animatedModal

14.   AR AR

Не си струва във всичко да се търси смисъл. Много неща се случват доста безсмислено, само от любов към природата и разнообразието.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

Martin Anderson

           

14.

Не  стоит  во  всем  искать  смысл.  Многие  вещи  происходят  вполне  бессмысленно,  просто  из  любви  природы  к  разнообразию. 

Разномыслие . Солоинк Логик