти знаеш, но това, което правиш. И най-важното, реалността разбива илюзията, тъй като истината разбива лъжа и го боли и е неприятно, и иска да избяга... и се сърди. Ако ти желаеш да намери истината, дали е готов за това, че осъзнаването на реалността идва чрез отричане на реалността.

Превежда: NeuronNet