animatedModal

3.4.   AR AR

Казват, че сме братя, това е лъжа. Истината е, че ние сме едно цяло. Ние сме едно и така сред нас няма това, които са над или под, или дори кривее, по-добре или по-зле.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

             

3.4.

Говорят,   будто   мы   –   братья,   это   ложь.   Истина   в   том,   что   мы   едины.   Мы   -   одно   и   поэтому   среди   нас   нет   того,   кто   старше   или   младше,   ровнее   или   кривее,   лучше   или   хуже.

Разномыслие . Солоинк Логик

Марка

Истината