animatedModal

5.4104. Ръчна изработка.   AR AR

Производството на подбрани книги "Variothoughts" ограничен 1 бр. седмично. Ръчно производство. Поръчка може да не е възможно повече от 3 бр. на един клиент. Лист очаквания от 2 месеца. Книги "Variothoughts" не трябва да бъдат много.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

             

5.4104. Ручная работа.

Производство   коллекционных   книг   «Разномыслия»   ограничено   1   шт.   в   неделю.   Ручное   производство. Заказ   возможен   не   более   3   шт.   на   одного   заказчика.   Лист   ожиданий   от   2х   месяцев.   Книг   «Разномыслия»   не   должно   быть   много.  

Разномыслие . Солоинк Логик