animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.6996.   AR AR

 

Seek simplicity and ease, this is the truth.  Difficulties, props and patches are all lies.  An elegant solution should be beautiful.

 

Превежда: NeuronNet

           

10.14456.   AR AR

When a person is simple, he will not be corrupted.  Vices are the child of satiety and complexity.  Be simple, and people will reach out to you, because the one who has no vices is beautiful, loved, and can be trusted.

Превежда: NeuronNet

           

10.15091.   AR AR

Make it easier and customers will reach out to you.

Превежда: NeuronNet

           

10.15073.   AR AR

Be simple, don't resist reality.  Give-take.  They want to do something, say it, do it.  They tell you, you do so-and-so, answer them - I will do so-and-so, as you say.  If you want to do something yourself, take it and do it.  The only thing is, avoid drugs, they develop hemorrhoids, which are then painful and expensive to treat.

Превежда: NeuronNet

           

10.15151.   AR AR

The cheaper and simpler the food, the better.  The simpler the better.

Превежда: NeuronNet

           

10.15194.   AR AR

Don't make a smart face, it's pride.  Be simple, and people will reach out to you, simplicity is more like the truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.17314.   AR AR

Ordinary people are honest.  Be simple, simplicity is truth.  People love the truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.18491.   AR AR

Everything is simple, if you don't try to do it the best way.  Do as well as you can and the ease of being will pleasantly surprise you.

Превежда: NeuronNet

           

10.20822.   AR AR

It's very simple, if you think about it and put down your pride.  Pride, ignorance, and fear make everything very difficult.

Превежда: NeuronNet

           

10.21654.   AR AR

It is dangerous to consider yourself higher than others who rise high, look down and fall.  Be better below the others.  It's not bad to be an ocean, either.  All rivers and streams flow into the ocean.  Do you think the forest is tall trees?  No!  A forest is a void between trees.

Превежда: NeuronNet

           

10.21805.   AR AR

Truth is elegant and simple.  The most correct solution is very simple and similar, as if to turn on a light.  Complexities produce the opposite of the truth.

Превежда: NeuronNet

           

10.21816.   AR AR

An important property of love is simplicity, clarity and justice.  Therefore, the law must be simple, clear, and fair.

Превежда: NeuronNet

           

10.21831. Keep it simple.   AR AR

The tale of the hen  The pock and the Golden egg is a tale of greedy desires and useless Golden idols that bring only misery.  About a little gray mouse accidentally destroying a Golden idol....  About the despair and depression of the proud who have lost their idol.  And the humility of pride, when people finally realize that the truth is a simple egg.  By the way, the chicken in this story is God.

Превежда: NeuronNet

           

10.21846.   AR AR

The system breaks down from simple to complex.  Money is the simplest form of energy that tends to decay.  Be simpler and you will be closer to the money, and you will have time to intercept them before others.

Превежда: NeuronNet

           

10.21849.   AR AR

Be simpler, because the simplest is closest to food, energy, and money.

Превежда: NeuronNet

           

10.21942. Forgiveness of sins.   AR AR

Be simple – it means to forgive yourself and people their shortcomings and deviations from perfection.  The simplicity of this tolerance.  Forgiveness of sins and imperfections is tolerance.

Превежда: NeuronNet

           

10.22064.   AR AR

Be simpler, because simplicity is restraint and humility of the desires of pride, and therefore love.  Pride craves perfection, but you slow it down.

Превежда: NeuronNet

           

10.22094.   AR AR

Be simple – it means tame your pride.  Humility is when everything is simple.  Greed, impatience, haste, and vanity complicate everything.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


261.   AR AR

Принцип на енергийна ефективност: бъдете по-лесно. Идеалното решение - най-лесното.
Дори е сложно решение се състои от множество идеални прости стъпки...

Превежда: NeuronNet

               

3.456.   AR AR

Било по-лесно това означава по-дъмпти. Простотата е зона с ниско налягане, където енергията преминава от зони на хаос, където налягането сверхвысоко.

Превежда: NeuronNet

                 

3.481.   AR AR

Било по-лесно и хората до теб потянутся. Простотата е зона с ниско налягане, където от всички страни на вятъра.

Превежда: NeuronNet

                   

6.913.   AR AR

Ти си вводишь в заблуди ме, като ми вярваш сега в теб? Къде вяра няма, има само страх... и искам да избяга... сбогом! Не знам, свидимся л някога отново.

Превежда: NeuronNet

               

7.478.   AR AR

Своята недоброжелательностью към хората си вызываешь в тях Параноя и агресия под свой адрес. Дали е по-добър и по-лесно, той ще спаси вас от много злини.

Превежда: NeuronNet

               

7.926.   AR AR

Цел в живота е да се намери доста трудно, много по-лесно и по-ефективно ще я измисли.

Превежда: NeuronNet

               

3.1152.   AR AR

Всичко е трудно, защото ти си всичко усложняешь. Било по-лесно и всичко ще бъде лесно и просто.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1283. Скромността е простота и сила.   AR AR

Било по-лесно и хората към тебе, към участък. Скромността е липса на пафосности, която създавайки зона с ниско налягане, както магнит привлича към себе си хора. Истината е проста, истината е тази сила.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1920.   AR AR

Как най-добре да означава това на ръба. На ръба На опасно, козел опрощение е този, който е краен.

Превежда: NeuronNet

                 

3.2502. Било по-лесно и за вас хора потянутся.   AR AR

Поставят себе си над другите хора е безполезно. Тук всеки нарцис смята себе си за по-високи от друг. Разговор в смисъл "кой е по-хладна" може да създаде безкрайно лъжи. Когато всичко наоколо е много полезно да бъде по-лесно.

Превежда: NeuronNet

                 

3.2503.   AR AR

"Дали е по-лесно", простотата е лекарство от нарцистично личностно личност и гордостта.

Превежда: NeuronNet

                 

4.4424. Просто най-трудно.   AR AR

Просто това е най-ценно и по-дълбоко в този свят. Просто прилича на океан, в който да лови риба. Най-ценното е достъпно само за тези, на които има любов. Само те могат да преминат защита прости.

Превежда: NeuronNet

                   

5.2810.   AR AR

Яснота, разбиране и откритост пораждат любов. Било по-лесно и за вас хора потянутся.

Превежда: NeuronNet

               

5.3322.   AR AR

Накара да искате едно дете да направи нещо, най-лесно чрез неговото желание за които е създадено старши и силен. Казвате: "аз искам", "направи ми приятно", "бъди добър". По-лесно е да накараш човека да направи това, което искаш, отколкото да го накара да искате това, което искате.

Превежда: NeuronNet

               

5.4342.   AR AR

Простотата е този, който обединява, независимо дали е по-лесно и хората до теб потянутся.

Превежда: NeuronNet

               

6.1561.   AR AR

Било по-лесно и хората до теб потянутся. Този, на когото успява да поддържа в себе си лекота, привлича към себе си като магнит. Хора, нещата се простират до това, кой е прост, като вода от планината се стича в прегръдките долини и морето.

Превежда: NeuronNet

               

7.3750. От върха по-лесно, по-лесно е в него да вярваме.   AR AR

Сложни съвети предизвикват съмнение. А дали, а не изгубя ли времето и енергията... по-трудно съвет, толкова повече тя е подобна на глупост. Превращай едно сложно в много прост и ти си превратишь глупости в нещо полезно и истинско.

Превежда: NeuronNet

               

7.5536.   AR AR

Избягвай не гневаться и не побягвам на близки хора, след това ви замучают угризения на съвестта, и ти ще бягаш, вымаливая за прошка. Ако искаш да се накаже човек, по-добре било тъжно и плачи за себе си, показвайки как да те нарани. В този случай разкаяние замучают не теб.

Превежда: NeuronNet

               

8.2817.   AR AR

Просто това е началото, сложно е краят. Следователно, движението трябва да бъде от прости до сложни. Но когато стигна до края, ти ще умреш. Така че, от друга страна, ти упорито се махат мъртвите и да викат - не усложняй прости, е път за никъде.

Превежда: NeuronNet

               

8.7997.   AR AR

Колкото по-лесно, толкова по-добре, всяко усилие им причинява болка. Те, подобно на медузата, по волята на течението скитат в океана на живота, дори планктон (храна) се плува им в устата си.

Превежда: NeuronNet