animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.12642.   AR AR

Fear of the future leads to paralysis, an attempt to escape, or a paranoid desire to build a bomb shelter.

Превежда: NeuronNet

           

10.15645. Seer.   AR AR

When I find out who you are, I'll find out your future.  Tell me your habits, dreams, fears.  Tell me about your past and present, about the people around you.

Превежда: NeuronNet

           

10.17917. Fear of the Lord.   AR AR

If you think complacently that the future is in your hands, everything will go wrong.  The future can only be controlled by fear of the future.  Theoretically, the future can also control joy and love, but you need to avoid falling into complacency.

Превежда: NeuronNet

           

10.18634.   AR AR

In order for your hopes for the future to come true, you need to live with reality and overcome your pride.  The hopes of the proud are unrealistic, but if you attain humility, you will have power over the future.

Превежда: NeuronNet

           

10.18636.   AR AR

Don't make any plans for the future.  Especially do not take the skin of a bear that has not been killed, for all this is pride, and the hopes of the proud are destroyed.

Превежда: NeuronNet

           

10.19814. Humility with fear.   AR AR

Fear is not conquered, fear is subdued.  "Very scary" - you think, and look with curiosity at what will happen next.

Превежда: NeuronNet

           

10.19815.   AR AR

You don't have to run away from fear, you have to overcome fear with curiosity... waiting with curiosity for what will happen, you subdue fear, turning it into pleasure.

Превежда: NeuronNet

           

10.19825.   AR AR

Put something in your pocket that isn't there.  To divide a skin of not killed bear.  Include the illusion of the future in your self-esteem…  All this is called complacency and a sure way to find yourself sad.

Превежда: NeuronNet

           

10.19868.   AR AR

Don't judge the future.  Hope is love, you can't judge with love.
Don't forget the skin of an unkillable bear, dividing zero produces zero.

Превежда: NeuronNet

           

10.20394.   AR AR

Fear of the future is pride and an act of distrust of Providence.  If you follow the chain of cause and effect, it turns out that a person does not love life, and he does not love life because he does not love himself.  Therefore, the fight against the fear of the future should begin with self-love.

Превежда: NeuronNet

           

10.21130. We won't be lost.   AR AR

The victory over fear comes from the realization of the idea that, in any case, everything will be good, even if everything is bad.

Превежда: NeuronNet

           

10.21192.   AR AR

You should plan without aggression, because man assumes, and God disposes.

Превежда: NeuronNet

           

10.21532.   AR AR

To turn the other cheek to the blow is necessary in order not to live in eternal fear of the first blow.

Превежда: NeuronNet

           

10.21554.   AR AR

Take care of today, and let tomorrow take care of itself.  The point is that you do not need to do today what is not needed today or will be used unknown when and why.  Experience tells us that the less one does with the thought of the future, the better it is for everything in the world.

Превежда: NeuronNet

           

10.21907. Search for power.   AR AR

Do not prepare for the worst out of fear, prepare for the worst out of joy that you will become stronger in the fight and training.

Превежда: NeuronNet

           

10.21970.   AR AR

Prepare for the worst, hope for the best.  Imagine that you are sick and out of work, and now you will starve to death.  It seems bad and hopeless!  On the other hand, as Avicenna, Hippocrates and the whole history of medicine taught us ...the best medicine is hunger... hunger can cure any sore.  So it's all for the best.

Превежда: NeuronNet

           

10.21971. Accept either option.   AR AR

It should not be so that any of the options for the development of the event greatly frightens you.  Any development of events should be treated with tolerance.

Превежда: NeuronNet

           

10.22069.   AR AR

Fear of the future is an act of self-distrust.  After all, you create the future and you control the present.  Self-distrust is the absence of self-love.

Превежда: NeuronNet

           

10.22145. Fear of the future.   AR AR

In fact, we live upside down, endlessly falling into the bottomless abyss of non-existence of the future.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


4.1.   AR AR

Ин и Ян е на границата между океана и небето. На границата между миналото и бъдещето. Граница, която се нарича сега, най-кантиращи който живее риба - съзнанието на човек, който се страхува да падне в небето. А още там живеят птиците, които улов на риба, това са тези, които бъдеще, не се страхуват и знаят как да го хубаво е да се планира. В дълбините на океана живеят демоните на миналото, понякога те ядат глупава риба, ныряющую в миналото на по-дълбоко, отколкото трябва. А още в миналото се намира на коралов рай, това е щастието, което винаги живее в миналото.

Превежда: NeuronNet

                   

4.14.   AR AR

Бъдещето е въздухът. Твоят страх от бъдещето е страх да падне във въздуха.

Превежда: NeuronNet

                   

669.   AR AR

Треперещи устни, разтърси калифорния...
летяха искри.
На улицата тек празник,
...а аз седнах и си помислих, че утре...
Всеки ден за мен лично
страшит утре.
Това би било да се отървете от страха от утре,
това ще...
Дори не знам как е...
как е да се живее без страх от утре
.....................кой б разказа...

Превежда: NeuronNet

               

1110.   AR AR

Никой не знае бъдещето, така че защо го преди време се страхуват.

Превежда: NeuronNet

               

1188.   AR AR

Страхът е очакване на бъдещето, някои отровни вещества храна днешно...

Превежда: NeuronNet

               

1496.   AR AR

Ако човек иска да споделя с вас радостта, приемайте това като знак на доверие и се радвайте заедно. Съвместна радост прави хората по-близо.

Не е необходимо да се прекъсне и втаптывать в калта, този порив на безразличие, презрение или още по-лошо, контра желание да се разделят с този човек своите страхове и опасения за бъдещето.

Превежда: NeuronNet

Изкуство Olesy Zaharova

  1

               

3.407. Медитацията да се разхожда.   AR AR

Убие страхът от бъдещето е лесно: затвори си очите и бързо се върви напред, без да гледа. Forex ходи със затворени очи. Когато отвори очи, ти ще изпитате радостта от това на вид, че се боят от бъдещето изглежда ти е незначителен.

Превежда: NeuronNet

                 

4.495.   AR AR

Планиране, той не се опитва да отгатне бъдещето. Планирането е процес на изграждане на бъдещето. Вие планирате своите действия, с реализацията на които создашь бъдещето. В планирането няма място гаданию или срещу страховете си, ти си просто себе ритуал, който ще последва, и залагаш себе си цел, която имат твоите действия.

Превежда: NeuronNet

                   

4.806.   AR AR

Този, който почита ритуали и ред е като вятърна мелница, добивната пари от въздуха. Този, който не почита ред, много се страхува от бъдещето и кормится случайност.

Превежда: NeuronNet

                     

5.822. През нощта и през деня.   AR AR

Загубата на страх е свързан с вяра и способност за предвиждане на бъдещето е да го създаваме според целите на разума. Ум, да знае своите цели и се знае структурата на бъдещето, е в състояние да постигнат своите цели, без никакъв страх. Разумен човек е като зрячему, честит внимателно върши своето дело. Неразумный човек е като слепец в нощта, който се опитва да направи нещо ужасно опасни, така че е сляп, живееха във вечен страх, страх да се движи, пребиваващи тогава в мързел и апатия, а след това с гняв, с гневно ръмжене в тъмнината или виене на Луната.

Превежда: NeuronNet

               

3.1062. Радост и страх.   AR AR

Най-важният симптом на гордостта е страх от бъдещето. Всеки страх – симптом на гордостта. Смиренные, хората се радват на живот, а гордецы живеят в болка, страх, гняв и дразнене.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1481.   AR AR

Ако на теб не ти харесва в момента, човек трябва да забрави миналото си. Ако ти си същия страх и бъдещето, тогава забравяй още и сега.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1743.   AR AR

Казва, че най-призрачен страх е страхът несотворенного... Убиец на бъдещето обречени на нечовешки страдания, едно единствено очакването, което превръща живота му в ад.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1859.   AR AR

Смирението има застраховка. Сега, когато ти не се страхуваш за бъдещето страх, той и не ще се сбъдне.

Превежда: NeuronNet

                 

3.1997.   AR AR

Бъдещето вдъхва страх. Не гледай в бъдещето - ще има и страх. Оставете утре ден да го притеснения, а самият сосредоточься на тревогите на днешните.

Превежда: NeuronNet

                 

3.2803.   AR AR

Не гледай напред. Поглед в бъдещето създава страх настоящето. Страхът поражда алчност и алчност, леност и униние.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3199.   AR AR

Знаеш ли, от което ти толкова се страхуваш за бъдещето и ощущаешь себе си сляп? Факт е, че това е кино перематывают назад и ти си двигаешься гърба напред. Твоето бъдеще е минало, към което ти се върти на гръб, твоите фантазии за бъдещето на това спомените от миналото.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3205. Защо ви е страх от бъдещето?   AR AR

Жалко е това чувство, което трябва да вземете, струговане с главата надолу, за да изпрати в бъдещето. Съжаление за миналото - голяма глупост, защото миналото вече го няма. Бъдещето още не и да го променят възможно.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3208. От далечното минало.   AR AR

Отнасяйте се към събитията сега, както и към годините на миналото, от това ще ти намали енергия от негативни емоции, като страх, мъка, гняв, раздразнение, несчастность, болка... Виж на своите днешните душестрадания с височина на бъдещето.

Превежда: NeuronNet

                 

3.3294. Справедливост.   AR AR

Бъдещето също е трудно да се променят, колкото и миналото. Промяна на бъдещето може само страх и лъжи.

Превежда: NeuronNet