animatedModal

257. [In brevi]   AR AR

Душата е безсмъртна информация,
а тялото е само машина, която с течение на времето
остарели и идва в безполезни...

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

Irina Tsurupina

           

257. [In brevi]

Душа   это   бессмертная   информация,
а   тело   -   лишь   машина,   которая   со   временем
устаревает   и   приходит   в   негодность…

Разномыслие . Солоинк Логик