animatedModal

Varlığın ümidsizliyi


Bu dünya insanın xoşbəxtliyi və onun təkər çıxmaq üçün bir dələ üçün yaradılmışdır deyil. Buna baxmayaraq, təkərdə qaçış zülala həzzi çatdırır, və labirintlərlə gəzintilər, hansılardan ki, çıxış yolu yoxdur, illüziya azadlığının hissini verir. Nə edəcəyimizi, qamçıdan qaçmamalıyıq. Hətta seçimimiz olsa belə, onu seçmək qətiyyən istəmirsən.

Bu dünya ziddiyyətlərdən ibarətdir. Biz eyni zamanda Azadlıq və nizam-intizama can atırıq, halbuki bu, müxtəlif tərəflərdə olan arzulardır. Ən çox istədiklərimiz bizi öldürür, kamilliyə nail olmaq isə həyatımızın məqsədləridir - onun sonu da var.

 


   

AR

   

Giriş


14.   AR AR

It's  not  necessary  to  look  for  sense  in  everything.  Many  things  happen  without  any  sense,  but  out  of  nature's  love  for  diversity. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

İncəsənət Martin Anderson

  1

               

21.   AR AR

Having  got  into  another  dead  end…  out  of  desperation,  I  decided  to  hit  my  head  against  the  wall  and  suddenly  broke  it... 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

26.   AR AR

If  in  a  maze  all  ways  lead  to  dead  ends,  it's  not  fair  but...  quite  true  to  life. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

İncəsənət Evgeniy Slinko

  2

               

34.   AR AR

Screaming rent bills.,
yelled the account of the credits,
screaming your expense receipts,
........and then came silence,
........I'm deaf.

Tərcümə: NeuronNet

               

36.   AR AR

Sad fate of sardines in the Bank
they'll be eaten soon...

Tərcümə: NeuronNet

               

42.   AR AR

The  crowd`s  foolishness  consists  of  the  wisdom  and  irony  of 
every  single  person  filling  it... 
That  is,  wisdom,  gathered  in  the  crowd,  becomes 
foolishness,  and  foolishness,  fallen  to  pieces, 
becomes  the  ironic,  all  knowing  wisdom...

Tərcümə: lushchenko Marina

               

52.   AR AR

Is  it  possible  not  to  let  circumstances  take 
control  over  you?  As  if  they  really 
obey... 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

525.   AR AR

Smoothly changing the reasons to cry,  -
so and live.

Tərcümə: NeuronNet

               

553.   AR AR

Any  life  is  like  a  cupboard  full  of  belongings… 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

10.3730.   AR AR

Fish live in dream under water.  The real above-ground world hurts Pisces.  As the glass fish walking on land, the pain makes them Wake up.

Tərcümə: NeuronNet

           

10.6114.   AR AR

A person is always dissatisfied with something, and this is fine.  As long as there is discontent, there is life.  You should be happy with your discontent.  Discontent means that there is work, there is a hell that can be turned into heaven.

Tərcümə: NeuronNet

           

10.6115.   AR AR

Man is light, the meaning of man's life is to find hell and darkness to light them up and turn them into Paradise.

Tərcümə: NeuronNet

           

2175.   AR AR

A  man  living  in  his  sleep,  sleeps  in  reality. 
As  he's  a  happy  hero  in  his  sleep  and  an  unhappy  slave  in  real  life. 
What  a  bad  dream.  Maybe  it's  better  to  wake  up? 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

2173.   AR AR

Bleak... people - God gave him joy.
- Why such atrocities? His sins must be terrible…

Tərcümə: NeuronNet

               

2114.   AR AR

Every  person  would  like  to  perform  a  feat.  Too  bad  there  are  not  enough  feats  for  everyone. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

2105.   AR AR

Run  away...  To  run  away... 
But  will  you  run  away  far  from  yourself? 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

1992.   AR AR

Sometimes  life  goes  like  this:  something  bad  turns  into  something  even  worse. 
And  one  may  look  back  on  the  past  to  think... 
-  Ah,  how  nice  it  all  used  to  be. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

1192.   AR AR

Death  is  not  the  scariest  thing  in  this  life… 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

1173.   AR AR

It's  not  awful  if  one  gets  into  a  dead  end,  but  it's  awful  when  one  remains  there... 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

1055.   AR AR

Sometimes you just want to self-destruct.

Tərcümə: NeuronNet

               

1005. [In brevi]   AR AR

There  is  a  category  of  people  that  I  call  "dumb  threat"  to  public  morals. 
Their  purity  makes  people  around  seem  dirty... 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

992. The abyss of loneliness has no bottom.   AR AR

Tərcümə: NeuronNet

               

967.   AR AR

Mass  media  is  a  dangerous  thing...  If  day  after  day  one  is  told  that  black  is  white  then  it  will  take  one  only  a  couple  of  months  to  believe  that... 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

565.   AR AR

At the funeral...  on their . shed tears…
At the funeral...  on their . laugh much…

Tərcümə: NeuronNet

               

561.   AR AR

Freedom  is  an  ephemeral  thing: 
the  more  of  it  the  less  of  it… 

…  one  may  have  more  freedom  even  being  put  in  straitjacket, 
than  another  who  puts  the  one  into  it. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

555.   AR AR

Any  life  is  like  a  cupboard… 
Petrified  with  horror,  a  man  sits  in  it 
in  the  pile  of  various  belongings… 
afraid  of  losing  it… 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

554.   AR AR

The  reason  was  tiiiny  as  a  thumbtack  on  the  chair 
but  the  consequence  was  big  as  a  crazy  elephant  that  sat  on  it… 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

507. [In brevi]   AR AR

It  feels  so  good  that, 
makes  one  wanna  croak. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

İncəsənət Atatanah (Ruslan Shaumetov)

  1

               

2192.   AR AR

Things  turn  to  dust.  It's  their  destiny. 

Tərcümə: Muhortova Natalie

               

Kitabın başlanğıcı


Heç bir mesaj tapılmadı.