animatedModal


Присъединяване


10.5172.   AR AR

Chaos is energy.  Order is what makes chaos move not chaotically, but according to strictly defined algorithms.

Превежда: NeuronNet

             

10.5305.   AR AR

Fear is a release of energy, take care of your energy, do not be afraid ahead of time.

Превежда: NeuronNet

             

10.5306.   AR AR

The harm of fear is that we fear in advance for a very long time.  Fear has not yet come, and we have already spent all the energy and exhausted forces.  With an effort of will and mind in advance to hope for a positive outcome.  If the outcome is negative, the torment will be five minutes.  If you suffer in advance, stress can last for days and weeks.

Превежда: NeuronNet

             

10.5255. Do not judge, and fear will leave you.   AR AR

Team members should love each other.  Then they will find in mutual admiration inspiration and energy of growth.  Love will get rid of the desire to judge and compete, fear and hate.

Превежда: NeuronNet

             

10.5225.   AR AR

Time and space are ways of organizing and limiting energy that turn Nothing into reality.

Превежда: NeuronNet

             

10.5224. Nothing and Nothing.   AR AR

There is only energy and information.  Information is an illusion.  But I'm telling you, there's nothing but Nothing and information.  Energy is also an illusion.

Превежда: NeuronNet

             

10.5101. The energy cycle.   AR AR

Slowing down, time turns into light, then into matter.  The growth of the mother's mass under the influence of gravity causes a thermonuclear reaction, again dispersing energy and turning it into time and light.

Превежда: NeuronNet

             

10.5114.   AR AR

When the sun shines during the day, the main energy is not light, and darkness, that is, is invisible to the human eye range of the spectrum.

Превежда: NeuronNet

             

10.4669. Look around you.   AR AR

The law of conservation of energy is very joyful.  He tells us that the world is stable and at any given time it has everything you need to implement and support any of your goals.

Превежда: NeuronNet

             

10.4589.   AR AR

Thrift is the avoidance of joy and fear.  Both of these entities consume energy.  High spirits are enough for a comfortable life.

Превежда: NeuronNet

             

10.4588.   AR AR

Be afraid to rejoice too soon.  Joy is a waste of energy.  Spent energy for the joy of it could be just that energy which is not enough for you for the last stretch.

Превежда: NeuronNet

             

10.4471.   AR AR

Poverty stems from the inability to control one's desires.  Time, money, energy are wasted on unnecessary, and the right is starving.

Превежда: NeuronNet

             

10.4466.   AR AR

It is not man who enjoys pleasure, but pleasure who enjoys man by devouring his energy.

Превежда: NeuronNet

             

10.4463.   AR AR

Limiting desires, on the one hand, avoids greed and overkill, and on the other, increases the energy of desires and gives them a beautiful form.

Превежда: NeuronNet

             

10.4119.   AR AR

There is a nuclear reactor inside a person, when this reactor overheats, fear will turn on.  To the reactor does not overheat, you need to rise and act, then the fear will disappear and the soul will be very happy.  Fear drains excess energy when a person has no goals worthy of love.

Превежда: NeuronNet

             

10.4116.   AR AR

Inside man is illuminated by the sun.  If this energy is not used for growth and movement, there is negativity and fear.  Fear is like a radiator, something that drains excess energy.  If fear is turned off but growth is not turned on, the system will burn.

Превежда: NeuronNet

             

10.3803.   AR AR

Different forms have different powers.  Than form more perfect, the more you love her and pour her energy.  The form controls more energy, the more perfect it is.

Превежда: NeuronNet

             

10.3793.   AR AR

Forms compete with each other for content.  The contents of this energy.  Competes whether energy in the form?
- Yes.

Превежда: NeuronNet

             

10.3534.   AR AR

Acceptance of reality turns a person into a conductor of energy and information.

Превежда: NeuronNet

             

10.3320.   AR AR

Free will is that a person decides what to believe and what not to believe.  Everything that one believes becomes truth, energy, and a source of power.

Превежда: NeuronNet

             

10.3315.   AR AR

Lies are the secret weapon of truth in the struggle for power over energy.

Превежда: NeuronNet

             

10.3283.   AR AR

Faith is a source of energy.  What you believe gives you energy.  Lack of faith is fear and hunger.

Превежда: NeuronNet

             

10.6263.   AR AR


           

10.6262.   AR AR


           

10.6185.   AR AR


           

10.6181.   AR AR


           

Началото на книгата


39.   AR AR

Цял живот хората чакат...
Очакване - това е един процес, който
поглъща най-много време и енергия
в живота на човека. И, заедно с това,
най-безполезни неща в нея.

*

Превежда: NeuronNet

                 

9.1. Пари, това е частен случай на енергия.   AR AR

Закон за запазване на енергията описва законите на преобразуване и движение на енергия. Може да се отбележи, че финансовата система (пазари и пари), по същество, представлява от себе си подобна система. Следователно, физическите закони, свързани с движение и трансформация на енергия, работят и във финансовата сфера, тъй като парите, това е частен случай на енергия.

Превежда: NeuronNet

                 

9.2.   AR AR

Въпрос. Идеята, че пари могат да се печатат, нарушава ли закона за запазване на енергията?

Въпрос. Фактът, че Вселената е възникнала от една точка и започна да се разшири, не казва ли, че процеса на създаване на енергия все още се случва?

Въпрос. Автомобилът ускорява разширяването на Вселената е източник на нейната енергия?

Въпрос. Механика на разширяване на Вселената е свързана с идеята за единство и борба на противоположностите и е източник на енергия?

Въпрос. Парите са енергия, лъчева енергия на Слънцето - също енергия. Може ли да се каже, че процесът на печатане на пари е процес на преобразуване на енергия от Слънцето във формата на пари и свързано чрез деривати с брой на населението и инфраструктурата в държавата?

Въпрос. Може ли да се каже, че колкото по-бързо обществото се развива, изгражда и се развива, толкова повече пари може да печата членка? В концепцията връзка броя на достъпна енергия е сравнително бърз растеж на обществото.

Въпрос. Ако растежът е спрял, може ли просто изгаряне на излишната парична маса, след като извърши преобразуване на енергия. Енергия може да бъде в различни форми. Парите са форма на енергия. Дългове, това също е форма на енергия, под формата на пари. Ако изгори мъртвите дългове, което в банковата система, това определено ще бъде акт на трансформация и освобождаване на енергия.

Превежда: NeuronNet

                 

9.3.   AR AR

Ръстът на икономиката е свързана с процесите на преобразуване на енергия от собствената си форма в друга. Когато масата на енергия става неподъемной, растежът спира. За да възобнови растежа, трябва да се извърши акт на преобразуване тежка мъртва енергия, която е престанала да участва в движението в нова форма. Това има за възобновяване на растежа трябва да се отървете от мъртвите пари и да изгори атрибут на дългове, натрупани в банковата система.

Превежда: NeuronNet

                 

9.4.   AR AR

Виж, в какво е същността. Пишете пари, те са ги създали от Нищо. На следващо място, след като направи няколко трансформации тяхната форма, те са натрупали голям брой мъртва енергия под формата на дългове. Сега тези дългове трябва да се изтрие и да се изпрати обратно в Нищото, като по този начин, завършвайки цикъла на реализация на пари. Може да се каже, че тези пари са били създадени от светлина и ако ги сега горят, те отново ще се превърнат в светлина.

Превежда: NeuronNet

                 

4.50. Ние живеем в затворена система.   AR AR

Приумножая, ти си се намали. Искаш ли да се увеличи, тогава разделяй. В затворена система количеството енергия, това е константа.

Превежда: NeuronNet

                     

4.51.   AR AR

Идеализъм математика сключен в изгледа, сякаш живеем в безкрайна система. Ние обаче живеем в затворена система, където броят на енергия - това е константа.

Превежда: NeuronNet

                     

5.24. Нощни мечти и дневната реалност.   AR AR

Същността на нощта и деня, за да следобед умът държани, а през нощта в съня си даваше възможност да властва животното в човека, неговите илюзии и снам. Това е необходимо, за да облекчи напрежението в системата и да се намери баланс. Точка на Ин и Ян е символ на това, че на ден трябва малко илюзии, и в сънища има зрънце смисъл. Човек особено се развива добре през нощта, защото мечтите и илюзиите – това е силата на растежа. През нощта се увеличава форма, а денем тя се изпълва с енергия на светлината. Илюзия създават форма, а реалност поражда енергия.

Превежда: NeuronNet

                 

5.25. Взаимозависимые същество.   AR AR

Движение на мисълта поражда форма, движение на тялото изпълват тази форма на енергия. Движението се ражда мисъл, мисълта създава движение. Енергия създава форма, форма генерира енергия. Движението е това, което свързва помежду си форма и енергия. Първично състояние на движение – това време.

Превежда: NeuronNet

                 

5.26.   AR AR

В триизмерен свят има четири същност – форма, енергия, цел и движение. Енергия, движещи се приема различни форми в зависимост от едни или други цели. Цели се образуват автоматично, въз основа на стремежите на енергия към красотата. Желанието на енергия към красотата, се нарича любов. Система, която има способността да обичаш и да твори красота, се нарича Ум (дух).

Превежда: NeuronNet

                 

5.93.   AR AR

Не може да се мълчи, когато в гърдите му бушува буря... Енергията на стреса изисква изход, в противен случай тя саморазрушит тялото.

Превежда: NeuronNet

                 

681.   AR AR

Връзката на информация към енергията трябва да се разглежда като отношението на един вирус, който намира тази енергия и се стреми към използването му и паразитированию на нея. Това е в чиста енергия попада зърно информация, расте вътре в нея, видоизменяя енергия.

Може да се предположи, че Бог - това е вирус, който търси безкраен растеж, за пълно и тотальному усвояване и трансформиране на цялата налична енергия....
Може би си струва да се говори за енергия, като за даден статут на хаоса, а за информация - както за даден елемент ред.

Превежда: NeuronNet

                 

6.84.   AR AR

Наслаждавате изнеживают, отслабват и консумират много енергия и време. Има смисъл да ги избегне.

Превежда: NeuronNet

                 

726.   AR AR

Достоен човек никога не работи само за пари. Винаги трябва да има идея и цели /например: опит, информация, тренировка/.

Освен това, парите сами по себе си нямат стойност. Това са само енергия и суровини за постигане на определени цели. Така че целта первичны. На първо място това, как и за какво човек иска да използва парите.

Превежда: NeuronNet

                 

7.39.   AR AR

Добра философия е това, че позволява на човека да бъде и да не бъде едновременно, чрез прилагане на нула и фаза, а след това да има движение на енергията от света на илюзията в реалния свят.

Превежда: NeuronNet

                 

8.26.   AR AR

Трябва да се критикува и да се покаже твърдост към несовершенству и липса на новост. Превод на енергия от боклука е грях.

Превежда: NeuronNet

                 

9.12.   AR AR

В частни случаи законът за запазване на енергията не се взема предвид променливата "Време". В нашата вселена има ръст на броя на енергия във време. От вселената остарява, толкова повече в нея енергия.

Превежда: NeuronNet

                 

9.13.   AR AR

Време е форма на енергия. Хода на времето, това е ход за преобразуване на енергия от неговите временни форми в някои други състояния. Така че с течение на времето става все по-малко, както и енергията от него е реализирано все повече. Животът на човека е това, в действителност, процесът на преобразуване на време в други форми на енергия и по-нататък в материя и информация. В този свят съществува само енергия и информация за формата си. Информацията е Бог. Питаш къде е Бог? – Бог е навсякъде и всичко. И дори твоите мисли, желания и идеи, това също е Бог.

Превежда: NeuronNet

                 

9.38. Животът и смъртта са едно и също нещо.   AR AR

Мир - смърт, движението е живот, но спокойствието е свободен и свободно място. За да се случи движение - трябва свободно място. От друга страна, животът е въртенето, движението в кръг. И това се случва, животът е махало, чиято амплитуда на колебание определя границите на неговото движение. Така че ти дори не трябва непременно свободно място за движение, за да се движат. Движението е живот, защото движението е процес на преобразуване на енергия: динамо-машина, электрогенератор... Ти си двигаешься, за да живеят, да живееш, защото двигаешься. Движейки се, ти получаваш енергия, енергия е нужна на теб, за да живеят.

Превежда: NeuronNet

                 

9.39. Махалото на ръба на Нищо.   AR AR

За живота си трябва движение, колкото повече движение, толкова по-достъпна енергия. Но когато има малко свободно място, трудно се движат. После по-близо до ръба и като отидете на границата, ти ще се натъкнеш на Нищо. Нищо, че там, където има много свободно пространство — място, където могат да се движат много, и по този начин да получите много на енергия (пари). Но избягвай да: Нищо стяга и може лесно да поеме теб. НЕ отходи далеч от границите и бързо се връщай. Може би ще ти помогне стратегия на махалото.

Превежда: NeuronNet