animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


9.5668. Условен рефлекс.   AR AR

Мъдростта е функция грешки, като грешки, човек мудреет. Чувствам, какво е добро и какво е лошо, - означава да чувствам болка, когато се приближава лошо.

Превежда: NeuronNet

               

9.5299.   AR AR

Никой не обича да признава за грешките си и за греховете си, дори себе си. Така че в ада на много хора, страдащи от уж за нищо.

Превежда: NeuronNet

               

9.7390. Очевидно почти не се виждат.   AR AR

На първо място, проверявай всичко най-очевидният и най-важното. На най-видно място грешки се крият най-често.

Превежда: NeuronNet

               

10.2529.   AR AR

Pride is anger at mistakes.  Mistakes are an inevitable evil that can be defeated only by love, that is, by hard grinding dozens and hundreds of times.

Превежда: NeuronNet

           

10.3678.   AR AR

Perfection is a system that cannot be destroyed.  It is a system that is able to generate errors and integrate them into itself.

Превежда: NeuronNet

           

10.3700. Divine impromptu.   AR AR

As a humanist, I urge you to love mistakes, because mistakes are the secret of novelty and evolution.  Error is life, while man is capable of mistakes, he's alive.  Your craving for control is a craving for disease and death.

Превежда: NeuronNet

           

10.4407.   AR AR

We rarely forgive people their mistakes.  The basis of love for people is humility with your own mistakes.

Превежда: NeuronNet

           

10.5795. No random mistake.   AR AR

The human mind is the product of a system error.  Man should not have existed.  Man is the only element of imperfection in our perfect world.
"Was the mistake accidental?"

Превежда: NeuronNet

           

10.7002.   AR AR

Since the main engine of evolution is inanimate nature (viruses and circumstances), we can say that the cause of evolution is accidents, errors and space-time limitations of existence.

Превежда: NeuronNet

           

10.7076. Mistakes need to be loved.   AR AR

To get immunity to the disease, you need to get over it.  All your past mistakes are necessary to protect you from new mistakes.  To learn from your mistakes, you need to love them.  You can't deny, hate, or run from your mistakes.

Превежда: NeuronNet

           

10.10664.   AR AR

Smart people wisely pretend not to notice other people's mistakes.  By the way, the word sin is translated as an error.

Превежда: NeuronNet

           

10.11414. Forgiveness of errors.   AR AR

A person learns from mistakes, mistakes are the result of striving for perfection.  For one broken already three unbroken give.  Mistakes make a person stronger.  On mistakes, a person becomes smarter and gets closer to God.  Only chronic, repetitive errors are penalized.  Single errors are not errors at all.  The biggest mistake a person can make is to be afraid and avoid mistakes.

Превежда: NeuronNet

           

10.11584.   AR AR

When you put all the details together, you realize that all your mistakes were the only correct decisions.  Enlightenment is the realization that everything you thought was wrong was true.

Превежда: NeuronNet

           

10.12072.   AR AR

Why do you smile at your mistakes and defeats? 
"I'm glad they won't break my spirit."

Превежда: NeuronNet

           

10.12611. Attentive student.   AR AR

The sooner a person makes all his possible mistakes, the more time he will have to use the fruits of the wisdom that they brought.

Превежда: NeuronNet

           

10.13273.   AR AR

The world is fair...  You are forgiven for your shortcomings and mistakes, but not all of your exploits will be noticed.

Превежда: NeuronNet

           

10.13570. There is no shame.   AR AR

Do not be ashamed to admit your mistake and shortcomings.  Honesty is always courage and virtue.  Cowardice and lies, that is a shame and Vice.

Превежда: NeuronNet

           

10.19282.   AR AR

Man is a self-learning system.  We learn through our mistakes, so mistakes are useful.

Превежда: NeuronNet

           

10.20649.   AR AR

Don't be afraid to make mistakes.  Having committed a folly, brazenly call it a stratagem and look for creative use in it.

Превежда: NeuronNet

           

10.20664.   AR AR

You don't need to be afraid of your mistakes.  Mistakes need to be loved, which means to believe that they are not mistakes at all.  To believe is to bend your line.  The truth is what you believe and what you follow.  The greater the error, the greater the resistance... and therefore, the stronger such a mistake will make you.

Превежда: NeuronNet

           

10.20999.   AR AR

Someone who is not consciously afraid to make mistakes and do stupid things is a good person, because he is courageous.  Manly people are good by default.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


18.   AR AR

Гледам в миналото -
във вчера,
в онзи ден
и мисля,
ужас, каква съм магаре!
...и след това гледам
в утре,
в деня след утре
и мисля,
колко още совершу глупости...
...Ето така и плува
в грешка
между остров успешни,
правилните решения -
... аз-лодка.

Превежда: NeuronNet

               

3.7.   AR AR

Грешка е, че се опитваш натиснете или дръпнете, а трябва и да натиснете и да дръпнете едновременно едно и също нещо. Ти тянешь едно, а толкаешь друго. Въпреки това, помислете над това, за да се постигне триединството.

Превежда: NeuronNet

                 

6.2.   AR AR

Майка учи детето си на любов... изпълнявайки всяко негово желание, прави голяма грешка. Тя учи, че любовта е изпълнението на желания, и, следователно, този, който е дръзнал да не изпълнят поне един желанията си, не го обича и, следователно, е зло и враг, който причинява страх, гняв и омраза... От враговете бягат, врагове мразят, в непосредствена близост с врага чахнут и изсъхват, погружаюсь в апатия и мързел.

Превежда: NeuronNet

               

224.   AR AR

Пречи на човек да правят грешки,
вие се лишавате от него по-добро
учителя - живот.

Превежда: NeuronNet

               

3.15. Да се спечели време.   AR AR

Скорост, максимална скорост ...проблеми и грешки не трябва да се изравнят с вас.

Превежда: NeuronNet

                 

3.35. Диамант.   AR AR

Този, в когото няма смирение, не може да се постигне успех. Хаос не искат просто така да се откажа ред, най-важното оръжие на хаоса това е случайност, както е редът това е любов. За да постигне целта си, трябва смирено и с любов десетки и стотици пъти в кръг правиш едно и също нещо, идентифициране на случайни грешки и грапавост.

Превежда: NeuronNet

               

3.67.   AR AR

Казват, че реда изисква внимателност. Това е така. Въпреки това, истината е, че случайността никога няма да се предаде, и колкото и да не ти го тестват, грешки ще останат. Въпреки това, ако се провери 7 пъти, има шанс за намаляване на броя на грешките. Протеин изтичва зад волана след това, всичко да се провери внимателно и да се намали вероятността от грешки и инциденти до минимум.

Превежда: NeuronNet

                 

3.68.   AR AR

За да победи злото, с него трябва да се примири. За да спечели грешки и проблеми с тях трябва да се примири. Смирение с грешки трябва, за да с любов да ги преодолее.

Превежда: NeuronNet

                 

3.88.   AR AR

Казват, алгоритъм, в който има грешки, не работи, но това е лъжа, той работи, нека криво, но работи. Освен това, тези грешки, колкото пъти и да мотивират доведе алгоритъм до съвършенство и да го разклонено, практикуване на хиляди различни опции.

Превежда: NeuronNet

                 

6.39.   AR AR

От грешките се учат, могат само умни, глупаци необучаемы съвсем.

Превежда: NeuronNet

               

6.40.   AR AR

Възможно ли е да се учат от грешките на другите или не е въпрос на вяра. Можеш ли ти да повярвам чуждите грешки? Своите грешки вярват, защото усети ги. Хората рядко кого да вярват, освен на своите чувства. Въпреки това, ако човек може да повярва на ума, тогава той може и от грешките се учим.

Превежда: NeuronNet

               

6.92.   AR AR

Очевидно ошибающийся прави всичко правилно, съща грешка, случайни или невежественная, непростительна и предизвиква срам.

Превежда: NeuronNet

               

7.72. Признай, покайте се, и сотри.   AR AR

Обнули и забрави грешките си. От грешки, трябва да се отървете и максимално бързо забравяме, иначе те унищожават съзнанието и живота.

Превежда: NeuronNet

               

795.   AR AR

Две са основните грешки на човека: да се откаже твърде рано и твърде късно да се измъкне.

Превежда: NeuronNet

               

8.51.   AR AR

Човек, разбира се, се учи от грешките си, но и грешки не стоят на едно място.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Amateur (Datsenko)

  1

               

1168.   AR AR

Мъдростта идва тогава, когато собствените си грешки, вече се отегчават, така че не искам вече да се повтори...

Превежда: NeuronNet

Изкуство Martin Anderson

  1

               

1175.   AR AR

Основната грешка в този живот е, когато хората започват да се надяваме на нещо или на някого, освен на себе си.

Превежда: NeuronNet

               

1263.   AR AR

Огромна грешка на съществуващата икономическа наука това се обявява най-високата цел на икономиката, повишаване на производителността и ефективността на труда, намаляване на разходите, масово производство и т.н. Това е пряк път, водещ до криза на свръхпроизводство и обедняване на обикновените хора.

Превежда: NeuronNet

               

1479.   AR AR

Задача на родителите си - да се култивира в рамките на своите деца съвършенство и уникалност. Родителите - създатели на своите деца, творци на новото в света. И само от тях ще зависи колко е съвършен и е уникален ще бъде тази нова Вселена. Трябва да се отглеждат вътре деца, мъдростта и силата.
Задача на родителите си - да се образоват, образоват и обучават децата си, да ги направи по-силни, по-мъдри, приспособленнее на живот; да се предадат на децата са основни закони на света, закони на етиката и морала. В действителност, задача на родителите си - да анализират живота си и своите грешки, и да се опитаме на базата на тези познания да расте едно ново, по-силно и по-приспособени към живота поколение.

Превежда: NeuronNet

               

1529.   AR AR

Хора трябва да се прощава. Хората далеч не са перфектни, пълни с грехове и слабости. Хората сами не знаят, какво вършат. Хората са роби на своите желания, страсти, роби на своята природа. Така че, какво да ги виня, тъй като дори себе си те не господари... Важно е само това, което се случва сега, в миналото, в този случай, помни не е рационално. Човек може да греши, може да бъдат измамени. Ако той е успял да осъзнае грешките си и да се поправи, да се извини.

Превежда: NeuronNet