animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.19783.   AR AR

Trust is when you love.  To let go is to trust.  Where there is love, there is life, and where there is no love, there is fear and suffering.  Someone who loves life and trusts his fate.

Превежда: NeuronNet

           

10.20186. Long leash.   AR AR

Hard planning breeds fear, laziness, and procrastination.  To maintain performance, you should plan flexibly and with a large amount of time.  There is no hurry, haste is pride and, therefore, a lie.  A good plan is like a dog on a long leash.

Превежда: NeuronNet

           

10.20313.   AR AR

In order for the horse to ride normally, you need to let go of the reins a little.  You don't have to constantly strangle the horse.

Превежда: NeuronNet

           

10.20543.   AR AR

Let go of what goes away.  We live in a wave world, movement is life.  Holding  what goes away, you pull the bowstring, sooner or later you let go, and then what might have come back will never come back.

Превежда: NeuronNet

           

10.20771. A humble dead man.   AR AR

By holding back the fear, you increase it... let it Go, let it spread all over your body, enjoy it.  Tell your fear:... "Well, I agree with you, I understand you…  This is the end."  Drop all regrets, tell yourself:  "I'll do what I can before I die, and then at least let the grass not grow."

Превежда: NeuronNet

           

10.20788.   AR AR

All the people who are leaving are people who have done their job and are now useless to your mission of life.  The moor had done his work, the moor was gone.

Превежда: NeuronNet

           

10.21090.   AR AR

Darkness is absolute order.  Light it up when the order is weakening.  When you let go, you turn darkness into light.

Превежда: NeuronNet

           

10.21131.   AR AR

To let go of being is to trust in life.  To trust in life is to love life.  Come what may... in any case, everything will be fine.

Превежда: NeuronNet

           

10.21132.   AR AR

To let go is to accept the inevitable.

Превежда: NeuronNet

           

10.21222.   AR AR

When you let go of ideals and forms, you will feel like a stream of energy that cannot be stopped.  The possibility of stopping creates fear.  The realization of the impossibility of stopping and the infinite variety of options, generates infinite joy and delight.

Превежда: NeuronNet

           

10.21387.   AR AR

When you push, you push... Better let go.  The one you hold lives in fear and resists you out of fear.

Превежда: NeuronNet

           

10.21439.   AR AR

To accept is to let go.  The excess desire is the cause of failure and resistance.  Those who crave love and pleasure are doomed to lack them.  Those who have accepted the small things will get everything they want and the hunger will pass.

Превежда: NeuronNet

           

10.21481.   AR AR

Goals are ephemeral, you are not their slave, but they are the slaves of reason.  The mind consciously shapes being by defining its boundaries.  In fact, there are no goals and boundaries, but when they are there, life is more fun.

Превежда: NeuronNet

           

10.21706. Let go of all your fears and impatience.   AR AR

Yours will not run away from you, so there will be no need to rush on the true path.  Your job is to do your job daily and slowly, avoiding stops, exhaustion and overflow.

Превежда: NeuronNet

           

10.22016.   AR AR

Pride craves power and possession.  By letting go and throwing the good we have done into the water, we subdue our pride and turn it into love.  Love is good.

Превежда: NeuronNet

           

557.   AR AR

А какво можеш да направиш? Но нищо.
Forex се отпуснете и да вярват, че всичко е добре.

Превежда: NeuronNet

               

4.22.   AR AR

Опит да отнеме време причинява стрес и убива всякаква радост. Ако искаш да бъдеш щастлив, ти трябва да спрем да отнеме време. Се счита за време на това как да брои пари, въпрос и на ситно.

Превежда: NeuronNet

                   

Началото на книгата


547. [In brevi]   AR AR

... да се отпуснете и да върви към целта по стълбите на чудесата...

Превежда: NeuronNet

               

9.73. Стратегия на тлъсто червея.   AR AR

Ти си полезен, ти си много умееш, от тебе потенциално има полза. Но тези задачи и цели, които си решите, са пренебрежимо малки и не харесват теб. Душата иска нещо по-голямо и красиво. За да привлече към себе си ново красиво нещо, а заедно с него късмет и пари, ти трябва да се освободим от старите желания и цели. Ти трябва да се образува вътре в себе си вакуум, който ще започне да привлича към тебе е ново. Нататък ти остава да се отпуснете и да чакат, докато някой не ви реши да използва за своя случай.

Превежда: NeuronNet

               

1502.   AR AR

Дори и когато всичко е лошо, трябва да се отпуснете ... издишайте ...да се позова на това, че такава е съдбата и спокойно продължи да свърши работа... като Цяло, според статистиката 90% от проблемите и трудностите рассасываются от само себе си. Ами ако не рассосались, ами какво да правя, значи, не съдба...

Превежда: NeuronNet

Изкуство Olesy Zaharova

  1

               

1635.   AR AR

Приемайте това, което идва към Вас, и не бягай за това, че бяга от Вас.

А ако искате да работи, тогава повече тренируйтесь, правете спорт и работете над себе си. Защото е хищник, който работи и преследва своите цели, трябва да бъде силен и смел.

Превежда: NeuronNet

               

2274. Спокойно съзерцание верчения.   AR AR

Ако ти си сомневаешься в това, което правиш, но, въпреки това, желаеш продължат да го правят. При това те гложут страхове, опасения и съмнения, най - доброто, което можеш е да се отпуснете и да направя всичко, което зависи от тебе, философски планира какво ще излезе от това.

Превежда: NeuronNet

               

3032. Смирението на воина.   AR AR

Смирението е фатализъм. "Всички към по-добро" - мисли той, усмихва се и прави крачка напред. А всичко, което към по-добро, по - изпълва душата с радост. Радостта убива оплакване. Ръцете, отпуснати преди пет минути, отново се издигат, стиска в ръцете си меч. Той отново е готов да влезе в битка. Войн, покорен на съдбата си...

Превежда: NeuronNet

               

3.210.   AR AR

Махаме от ситуацията това не означава всички да се откажат, но означава, малко се отклони настрана, да спрете да потрепва и гневаться, при това запазвайки вниманието към ситуацията.

Превежда: NeuronNet

                 

3.331.   AR AR

За да распахать и засяване на полето, трябва да опитам, но после трябва да се отпуснете и да не ходиш. За да съберат реколтата, трябва да се упражнява усилие на задържане.

Превежда: NeuronNet

                 

4.255.   AR AR

Напрежение се генерира от вечна борба, за да се отпуснете и да, най-накрая, диша свободно, трябва да спрат да си измислят врагове и да се бори с вятърни мелници.

Превежда: NeuronNet

                   

4.918.   AR AR

Казват, за да се изпълни желанието, трябва да го пусне. Началото на желание за ускоряване на надежда, но постигането на целта е свързано с brake. Че обратно с надеждата? Как да пусна надежда?

Превежда: NeuronNet

                   

7.596.   AR AR

Господи, човек да каже "не", можеш дори себе си да му каже "не". Хората обичат да казват "не", това им позволява да се чувстват силни.

Превежда: NeuronNet

               

3.1140. Паси си афера.   AR AR

Хората идват и нещо ти дават, а ти вземай всичко, което дават и мисля, каква е ползата. След това хората напускат и отиват по-нататък. Ти за тях не бегай. Всичко, което трябва, те ти вече са дали повече от тях нищо няма.

Превежда: NeuronNet

                 

4.1343.   AR AR

Вторият начин да се получи желания е да не обратното му, и изобщо всяко. Силата на желанието е такава, че ако се отпуснете и да повярвате, тя се променя същността на нещата.

Превежда: NeuronNet

                   

4.1659.   AR AR

В очакване на страх трябва да се отпуснете. Рационално установява, че страхът само ще пречат, предварително расслабься и встреть страха в състояние на дълбока релаксация на мускулите.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2084.   AR AR

Ти се казва, расслабься, но колкото и да не ти расслаблялся, твоето безпокойство винаги да остане с теб. Какво да правя? Ти си твърде напрягаешься, опитвайки се да се отпуснете. Твое спокойствие консумира много енергия. Струва ми се, ти ще бъдеш по-спокойна, да не се опитват да се отпуснете.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2086.   AR AR

Преди да се отпуснете, трябва първо много напрегнат, тогава релаксация ще бъде съвсем естествено. Напрежение трябва да е силно и дълго, напрегнати до краен предел и поддържа напрежение, докато имат сили.

Превежда: NeuronNet

                   

5.1391. Свободни ръце.   AR AR

Нищо не пази, и тогава ти много можеш да се вземат. Let go неща, нека нещата сами носят те в потока на твоите желания. Това е по-добре, отколкото да пазиш и да ги плъзнете, като магаре големият товар.

Превежда: NeuronNet

               

5.2286.   AR AR

Ако миналото виси мъртъв товар и дърпа към дъното, трябва да забрави и заличи от паметта, като лъжа, като глупости, като нещо безсмислено и вредно.

Превежда: NeuronNet

               

5.4828. Мартышка.   AR AR

Вие няма да повярвате, но различни неща, без които вие като че ли не можеш да живеят, всъщност, не ти трябват и ти си добре без тях проживешь. Разожми ръка, да отидем на банан и вынь ръка от тиква, докато не е дошъл ловец и не ви хванат.

Превежда: NeuronNet

               

5.5019.   AR AR

Всяка скръб е смърт мечта, която изисква церемонията по погребението и поминок. Похоронная церемония е смирението неизбежен и поемане на загуби. С отдалечаване от старата ситуация, ти си созидаешь ситуацията за нов живот.

Превежда: NeuronNet