animatedModal


   

AR

   

7.846. Но често пречи гордостта.   AR AR

Близки хора, като магнити, са привлечени един към друг, им е лесно да се примири и да си прощаваме взаимно негодувание. Струва си само да се качите, няколко думи, няколко усмивки и те отново стават едно.

Превежда: NeuronNet