animatedModal

4.4268.   AR AR

Подбрани копия на "Variothoughts" продават се много лошо, а глупаците малко, всички са изключително умни, всеки може да брои пари, казват, пясък струва по-скъпо на отпадъчна хартия.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

                   

4.4268.

Коллекционные   экземпляры   «Разномыслия»   продаются   крайне   плохо,   дураков   мало,   все   крайне   умные,   все   умеют   считать   деньги,   говорят,   песок   стоит   дороже   макулатуры.

Разномыслие . Солоинк Логик