animatedModal

Diversity.variothoughts. Book X


3.2680. The secret book.

The most valuable book "Raznomysliya" this 10-I book, book X. This book sells only in collector's the form of, texts series of 10.1-10,000.variothoughts. For review, half of the book is available for free, the full version - only in collector's editions.

 


3840.   AR AR

Първият психоаналитиком в света е философ Сократ и учениците му - Платон, а в последствие Аристотел. Диалектика на Сократ - е в основата на психоанализата на Фройд.

Превежда: NeuronNet

                 

3.2727. Аз не обичам ближния си, защото не обичам роби.   AR AR

Желанието за любов е желанието на крякане на ближния. Ти искаш да стане идол и вампир. Ти желаеш да смуче енергия от ближния си и да я направи своя робиня.

Превежда: NeuronNet

                   

9.8563. Мисията на разума.   AR AR

В безсъзнание трябва да се управлява. В безсъзнание трябва да се направи съзнателно.

Превежда: NeuronNet