animatedModal


   

AR

   

Присъединяване


10.5946. A perfect world.   AR AR

Studying the biology of living creatures, I was struck by the ideality of their device.  They are monstrously complex and perfect.  So I wrote the word and you read it and understand something.  For that to happen, billions of chemical reactions have to happen.  Can you imagine the billions!  And there is not a single failure!  And it works everywhere!  In this world everything is infinitely perfect.

Превежда: NeuronNet

           

10.6273. Order is a habit.   AR AR

Disorder breeds laziness.  If you need to get rid of procrastination and laziness, create order.  By making order a habit, you will kill laziness.

Превежда: NeuronNet

           

9.5460. Бизнес-система.   AR AR

Превежда: NeuronNet

               

9.5172.   AR AR

Лъжа е изолирано и хаотичное явление, което се страхува от време на време и бързо изчезва. Ако се инжектира лъжи на ползване и постоянство, тя ще се превърне в ред и ще се превърне в истина.

Превежда: NeuronNet

               

9.5340. Хаос е сверхпорядок.   AR AR

Но види в хаоса от реда могат само ангажименти, само те могат да изолирате в него закономерности, обелете ги и ги освобождава от излишните, да извлече от него полза и енергия. Извършени са тези, които може да извлича полза, енергия и ред от хаоса.

Превежда: NeuronNet

                   

10.3172.   AR AR

God is order, so everything is according to plan.  No matter what channel the river chooses, it still comes to the right place.

Превежда: NeuronNet

           

10.3290.   AR AR

God is chaos, which imagines something inside itself, creating order.  When one fantasy bothers him, he destroys it and creates a new one.  And so on indefinitely.

Превежда: NeuronNet

           

10.3322.   AR AR

What is humility? 
- The ability to order randomness.  The meaning of human activity is reduced to the ordering of accidents.

Превежда: NeuronNet

           

10.3378.   AR AR

In one period of time order is good, and in another good is chaos.

Превежда: NeuronNet

           

10.3546.   AR AR

Order is the creative principle.  To have order, you need to create.  Lack of creation breeds chaos.

Превежда: NeuronNet

           

10.4291. The system of chaos.   AR AR

Chaos is a unity in the same space of time from many of the ordered processes.

Превежда: NeuronNet

           

10.4523.   AR AR

Chaos is a hundred times more effective than order.  Order is just one system, and chaos is hundreds of interconnected and mutually regulated systems that exist in one space of time.  Chaos is a complex high-frequency information structure.

Превежда: NeuronNet

           

10.4679.   AR AR

What seems chaos from below is absolute order and clear regularity from above.

Превежда: NeuronNet

           

10.4931.   AR AR

The whole is less detail.  The whole tree.  Details this wood.  Order is less chaos.  The procedure takes something out of the chaos and arranges it within himself.  Order is wood.  The forest is chaos.

Превежда: NeuronNet

           

10.4935. Do good and throw it in the water.   AR AR

Man is a tree of order that takes from the surrounding chaos what he needs and structures it into an ordered system.  The fruit that this system produces returns back to chaos, feeding it and serving as a source of energy for other ordered systems.

Превежда: NeuronNet

           

10.4964.   AR AR

Chaos consists of order. Chaos is a lot of order. The greater the order, the greater the chaos ... Chaos is a superorder.

Превежда: NeuronNet

           

10.4997.   AR AR

Money begins with order, and order begins with putting your thoughts in order and controlling them.

Превежда: NeuronNet

           

10.5036.   AR AR

The plants turn you into their slaves.  All these idols of perfection and order tempt you with their beautiful fruits, that you may love them and serve them.  Remember the tree of sin and her Apple, remember all those flowers.  Sweet poison is beautiful, but are you ready to be their slave?

Превежда: NeuronNet

           

10.5125.   AR AR

God is the order means that the person is his habits.  As habits are, so is man.

Превежда: NeuronNet

           

10.5135.   AR AR

Order and planning are the perfect cure for laziness.  Chaos breeds laziness, laziness is the order of kills.

Превежда: NeuronNet

           

10.5172.   AR AR

Chaos is energy.  Order is what makes chaos move not chaotically, but according to strictly defined algorithms.

Превежда: NeuronNet

           

10.5289.   AR AR

Order is control.  To be in order, everything needs to be controlled.  However, it should be remembered that a number of things can not be controlled and they should be accepted.

Превежда: NeuronNet

           

10.5308.   AR AR

The feeling of control, of course, kills fear, but when the immunity to fear disappears, and you accidentally lose control of fear, it will kill you.  Order and control require resignation to their absence.

Превежда: NeuronNet

           

10.5315.   AR AR

The stages of restoring order are as follows.  First you put your head and thoughts in order, then you start controlling your body and habits.  And on the third stage automatically the entire the world around it becomes a good and an excellent.

Превежда: NeuronNet

           

Началото на книгата


7.9.   AR AR

Бог е ред, ред, дисциплина и организация. Недисциплинирани хора има зло и да горят за това в ада.

Превежда: NeuronNet

               

236.   AR AR

Хаос - случайност,
няма логика и разумност...
Това се случва не защото се нуждаят от специално тук,
...а защото света е необходима уникалност на
принцип. Това е източник на уникалност за красота
съвършенство. Свързващ, хаос и ред раждат
хармония, ако баланс унищожи, хармония
ще умре.

Превежда: NeuronNet

               

3.35. Диамант.   AR AR

Този, в когото няма смирение, не може да се постигне успех. Хаос не искат просто така да се откажа ред, най-важното оръжие на хаоса това е случайност, както е редът това е любов. За да постигне целта си, трябва смирено и с любов десетки и стотици пъти в кръг правиш едно и също нещо, идентифициране на случайни грешки и грапавост.

Превежда: NeuronNet

               

3.66.   AR AR

Подаде оставка себе си, процедурата изисква хаос. Подаде оставка себе си, хаос може да бъде победен само с любов. Подаде оставка себе си, хаос никога няма да се предаде.

Превежда: NeuronNet

                 

3.67.   AR AR

Казват, че реда изисква внимателност. Това е така. Въпреки това, истината е, че случайността никога няма да се предаде, и колкото и да не ти го тестват, грешки ще останат. Въпреки това, ако се провери 7 пъти, има шанс за намаляване на броя на грешките. Протеин изтичва зад волана след това, всичко да се провери внимателно и да се намали вероятността от грешки и инциденти до минимум.

Превежда: NeuronNet

                 

475.   AR AR

Хаос и ред, това съвсем не е същото, което е добро и зло. Хаос и ред, формиране на баланс, представляват добре. Но ако някой от тях побеждава и го превръща в много повече, отколкото трябва, - че ред, че на хаоса /// няма значение /// – Ето това е истинското ЗЛО...

Превежда: NeuronNet

               

6.19.   AR AR

Да поръчате трябва да възпитаваме дете с раждането... Ред убива страха. Ако има ред - не ще има страх. Така че да се хранят бебето трябва по график, като се полива растенията. Прегръдка и носенето на ръце на детето трябва да дозировано. Във всичко е нужна мярка и ред.

Превежда: NeuronNet

               

6.21.   AR AR

Човек е излязъл от калта и да се чисти, той се нуждае от измиване. Мръсотия е символ на порока и хаос, чисто и подредено спасява душата от страдания.

Превежда: NeuronNet

               

7.26.   AR AR

Да бъдеш християнин не означава да ходят на църква, да се молим или да се носи кръст. Да бъдеш християнин означава да приемат философията и закона на Бога, за да признае божествения ред и да се подчиняват на него.

Превежда: NeuronNet

               

7.64.   AR AR

Самоуправление хора това е мит. От само себе си нищо не е разпоредено. Ред винаги е производно на Сила.

Превежда: NeuronNet

               

7.88. Човек достига до лошо и само процедурата може да го спаси от хаоса.   AR AR

Бог е ред и на доброто, дяволът е зло и хаос... Всяка неуправляемая система се стреми към хаос, всеки човек и дете, по-специално, ако не го наблюдава, се стреми към злото. За да попречи на детето да се плъзга по всичко тежко, той трябва да се научи на ред и контрол.

Превежда: NeuronNet

               

1006. [In brevi]   AR AR

И хаос, и ред се стремят към съвършенство...
Само от пътя те са различни...

Превежда: NeuronNet

               

1007. [In brevi]   AR AR

Истината и истината се крият в баланса на реда и хаоса. Но това не е на ред и хаос, за който ни казват всички религии. Това не е никак добро и зло. Това е по-скоро някои системни правила, подход към разпределението на енергия.

Хаос включва разнообразие, ограничение на енергия на един човек... Той създава хиляди малки цветове, някои от тях ще станат уникални и перфектни...

Процедурата също е характерен с това, че той не ограничава този перфектен и уникален цвете в ресурса, той харчи за него огромно количество енергия, за да достига съвършенство.

Превежда: NeuronNet

               

1537.   AR AR

Жените много внимателно се отнасят до външния вид. Мъжете, които искат да направят впечатление на една жена и да я благоволението, трябва преди срещата да доведе себе си в ред и да изглеждате добре и подредено. Облекло трябва да бъде чиста и выглаженной, поддържани нокти, лице выбрито, обувки начищенной.

Превежда: NeuronNet

               

1820.   AR AR

Хаос е нисък старт и старт. Ред е на края на: е съвършенство, под тавана, пред който може да се намери само упадък и хаос...

Най-добрият в света, със сигурност ще има в движението от хаос към ред...

Превежда: NeuronNet

               

2749.   AR AR

100% съвпадение на плана резултат е възможно, само в случай, че е копие. Едно и също извършва се от време на време може да изглежда една на друга на 100%. В живата природа не се случи, но за неживата природа това е напълно нормално явление. Съответно стойността на уникални изделия по реда на повече от стойността на продукта, направен по шаблон. Колкото повече копия, произведени от по-ниска обща стойност на продукта.

Превежда: NeuronNet

               

2959.   AR AR

Греховността е притегателна, защото се свързва с хаоса. А хаосът е новост. Всеки, който живее в света ред и е близо до съвършенството, много се нуждаят от новото, така че много ги привлича грях. Изглежда, че всичко, което разрушава реда, ужасно е ново и ужасно притягательно. Но всичко това не е въпрос на борба на доброто и злото, това е само въпрос, че поръчката не може да съществува, без хаос, съвършенство - без новост... Всички тези същество това е същият Янус с две лица, две лица на едно цяло. Това е нещо, което трябва да бъде балансирана, всяко нарушение на баланса води до тотална деградация на човека и на човешкото общество.

Превежда: NeuronNet

               

2965. Жалко, че не се получава много.   AR AR

Хората, които по своята същност се олицетворява реда. Реда на чл мрачна и е един и същ. Междувременно, втората страна, същността на човека е да се стреми към хаос и уникалност. Няма за човека по-голям допълва и по-голяма радост, отколкото признание за неговата уникалност и удобства в сравнение с други хора.

Превежда: NeuronNet

               

3000. Ред е страх. [In brevi]   AR AR

Ред желае победа над хаоса.

Ред е страх. Дамски душ, контролирана от силите на реда, желае да се отърве от страх, и се търси такъв мъж, който този страх ще те убие. Мъж, който да убие дракона.

Тя иска да спечели и на власт, и тя също желае да бъде победен, за да си възвърне свободата си.

Добро момиче търси лошо момче, за да станете лошо момиче.

Превежда: NeuronNet

               

3006. Вечен двигател.   AR AR

Процедурата се стреми да рационализира хаос и заковать го във веригата. Но хаос се стреми към свобода. Свободата е осознанная необходимостта от хаоса. Това е същият вечен двигател, който те кара да изгрее Слънцето.

Хаос безкрайно разнообразна, а той - бог е новост. Той идва с безкрайно много начини за бягство от поръчката. Ред също се стреми към съвършенство. Верига, клетки и стени, които изгражда ред, все по-добре и по-добре.

Аз мога дори да си представя, че деликатната процедура използва желанието на хаос в полет, като катерица в колело, което завърта колелото и произвежда електроенергия за света.

В рамките на голямата Вселена, ние виждаме две неща. От една страна, звездите са създадени, от друга, те се унищожават, но... важното не е това. Най-важното е, че самата черна the blob на Вселената, същият хаос, безкрайно се разширява. Му не става по-малко. Вселената се разширява и по краищата й бушува хаос, а в центъра структурировались стари галактики, пълни със звезди. Може да се предположи, че заповедта е някакъв вирус, който е необходим хаос като храна и строителни материали. Може би, самата Процедура може да постигне своята ЦЕЛ, само завладев ДНК на хаоса, на носещия новост и енергия.

Кой ще победи в тази борба? – Никой. Същността на тази борба - движение напред, ако някой от тях спечели, всяко движение ще престанат и ще настъпи края на света.

Превежда: NeuronNet