animatedModal

While give, you take. When beat, you run.


 


   

AR

   

Присъединяване


10.9351.   AR AR

Never ask anything from God, God sees everything and knows to whom, what and why to give.  You should always thank God and never refuse his gifts.  Always look for meaning and use in God's gifts.

Превежда: NeuronNet

           

10.9097.   AR AR

The universe knows how best and gives you what you need and when you need it.  Your task is to take what is given and look for the benefit of it.  The worst thing you can do is close your eyes in fear and try to escape from reality.

Превежда: NeuronNet

           

10.7654. Don't be afraid of change.   AR AR

If something goes away, it means that it does not meet the goals and mission of your life.  Similarly, with what comes.  Therefore, if you value your goals, do not hold back the one who leaves, and do not resist the one who comes.

Превежда: NeuronNet

           

10.3519.   AR AR

To deal with reality is utterly useless.  When it comes to flaming wind, it blows everything in its path and first of all, he resists.

Превежда: NeuronNet

           

9.2609.   AR AR

Не жадничай, бъри, че има и радвайте се. После вземеш още.

Превежда: NeuronNet

               

10.19879.   AR AR

Ignorance to think that all options are bad.  There are three good solutions.  Choose the worst.  Choose any.  Don't twitch, take what they give you or run from where they hit you.

Превежда: NeuronNet

           

10.19169.   AR AR

Love and friendship do not require anything, but are satisfied with the possible.  Only pride, greedily hungry for power, always demands.

Превежда: NeuronNet

           

10.18668. Boundless desire.   AR AR

The right thing to want is to want everything at once.  You don't look a gift horse in the mouth.  What it is, then it is.  You should be happy with everything that comes and look for the benefit of it.

Превежда: NeuronNet

           

10.18642. Pride is resistance.   AR AR

Don't resist reality, beat-run... knock-open... take – give... do what is being done.  Become what they call love.  The result will be very strange, but this is what is called repentance, what turns hell into heaven.

Превежда: NeuronNet

           

10.17886.   AR AR

The rejection of desire is, among other things, the rejection of unwillingness.  After all, reluctance is also a desire.  You can't run after something that goes away.  It is impossible to deny the fact that comes.  Giving up desires is engaging in the "here and now".

Превежда: NeuronNet

           

10.17805.   AR AR

It is pride not to run when you are beaten.  The humility is that when you get hit, you need to respond appropriately...  Run, attack, or if you don't know what to do, lie low and wait for clarification.

Превежда: NeuronNet

           

10.17414.   AR AR

Freedom is humility with the law and refusal to break the law.  Any desire is a desire to break the law.  It is truly said: give-take, and do not suffer for what is not given.

Превежда: NeuronNet

           

10.15073.   AR AR

Be simple, don't resist reality.  Give-take.  They want to do something, say it, do it.  They tell you, you do so-and-so, answer them - I will do so-and-so, as you say.  If you want to do something yourself, take it and do it.  The only thing is, avoid drugs, they develop hemorrhoids, which are then painful and expensive to treat.

Превежда: NeuronNet

           

10.14806. The gift of being.   AR AR

If your plans go to waste – rejoice, because this means that your plans were false, and their implementation would inevitably lead to monstrous consequences.  However, since God loves you, he has come up with a new plan for you.  Take what they give you and enjoy it.

Превежда: NeuronNet

           

10.13043. Three simple rules.   AR AR

The main rule of the stock market is very simple: "Give-take, beat-run".  However, the second and the third rule of the market drastically confusing: "beware of Greeks bearing gifts" and "Beats – means loves".

Превежда: NeuronNet

           

10.12882. Take it without looking.   AR AR

Even if they give you nothing but hope, take it anyway.  Hope is a very useful entity.

Превежда: NeuronNet

           

10.21488. Acceptance of reality.   AR AR

Humility is when you take when you are given, and run when you are beaten.

Превежда: NeuronNet

           

10.20638.   AR AR

The meaning of enlightenment is to love darkness at night and light during the day.  And don't forget to take a pinch of light in the night and a pinch of darkness in the day to sell to those who do the opposite.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


1635.   AR AR

Приемайте това, което идва към Вас, и не бягай за това, че бяга от Вас.

А ако искате да работи, тогава повече тренируйтесь, правете спорт и работете над себе си. Защото е хищник, който работи и преследва своите цели, трябва да бъде силен и смел.

Превежда: NeuronNet

               

3.287.   AR AR

Смирението това е смирение на себе си и реалност едновременно. Ти желаеш смирено служат на целта си - служи на нея. Реалността се издържа и поставя препятствия? Смирено обходи или преодолевай им. Не е нужно да харчите излишни емоции, просто смирено да си върши работата с оглед на реалността.

Превежда: NeuronNet

                 

3677.   AR AR

Принимай света така, както той има. Радвайте се на това, което има.
Всматривайся в това, че те са ти под краката си...
Купувайте това, което трябва да вземат...
Търси злато под краката си...
Радвайте се на това, което имаш...
Не губите време и енергия на миражи...
Всичко, което... и всеки, който ви заобикаля, това е всичко, твоите възможности....
...и най-важното,
- Не критикуй, не осуждай, не жалуйся...
Това отнема време и сили, които могат да бъдат изразходвани по-ефективно...

Превежда: NeuronNet

               

3.678. Радвайте се на това, което има.   AR AR

Ако ти си недоволен от това, което имаш, ти никога няма да получиш това, което нямаш и желаеш. За преминаване на по-високо ниво трябва да смирение на сегашното ниво.

Превежда: NeuronNet

                 

4.874.   AR AR

Не тъгувай след смъртта, радвайте след смъртта, защото смъртта има живот.

Превежда: NeuronNet

                   

3.1140. Паси си афера.   AR AR

Хората идват и нещо ти дават, а ти вземай всичко, което дават и мисля, каква е ползата. След това хората напускат и отиват по-нататък. Ти за тях не бегай. Всичко, което трябва, те ти вече са дали повече от тях нищо няма.

Превежда: NeuronNet

                 

4.2337. Стратегията "Да".   AR AR

Част от стратегията вземе, че дават и не претендира, че не дават, е да се откаже от думите "не искам" и "не искам" по отношение на работата. Ние казваме винаги е Така. Ти искаш ли да дойдеш? Отговорът е Да. Искаш ли да си тръгне? Отговорът е Да. Ти не искаш да тръгваме? Отговорът е Да. Ти не искаш да дойда? Отговорът е Да.

Превежда: NeuronNet

                   

4.2347.   AR AR

Хоти, какво искаш, а ти вземи, че дават и да бъде щастлив.

Превежда: NeuronNet

                   

4.3643.   AR AR

Когато губиш нещата, радвайте се, че самият непокътнат остана. Гордостта има желание за власт, загуба на неща като очистительному огън, спасающему от страданието на греха на гордостта. Утрачивая това, което притежава, но не ми хареса, ти си избавляешься от излишния товар на страданието. Плачеш, "но аз съм обичан", но това е лъжа. Ти не си обичал, ти си притежавал, ти си бил господар на роби, който мразеше теб, и който сега от теб да се освободили.

Превежда: NeuronNet

                   

4.3771. Радост.   AR AR

Радвайте се на това, което има. Радвайте се на това, че ще бъде. Радвайте се на това, което беше. В противен случай, лъжица катран може да развали бъчва мед. Радостта изисква смирение с това, че идеал съществува само в бъдещето или миналото. В настоящето съществува само Бог.

Превежда: NeuronNet

                   

4.4418.   AR AR

Смирението е благодарно приемане на всичко, дори на това, което изглежда ненужно и излишно. Дават - вземай и благодарете, друго е гордостта.

Превежда: NeuronNet

                     

4.4423. Дават - вземай, удари - тичай. Какво може да бъде по-лесно?   AR AR

Да се откажат това е гордостта, ти предлагат добро и добро, а ти не сте приели? Казваш: "Благодаря". Следващия път предлага нещо лошо и как ще се откажеш от лошите? Трябва да взема. Както давате, защото искате все повече и повече.

Превежда: NeuronNet

                     

5.3075.   AR AR

Не се стреми да означава и да не се плашим, защото неплащането на един е устрем към друг.

Превежда: NeuronNet

               

6.1579.   AR AR

Притежаването предполага загуба и на загуби. Ако ти си придобил нещо, независимо дали веднага готов за неизбежността на неговата загуба и се радвайте му се, докато то е там.

Превежда: NeuronNet

               

6.1895.   AR AR

Ако ти дават, вземай ...но ти вземи и се радвайте. Човек, ако реши да даде, да го обидят твоите откази и сега той очаква само радост.

Превежда: NeuronNet

                 

6.4998.   AR AR

Постигшие истината не се ангажират с никакви действия на отблъскване. Запазвайки себе си, от действията си, те не отблъскват това, което идва до тях и не простират, за това, че от тях се бяга.

Превежда: NeuronNet

               

8.8318.   AR AR

Да бъде на ниво това означава да не се проточи и не започнеш... Не иска и не се откажат. Не се страхувайте и не атакуват.

Превежда: NeuronNet

               

9.1197.   AR AR

Дейно бесстрастье... Аз се влюбих в това понятие... Отрицание страсти... Следвай съдбата и радвайте се на това, което има.

Превежда: NeuronNet

               

9.2222.   AR AR

Защо ти е това, което нямаш? Радвайте се на това, което имаш. Тя ти е дошло до гуша и вече не си щастлив? – Е, тогава дай го на този, който се нуждае от него, и страдай за това, което нямаш.

Превежда: NeuronNet

               

9.5563. Да го наречем минус на плюс и да бъде щастлив.   AR AR

Много добре да се използва негативна ситуация в полза на делото. Ако не можеш да променят една негативна ситуация, започнете да се държат така, сякаш тя е положителна за теб.

Превежда: NeuronNet