animatedModal

5.713. Генеративен човек.   AR AR

Кривина вътре в душата на човека, че е пример генеративного дизайн. Генеративен човек е по-здрава и по-лесно човек монолитно. Външната форма генеративному човек дава солидна монолитна форма и рамка на личността, както и вътре в нея, за подобряване и улесняване на проекти се формира генеративная структура. Генеративен човек е оптимизиран човек, който консумира по-малко енергия и материя, от монолитна човек.

Variothoughts . Soloinc Logic
Превежда: NeuronNet

           

5.713. Генеративный человек.

Кривизна  внутри  души  человека  это  пример  генеративного  дизайна.  Генеративный  человек  крепче  и  легче  человека  монолитного.  Снаружи  форму  генеративному  человеку  придаёт  твёрдая  монолитная  форма  и  каркас  личности,  а  внутри  него  для  усиления  и  облегчения  конструкции  формируется  генеративная  структура.  Генеративный  человек  –  это  оптимизированный  человек,  который  потребляет  меньше  энергии  и  материи,  чем  монолитный  человек. 

Разномыслие . Солоинк Логик