animatedModal

85.   AR AR

Който се страхува, че така в очите на двоится.
от страха очите са големи...
Но ако над страха си е да се посмеем,
това ще стане видимо, като ръцете му са къси...

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

           

85.

Кто  боится,  у  того  в  глазах  двоится.
у  страха  глаза  велики...
Но  если  над  страхом  своим  посмеяться,
то  станет  заметно,  как  руки  его  коротки...

Разномыслие . Солоинк Логик