animatedModal

10.   AR AR

На един риторичен въпрос - ти кой си?
жабата казала "kva",
напълни обожание на
блатото...

В риторичен
насрещен въпрос - кой си ти?
аз отговорих: "никой".
Жабата презрително скривила
устните и забелязвах,
че в блатото трябва да
да е някой ...

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

Martin Anderson

             

10.


На риторический вопрос - кто ты? лягушка ответила «ква»,
наполнив обожанием своим
болото…

На риторический
встречный вопрос - кто ты?
я ответил «никто».
Лягушка презрительно скривила
губы и заметила,
что на болоте следует
быть кем-то ...

Разномыслие . Солоинк Логик