animatedModal

5.4921.   AR AR

Картини от колекцията на Soloinc се предлагат за продажба. В случай на продажба, половината от приходите отива художник, а другата половина отива за благотворителна програма в подкрепа на децата. Програма за развитие у децата си любов към ученето, от четенето, изкуство, творчество и работа.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

           

5.4921.

Картины  из  коллекции  Солоинк  выставляются  на  продажу. В  случае  продажи  половина  выручки  идёт  художнику,  а  половина  уходит  на  благотворительные  программы  в  поддержку  детей.  Программы  по  развитию  у  детей  любви  к  знаниям,  чтению,  искусству,  творчеству  и  работе.

Разномыслие . Солоинк Логик

Марка

Любов