animatedModal

275.   AR AR

Най-добрият ми приятел е самият Аз. Най-лошия си враг това съм Аз самият.
Вие дори не знаете колко далеч е всичко останало
свят, преди тези две Аз.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

Irina Tsurupina

           

275.

Мой  лучший  друг  это  Я  сам.  Мой  худший  враг  это  Я  сам. 
Вы  даже  не  представляете,  как  далеко  всему  остальному 
миру  до  этих  двух  Я. 

Разномыслие . Солоинк Логик