animatedModal

Variothought. Book X


3.2680. The secret book.

The most valuable book "Raznomyslya" is the 10th book, book X. This book is sold only in collector's form, the texts of variothought series 10.1-10000. For review, half of the book is available for free, the full version - only in collector's editions.

 


   

AR

   

3840.   AR AR

Първият психоаналитиком в света е философ Сократ и учениците му - Платон, а в последствие Аристотел. Диалектика на Сократ - е в основата на психоанализата на Фройд.

Превежда: NeuronNet

               

3.2727. Аз не обичам ближния си, защото не обичам роби.   AR AR

Желанието за любов е желанието на крякане на ближния. Ти искаш да стане идол и вампир. Ти желаеш да смуче енергия от ближния си и да я направи своя робиня.

Превежда: NeuronNet

                 

9.8563. Мисията на разума.   AR AR

В безсъзнание трябва да се управлява. В безсъзнание трябва да се направи съзнателно.

Превежда: NeuronNet