animatedModal

4.4438.   AR AR

Syntalism това е идеята на Армагедон, това е пробуждане на ума от съня.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

                   

4.4438.

Синтализм   это   идея   Армагеддона,   то   есть   пробуждение   разума   от   сна.

Разномыслие . Солоинк Логик