animatedModal

7.2. Тайната е тайната на успеха.   AR AR

1% от усилията, която се простира в продължение на години, създава стълба към небето. Основната тайна на успеха — постоянство, растянутое на години.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

Karina

             

7.2. Секретный секрет успеха.

1%   усилий,   растянутый   на годы,   создаёт   лестницу   в небо.   Главный   секрет   успеха —   упорство,   растянутое   на годы.

Разномыслие . Солоинк Логик